Greška
  • XML Parsing Error at 1:959. Error 9: Invalid character
You are here:  

Strijelac - op?e karakteristike

strijelac(23.studeni � 21.prosinac)
Ime: latinsko ime za Strijelca je Sagittarius
Moto: Ja shva?am
Planeta: Jupiter
Boja: ljubi?asta, tamnoplava
�ivotinja: Jelen, konj
Metal: kositar
Drago kamenje: tirkiz, ametist
Biljke: Stablo hrasta
Zanimanje: novinar, ambasador, pravnik, filozof, sudac, lije?nik,sve?enik
Mana: nedostaje mu hrabrosti

Najnepravednija izreka o Strijelcu: �Strijelac je uvijek nemiran.� Svijet je...

Više...
 

Ljubavi Profil � StrijelacOsobe ro?ene u horoskopskom znaku Strijelca su vrlo otvorene, djeluju odva�no, smjelo, hrabro i iskreno.Oni su vrlo temperamentni, slobodoumni i� neposredni. Imaju veliku energiju, samopouzdanje i spremnost na veliki rizik ili izazov.� Ukoliko Strijelac �eli ostvariti neki cilj oni su spremni pre?i sve mogu?e prepreke za ostvarenje istoga. Poznata uzre?ica ka�e-� �Slobodan kao Strijelac� i nije to...

Više...
 

�ena-Strijelac-ljubavni-profil �ena ro?ena u horoskopskom znaku Strijelca je impulzivna i ima moderne poglede na seksualnost. Ona ima sposobnost ostati u prijateljskim odnosima sa nekada�njim ljubavnicima. Ukoliko je partner ostavi, ona ne?e upasti u preveliku depresiju jer ona uvjeri sebe da ?e se vrlo brzo dogoditi nova ljubav. Ona je jednostavna, plemenita i velikodu�na, voli svoju slobodu i putovanja. Njen dom...

Više...
 

Mu�karac-Strijelac-ljubavni-profil Mu�karac ro?en u horoskopskom znaku Strijelca voli �ene, iako ponekad ima problema da samo sa jednom bude sretan. On izbjegava ljubavne i bra?ne obaveze i prilike, op?enito izbjegava situacije koje bi ga jo� vi�e vezale za partnera. Strijelac treba slobodu i ne mo�e podnijeti ljubomoru kod �ena. On daje prednost iskusnim �enama, koje ljubav shva?aju olako ba� kao i on. Vrlo mu je va�no da njegova partnerica ima smisla za humor, jer ga deprimiraju previ�e ozbiljne osobe koje znaju samo...

Više...
 

Na koji na?in zavesti osobu ro?enu u horoskopskom znaku Strijelca

Na koji na?in zavesti osobu ro?enu u horoskopskom znaku StrijelcaNa koji na?in zavesti horoskopskog Strijelca? Sa Strijelcem treba postupati vrlo iskreno, otvoreno i direktno. Njih privla?i izazov, �arm, avantura i neizvjesnost. Ako imate originalan i duhovit onda ste na pravom putu. Strijelci obo�avaju razli?ite vrste zabave i u�ivaju u tome da pored sebe imaju osobu koja ima sli?ne interese. Nemojte� zaboraviti da na kraju...

Više...
 

Djevica � op?e karakteristike(23. kolovoz � 22.rujan)
Ime: latinski naziv za Djevicu je Virgo
Moto: Ja analiziram
Planeta: Merkur
Boja: siva, sme?a, hladne boje
�ivotinja: mravi, p?ele
Metal: �iva
Drago kamenje: ahat, mramor
Biljke: kukuruz, p�enica i zob
Zanimanje: ljekarnik, sporta�, trgovac, pisac, lingvista, pijanista, slikar, glumac, pravnik.
Mana: hipohondar, sitni?av

Najnepravednija izreka o Djevici: �Djevica je...

Više...
 

Ljubavni profil - Djevica

djevicaDjevice nikad ne treba tra�iti u prvim redovima, jer ona nije tip osobe koja privla?i pa�nju. Tipi?na Djevica je vrlo odmjerena, rezervirana i diskretna, a ponekad svojoj okolini djeluje mo�da umi�ljeno i previ�e strogo. Mo�emo slobodno re?i da se osobe ro?ene u horoskopskom znaku Djevice nalaze na vrhu liste kada je u pitanju: sigurnost, umjerenost, preciznost, urednost, povjerenje, urednost i razumijevanje.Ipak, ne...

Više...
 

Lav - Op?e karakteristike

Lav - Op?e karakteristike 22.srpnja � 22.kolovoza
Ime: Latinski naziv za Lava je Leo
Moto: Ja ho?u
Planeta: Sunce
Boja: �uta
�ivotinja: Lavovi i sve ma?ke
Metal: Zlato
Drago kamenje: Rubin, �uto kamenje
Biljke: Suncokret, masla?ak i �uto cvije?e
Zanimanje: organizator, �ef, politi?ar, umjetnik, glumac, bankar, zlatar.
Mana: Snobizam

Najnepravednija izreka o Lavu: �Lav je razmetan.� Prava istina je da Lav voli biti u centru pa�nje...

Više...
 

Ljubavni profil - Lav

Ljubavni profil - LavLav je vrlo temperamentan, ali istovremeno i vrlo dostojanstven u svom pona�anju. Oni vode ra?una o svom stilu i na?inu izra�avanja, jer im je jako va�no kakav utisak� ostavljaju na okolinu, te stoga oni ?ine sve sto je potrebno da osvoje simpatije svoje okoline. Osobe ro?ene u znaku Lava u�ivaju u svojoj popularnosti i o?ekuju od svoje okoline da im se dive. Jednom...

Više...
 

djevica�ene ro?ene u horoskopskom znaku Djevice imaju svoje standarde u vezi mu�karca njenog �ivota.� Ona �eli da je partner cijeni, zahtjeva njegu, ?isto?u i higijenu, te da bude prakti?an i da ima postavljene ciljeve u �ivotu. Djevica visoko postavlja svoje standarde te joj je obi?no potrebno dosta vremena prije nego prona?e osobu koja joj odgovara. Tipi?na Djevica se...

Više...
 


Stranica 2 od 6

Pretraga

Capricorn
Ned
24 degree(s)
Taurus
Moon in Taurus
22 degree(s)
Waxing Gibbous Moon
Waxing Gibbous Moon
10 day(s) old