Greška
  • XML Parsing Error at 1:959. Error 9: Invalid character
You are here:  

Bik u podznaku Ovan

Ispis
Bik u podznaku OvanOvo je kombinacija dvaju vrlo jakih znakova koji imaju razli?ite karakteristike. Bik je ima pasivnu snagu, dosta je ?vrst i stati?an, a� njegov podznak Ovan je aktivne snage, vrlo je eksplozivan, dinami?an i agresivan, �to daje rezultat koji nije ba� skladan. Bik se pali vatrom Ovna koji je progresivan, neoprezan i pun vjere u sebe. Bik u podznaku Ovan ima prodoran, topao i plemenit temperament. Zna biti vrlo razuman...
Više...
 

Bik u podznaku Bik

Ispis
Bik u podznaku BikPodznak Bika i utjecaj Sunca nagla�avaju osnovne karakteristike Bika, izazivaju?i nagla�avanje vrlina i mana vezanih za ovaj znak. Tako se na primjer spokojstvo i postojanost Bika kod ove osobe ?esto pretvara u zatvorenost i vezanost za materijalna dobra. Pove?ava se ljubav za posjedovanjem i pa�nja u odnosu na sva materijalna pitanja. Bik u podznaku Bik je obdaren pretjeranom osje?ajno�?u, tihe je i mirne prirode, potrebno mu...
Više...
 

Bik u podznaku Blizanac

Ispis
Bik u podznaku BlizanacU spoju znaka Bika i podznaka Blizanca potje?u jasno izra�ena intelektualnost, rje?itost i snala�ljivost. Utje?u pozitivno na ekstremno realisti?ki pogled na svijet znaka Bika. Kombinacija svijeta ?ula i svijeta intelekta proizvodi stalno zanimanje za svijet oko sebe i realno sagledavanje stvari i situacija. Kada se radi o prilago?enom tipu Bik u podznaku Blizanac, koji zna izvu?i korist iz svojih psiholo�kih...
Više...
 

Bik u podznaku Rak

Ispis
Bik u podznaku RakOva dva znaka razli?ite prirode imaju zajedni?ku pasivnu snagu, postojan karakter, i promi�ljenost. Bik i Rak su manje sna�na bi?a, kod kojih prevladava smisao za fizi?ku i moralnu udobnost, te potreba za materijalnom i afektivnom sigurno�?u. Bik u podznaku Rak je vrlo srda?an, vezan je za svoje i za dom kao pu� za svoju ku?icu, te sa velikom postojano�?u ostaje vjeran onome �to izabere. Za svoje bli�nje predstavlja neku vrstu...
Više...
 

Bik u podznaku Lav

Ispis
Bik u podznaku LavDvije se neshvatljive snage susre?u u ovoj kombinaciji, razdvajaju se i ponovno sjedinjuju u neprekidnom sukobu volje i samoljublja, da bi na kraju stvorile prirodu koja je sigurna u svoju superiornost, imuna na komplekse i padove duha. U spoju Bik u podznaku Lav se krije stalna te�nja za posjedovanjem, te�nja za dru�tvenim �ivotom na visokoj nozi, te �elja da uvijek budu u centru zbivanja. Ovdje je upornost vrlo istaknuta, a pogotovo kada se ide prema nekom cilju. Radna energija i...
Više...
 

Bik u podznaku Djevica

Ispis
Bik u podznaku DjevicaKombinacija ova dva zemljana znaka oblikuje prirodu u kojoj prvenstveno prevladava egocentri?nost, smisao za prakti?no i odre?eni nedostatak koncentracije. Vrlo su uredni i dobro organizirani, jedni su od onih koji ?e zapo?etu stvar dovr�iti do kraja, te zbog toga cijene samo realnost stvarnih ?injenica, prakti?ne podhvate i jasne situacije. U ovom spoju podznak Djevica unosi svoj dar inteligencije na bazi opa�anja i iskustva, tako da Bik nije previ�e kreativan, ali...
Više...
 

Bik u podznaku Vaga

Ispis
Bik u podznaku VagaKombinacija ova dva Venerina znaka daje kompleksnu strukturu li?nosti. U ovom slu?aju Bik koji je znak Zemlje, daje ?vrstinu i spokojstvo Vagi koja je Zra?ni znak, dok Vaga istovremeno utje?e na Bika svojom lako?om i spontano�?u. Bik u podznaku Vaga nema selektivnu stranu koju ima dvostruka Vaga, te naj?e�?e zadr�ava jednostavnost pona�anja i uzdr�anost okusa. Obdaren je izrazitim umjetni?kim osje?anjem i ljubavlju prema...
Više...
 

Ispis

Bik u podznaku �korpionOvdje se susre?u Zemlja i Voda u dva ?vrsta znaka - velika tvrdoglavost i velika strastvenost. Bik u podznaku �korpion je strastven, posesivan i ljubomoran. Uvijek je zabrinut u obrani svojih materijalnih interesa i ima problema u prilagodbi svojim destruktivnim pulsacijama. On se sa jo� primitivnijim karakterom Bika sjedinjuje u slo�en i nemiran duh �korpiona. Ova dva znaka se suprostavljaju jedan...

Više...
 

Bik u podznaku Strijelac

Ispis
Bik u podznaku StrijelacOva dva znaka su podjednako zaljubljena u �ivot...Bik je vi�e puten, ?ulan, materijalan, opipljiv, inkarniran, dok je Strijelac vi�e kompleksan i "rastegnut" izme?u svojih te�nji da zadovolji svoje fizi?ke, ?ulne i duhovne potrebe. Te�ina i vezanost za materijalne stvari su kod Bika ubla�ene idealisti?kim zanosima, uzvi�enim principima i razumijevanjem za unutarnje probleme koji su ina?e vrlo tipi?ni za Strijelca. Klju?na rije? za osobu
Više...
 

Bik u podznaku Jarac

Ispis
Bik u podznaku JaracSpoj ove dvije prirode znaka Zemlje daje vrlo hladan i realisti?an karakter. Ova kombinacija Bik u podznaku Jarac je dobar primjer upornosti i ustrajnosti. Ovakva osoba posti�e svoje �ivotne ciljeve zahvaljuju?i jakoj snazi volje koja je plod velike ambicije i izra�ene �elje za mo?, zbog ?ega ne propu�ta nijednu priliku koju joj �ivot ponudi. Zatvorena je u krugu obitelji ili je predana samo?i, a �ivotna nezadovoljstva...
Više...
 


Stranica 1 od 2

Pretraga

Virgo
Ned
29 degree(s)
Scorpio
Moon in Scorpio
24 degree(s)
Waxing Crescent Moon
Waxing Crescent Moon
4 day(s) old