Greška
  • XML Parsing Error at 1:959. Error 9: Invalid character
You are here:  

Bik - Op?e karakteristike

bikIme: Taurus- prevedeno sa latinskog: Bik
Moto: Ja imam
Planeta: Venera
Boja: Plava, ru�i?asta, zelena
�ivotinja: Bik
Metal: Bakar
Drago kamenje: Dijamant, smaragd
Biljke: Ru�a, ljiljan, slatko mirisno cvije?e i vo?e
Zanimanje: Umjetnici, modni dizajneri, cvje?ari, slasti?ari, trgovci, ekonomisti, slikari, muzi?ari, znanstvenici.
Mana: Posesivan, lako prasne.

Najnepravednija izreka o Biku : �Bik je naporan. Bik ne u�iva u promjenama i...

Više...
 

Ljubavni profil - Bik

Ljubavni profil - BikOsobu koja je ro?ena u horoskopskom znaku Bika je vrlo lako prepoznati ve? na prvi pogled. U odnosu na ostale znakove horoskopa Bikovi se izdvajaju ili prepoznaju, po svojoj zavodljivoj i pomalo ?udljivoj prirodi. Bikovi se isti?u po svom osebujnom pona�anju ili temperamentu, a osobito, na osnovu svog fizi?kog izgleda. Bikovi djeluju vrlo prijazno, srda?no i dopadljivo na svoju okolinu. Oni posjeduju istan?an smisao za dobar ukus i nagla�enu potrebu za u�ivanjem u �ivotu...

Više...
 

bik�ena ro?ena u horoskopskom znaku Bika ?esto se pla�i odvajanja bilo da je rije? o situaciji ili stvari koje su joj postale svakodnevnica, ne�to �to joj je blisko i poznato, ?ak i kad prestane ih smatrati ih interesantnim i aktualnim. �ena Bik ne mora nu�no biti opsjednuta novcem, ali ?e uvijek te�iti ka bogatstvu i komforu. Ljubavne veze su za �enu Bika kao biznis: ona ne �eli i...

Više...
 

Mu�karac-Bik-ljubavni-profil U svojoj prirodi mu�karac ro?en u horoskopskom znaku Bika je oprezan, ne kre?e bezglavo u nikakvu akciju prije nego �to prethodno dobro promisli o koracima. Svojom prividnom, ponekad hladnom rezervirano�?u pa�ljivo ?uva duboke osje?aje, toplinu, velikodu�nost i strast.
Mu�karac Bik je pobornik svih �ivotnih zadovoljstava no, ipak, uvijek pomno brine o financijskoj...

Više...
 

Na koji na?in zavesti osobu ro?enu u horoskopskom znaku Bika

Na koji na?in zavesti osobu ro?enu u horoskopskom znaku BikaAko �elite uistinu zavesti Bika neka onda to bude na na diskretan na?in i suptilno. Pazite pri tom da niti u jednom momentu ne zaboravite na razli?ite poklone, kao i na brojne manire o lijepom vladanju � Bikovi to vole. Bit je u tome da trebate ostaviti odli?an dojam, ali ne samo vlastitom pojavom ve? i raznim manirima...

Više...
 


Pretraga

Sagittarius
Ned
5 degree(s)
Taurus
Moon in Taurus
3 degree(s)
Waxing Gibbous Moon
Waxing Gibbous Moon
12 day(s) old