Greška
  • XML Parsing Error at 1:959. Error 9: Invalid character
You are here:  

�ena-Riba-ljubavni-profil�ena ro?ena u horoskopskom znaku Ribe je stidljiva te vje?no sanja o ljubavi i upravo to je to?ka gdje zapo?inju svi njezini problemi. Svijet ma�te i fantazije u kojem �ena Riba uglavnom �ivi, ?esto je navede da se zaljubi u skroz krivu i neadekvatnu osobu. �ena Riba je sklona je sanjarenju i ma�tanju kako ?e se svaki mu�karac sa kojim zapo?ne vezu ili romansu, na kraju ipak pretvoriti u princa na bijelom...

Više...
 

Mu�karac-Riba-ljubavni-profilMu�karac ro?en u horoskopskom znaku Ribe se emotivno voli osloniti na svoju partnericu u biti �eli da ona bude ta koja ?e ga hrabriti da pratiti svoje najlu?e snove. Ta osoba odnosno partnerica koja ?e pristati na to za njega ?e biti najbolja i najljep�a �ena na svijetu, ne?e joj biti ravne na cijeloj planeti i dokle god njegovo sanjarenje traje �to god ona bude uradila, bit ?e dobro. Ali kad se magla...

Više...
 

Mu�karac-�korpion-ljubavni-profil Mu�karac ro?en u znaku �korpiona je uvjerljiv i uglavnom nikada ne priznaje NE kao odgovor, pogotovo ako je sebi izabrao �enu po svom ukusu. On voli kontrolirati emocije svoje partnerice i uvijek sebe daje u potpunosti i u svemu, ali naravno isto takvo predavanje o?ekuje i zauzvrat. Za mu�karca �korpiona seks predstavlja igru nadmetanja, a ljubomora i osveta su njegove osobine koje ?e pokazati u punoj snazi onog trenutka kada on nije pobjednik. Mu�karac...

Više...
 

Na koji na?in zavesti osobu ro?enu u horoskopskom znaku �korpionaAko �elite zavesti �korpiona jedno od najbitnijih pravila ili usudimo se re?i zapovjedi bi glasilo: �korpion je taj koji se uvijek udvara Vama, a ne Vi njemu!� Ovo bi trebalo zna?iti da, u bilo kojoj etapi ljubavne igre Vi budete ona �zgodna� meta ili �rtva, a �korpion ?e pritom u�ivati da bude osvaja? ili pobjednik.� Ovdje, u ovom pravilu uistinu malo toga se mo�e...

Više...
 

Na koji na?in zavesti osobu ro?enu u horoskopskom znaku Ribe

Na koji na?in zavesti osobu ro?enu u horoskopskom znaku RibeAko �elite zavesti osobu ro?enu u znaku Ribe trebate nau?iti govoriti najljep�om bojom glasa i promatrati ih najtoplijim pogledom. Trebate biti jako pa�ljivi, suptilni, osje?ajni i iskreni. Ipak, najbitnije pravilo kod zavo?enja Riba glasi: ne �tedjeti svoje emocije i napraviti sve potrebno kako bi potaknuli njihovu ma�tu, plemenitost i senzualnost. Od Riba ne treba nikada o?ekivati...
Više...
 

Ljubavni profil-Blizanci

blizanciPrvi susret sa osobom koja je ro?ena u znaku Blizanca dati ?e vam do znanja da je rije? o interesantnim, neobi?nim, duhovitim i �armantnim osobama. Blizanci imaju zabavlja?ki karakter, izra�ajnu elokvenciju, te su vrlo vje�ti kod upotrebe intelektualnih, mentalnih ili govornih strategija. Treba imati na umu da su Blizanci duboko i sebi� ispunjeni �eljom za promjenom i istra�ivanjem. Radoznalost je glavni pokreta...

Više...
 

�ena-Blizanac-ljubavni-profil �ene ro?ene u horoskopskom znaku Blizanca su dru�tvene, zabavne i provokativne. Ne pla�i se od upoznavanja novih ljudi i nije umi�ljena, ali nema mnogo interesa za duge ljubavne veze. �ena Blizanac nije predvidljiva u svoju ljubaznu stranu mo�e u tren zamijeniti sa arogancijom i distancom. Od svoga partnera ona tra�i mentalno podudaranje...

Više...
 

blizanciMu�karci ro?eni u znaku Blizanca su uvijek u pokretu, ?ak i kada su zaljubljeni. On ne podnosi strogi raspored ni rutinu u svom �ivotu i ne �eli �ivjeti prema strogim pravilima. Naj?e�?e je vrlo inteligentan, komunikativan i obrazovan. On je uvjerljiv govornik, te sa svojom interesantnom pri?om mo�e privu?i svaku �enu koja ga zainteresira. On je u ulozi vje?nog dje?aka i kao takav je jako privla?an mnogim...

Više...
 

Na koji na?in zavesti osobu ro?enu u horoskopskom znaku Blizanca

Na koji na?in zavesti osobu ro?enu u horoskopskom znaku BlizancUkoliko �elite zavesti osobu ro?enu u horoskopskom znaku Blizanaca trebate ti uraditi na vrlo neobi?an i originalan na?in, ali istovremeno treba sa?uvati� iskrenost, spontanost i �arm. Ukoliko ste atraktivnog izgleda imate veliku prednost, ali uz to trebate biti i jako komunikativni da biste pridobili pa�nju jednog Blizanca.
Od Vas se o?ekuje i da imate dobro raspolo�enje, optimisti?nost, zabavnost i...
Više...
 

Bik - Op?e karakteristike

bikIme: Taurus- prevedeno sa latinskog: Bik
Moto: Ja imam
Planeta: Venera
Boja: Plava, ru�i?asta, zelena
�ivotinja: Bik
Metal: Bakar
Drago kamenje: Dijamant, smaragd
Biljke: Ru�a, ljiljan, slatko mirisno cvije?e i vo?e
Zanimanje: Umjetnici, modni dizajneri, cvje?ari, slasti?ari, trgovci, ekonomisti, slikari, muzi?ari, znanstvenici.
Mana: Posesivan, lako prasne.

Najnepravednija izreka o Biku : �Bik je naporan. Bik ne u�iva u promjenama i...

Više...
 


Stranica 4 od 6

Pretraga

Aries
Ned
1 degree(s)
Sagittarius
Moon in Sagittarius
2 degree(s)
Waning Gibbous Moon
Waning Gibbous Moon
19 day(s) old