Greška
  • XML Parsing Error at 1:959. Error 9: Invalid character
You are here:  

Djevica u podznaku Ovan

Ispis
Djevica u podznaku OvanPodznak u Ovnu ne slae se najbolje sa znakom Djevice, tako da ova kombinacija ?esto
dovodi do unutranje podvojenosti i prili?no opre?nog ponaanja. Ovdje su primorane da ive jedna pored druge dvije skroz suprotne prirode koje se teko spajaju. Za Djevicu je karakteristi?no da se teko preputa svojim nagonima, a to se protivi razuzdanosti Ovnove ivotinjske due. Uredan i pragmati?an um iscrpljuje se u pokuajima obuzdavanja energi?nih i agresivnih ispada. Djevica je ovdje rastrgana izme?u dvostruke i kompleksne prirode.

Djevica u podznaku Ovan variraju izme?u hrabrosti, smjelosti i poja?anog razuma zbog neprestane zabrinutosti. Prirodno, i ovdje ?e Ovan uspjeti ostvariti svoj karakteristi?ni pe?at, ali mora prethodno pre?i preko unutranjih prepreka koje Djevica nesvjesno postavlja protiv njegove estine i silovitosti. Ove osobe su rastrgane izme?u navaljivanja i povla?enja te se ?esto dugo trae prije nego to se zaista i prona?u.

Djevica u podznaku Ovan je u zavisnosti od situacije istovremeno ambiciozna, ekscentri?na, oduevljena, skepti?na, moderna, konzervativna, disciplinirana, nedisciplinirana....i sve to u jednoj osobi... Ukoliko ove dvije prirode stalno proturje?e jedna drugoj, moe se vrlo lako dogoditi da se povuku u sebe optere?eni razli?itim osje?ajima kao to su: krivica, stalna sumnja, nezadovoljstvo. Tako se stvara skrupulozni temperament, pedantan do beskorisnosti i nervoze.

Ukoliko osoba, zahvaljuju?i povoljnom razvoju, uspije u sebi prona?i ravnoteu ova dva znaka, tada ?e ta osoba biti odmjerena te ?e znati vladati svojom energijom i usmjeriti je u pravom smjeru. Avanture ?e tada doivljavati u izvjesnoj sigurnosti, a potreba za slobodom izraziti ?e se kroz traganje za unutranjim skladom, izvan anarhije i u zaklonu od vanjskog kaosa.

Djevica u podznaku Ovan ima vie samopouzdanja i prodorniji su od tipi?ne Djevice. U osnovi su nemirni, a njihov pristup svijetu je neposredan vie nego diplomatski. S obzirom da su mnogo razli?iti, ?esto im se doga?a da budu pogreno shva?eni.. Bore se za svoja uvjerenja, ali vie vole koristiti svoj kriti?ki duh koji ?ini od njih izvrsnog protivnika. Uivaju u pronalaenju dobrih argumenata. Ukoliko nau?e kako obuzdati svoj jezik, tako da svoje kritike izgovaraju sa vie takta- onda je zto jako veliki uspjeh.

Ovo su inteligentne osobe u kojima je usa?ena postojanost, metodi?nost i apsolutna preciznost kojoj ne izmi?e niti najmanji detalj. Znaju na?in na koji mogu pokrenuti druge, imaju neiscrpnu energiju, koju je potrebo usmjeriti u ispravnu stvar. Trebaju pripaziti da ih sitnice zaustave te da zbog previe li?a ne vide drvo

Pretraga

Capricorn
Ned
24 degree(s)
Pisces
Moon in Pisces
7 degree(s)
Waxing Crescent Moon
Waxing Crescent Moon
2 day(s) old