Greška
  • XML Parsing Error at 1:959. Error 9: Invalid character
You are here:  

Djevica u podznaku Ovan

Ispis
Djevica u podznaku OvanPodznak u Ovnu ne sla�e se najbolje sa znakom Djevice, tako da ova kombinacija ?esto
dovodi do unutra�nje podvojenosti i prili?no opre?nog pona�anja. Ovdje su primorane da �ive jedna pored druge dvije skroz suprotne prirode koje se te�ko spajaju. Za Djevicu je karakteristi?no da se te�ko prepu�ta svojim nagonima, a to se protivi razuzdanosti Ovnove �ivotinjske du�e. Uredan i pragmati?an um iscrpljuje se u poku�ajima obuzdavanja energi?nih i...
Više...
 

Djevica u podznaku Bik

Ispis

Djevica u podznaku BikKombinacija ova dva zemljana znaka daje pozitivnu, prakti?nu, urednu i osobu stabilnog karaktera. Osobe koje imaju ovu kombinaciju znaka i podznaka znaju kako u �ivotu ostati nezavisni, a da pri tom poznaju u potpunosti� vrijednosti i te�ko?e stvarnog �ivota. Posjeduju smisao za ostvarivanje realnih ciljeva, ?ime ?esto osvajaju dobar dru�tveni i materijalni polo�aj � �to je ipak ne sprje?ava da maksimalno razvijaju svoje osje?aje i da drugima ponudi...

Više...
 

Djevica u podznaku Blizanac

Ispis

Djevica u podznaku BlizanacDjevica u podznaku Blizanac je spoj zemljanog znaka Djevice i zra?nog znaka Blizanca. Zajedni?ka karakteristika ova dva horoskopska znaka je na?in razmi�ljanja koji je iako li�en sentimentalnosti, naj?e�?e ispravan. Kod osoba ro?enih u ovoj kombinaciji vlada inteligencija, razmi�ljanja su im racionalna i logi?na.
Kod njih je �elja za znanjem je vrlo razvijena, ali to...

Više...
 

Djevica u podznaku Rak

Ispis

Djevica u podznaku RakOsobama koje imaju ovu kombinaciju znaka i podznaka ku?a i obitelj su centar svijeta. Ovo su miroljubive i osje?ajne osobe koje svoje slabosti nadokna?uju tako �to �ivot organiziraju do najmanjeg detalja, stalno se pridr�avaju?i svojih principa. Djevica u podznaku Rak je nepovjerljiva osoba koja pazi da se ne otvara pred bilo kime. Do punog izra�aja dolaze samo u obiteljskom okru�enju ili bliskom krugu prijatelja. Vjernost u ljubavi i prijateljstvu...

Više...
 

Djevica u podznaku Lav

Ispis

Djevica u podznaku LavOvo je malo neobi?na kombinacija u kojoj Djevica nije u svom elementu, upravo zbog utjecaja Lava, koji u ovu osobu unosi snage koje su u potpunosti u suprotnosti onima koje unosi Djevica. Ipak, ova kombinacija je mnogo bolja od one Lav u podznaku Djevica. Osobe ro?ene u ovoj kombinaciji su sposobne za velika ostvarenja, ali stalno mora voditi bitku kako bi odr�ali u ravnote�i impulzivnost Lava i obuzdavaju?u logiku Djevice. Vje�tina kojom ?e dobiti ovu...

Više...
 

Djevica u podznaku Djevica

Ispis

Djevica u podznaku DjevicaDjevica je znak koji vremenski pripada kaju ljeta, i to u vrijeme kada dan i no? traju pribli�no jednako dugo, pa osobe koje su ro?ene u ovoj kombinaciji imaju smisla za suprotnosti. Dvostruka Djevica je vrlo vrijedna i precizna osoba. Pedantna je, daje veliki zna?aj racionalnom, ?istunac je ?ak do ekstremnih razmjera.

Osobe ro?ene u ovoj kombinaciji odlikuje duh ravnote�e koji je pra?en jakom pra?en jakom logikom, bore se za savr�en svijet u kojem prevladava to?nost i sigurnost.

Djevica u...

Više...
 

Djevica u podznaku Vaga

Ispis
Djevica u podznaku VagaSavr�enstvo u harmoniji � to je cilj osobe koja je ro?ena u ovoj kombinaciji znaka i podznaka koja spaja intelektualnost i estetske te�nje. Ovo su jako osje?ajne osobe koje ?esto poku�avaju razumom spoznati svoje emocije. Imaju potrebu dopasti se svojoj okolini i osvajati, ali njihov privatni �ivot uvijek ostaje pomalo u tajnosti. Izvana su takti?ni i miroljubivi, �armantni i nasmijani, ali u dubini du�e nedostaje im sigurnost i povjerenje u sebe. U...
Više...
 

Ispis
Djevica u podznaku �korpionDjevica u podznaku �korpion je najkriti?niji duh zodijaka: u njemu dominira unutra�nje samoispitivanje i rastrganost. Na taj se na?in formira priroda sposobna da dosegne sve krajnosti, da im se potpuno prepusti, ali i da ih odbaci. Ipak, ovo bi?e je u stanju da koordinira proturje?nosti i ima sposobnost mirenja suprotnosti marljivom dijalektom koji mu omogu?ava kori�tenje sinteze �za�
Više...
 

Djevica u podznaku Strijelac

Ispis
Djevica u podznaku StrijelacVeza ova dva znaka je prili?no kontradiktorna, jer Djevica �eli sigurnost, mir, efikasnost i diskreciju dok je Strijelac stalno u pokretu, �eljan je putovanja i avantura. Ova kombinacija naj?e�?e daje osobu koja uspijeva izbje?i ?vrste zakone koje zahtjeva Djevica i tako dopire u istinsku dubinu �ivota, ljudi i situacija. Strijelac sa svoje strane nudi mogu?nost da osobe koje su ro?ene u ovoj kombinaciji otkriju filozofski i ideolo�ki...
Više...
 

Djevica u podznaku Jarac

Ispis
Djevica u podznaku Jarac Djevica u podznaku Jarac je strpljiv ?ovjek koji lagano plete savr�enu mre�u svoga �ivota. Ove osobe imaju vrlo precizno odre?en karakter, svjesni su svojih vrijednosti, ali tako?er i svojih ograni?enja. Traganje, kao na?in usavr�avanja svojeg JA, klju?na je to?ka njegove egzistencije. Djevica u podznaku Jarac ne pla�i se obaveza koje zahtijevaju napor i njihovu sabranost . Idu naprijed...
Više...
 


Stranica 1 od 2

Pretraga

Virgo
Ned
29 degree(s)
Scorpio
Moon in Scorpio
24 degree(s)
Waxing Crescent Moon
Waxing Crescent Moon
4 day(s) old