Greška
  • XML Parsing Error at 1:959. Error 9: Invalid character
You are here:  

Ljubavni profil - Rak

Ljubavni profil - RakOsobe ro?ene u horoskopskom znaku Raka su romanti?ni, osje?ajni, nje�ni i imaju jako izra�enu intuiciju. Osobine koje na najbolje opisuju njihov psiholo�ki profil su: nagla�ena emotivnost, preosjetljivost, nesigurnost, pla�ljivost, emotivna povodljivost, romanti?nost i senzitivnost.� Sazvije�?em ovog znaka upravlja Mjesec te se zbog toga ka�e: da su Rakovi � Mjese?eva djeca.
Kako Mjesec prolazi kroz razli?ite faze, mjese?ev ciklus ima jak...

Više...
 

�ena-Rak-ljubavni-profil�ena ro?ena u horoskopskom znaku Raka �eli da se sa njom odnosi sa ljubavlju i po�tovanjem i u stanju je da bez dugog razmi�ljanja napusti partnera koji je agresivan. Ona je tip �ene koji ce �rtvovati sve mogu?e za svoju obitelj i ?vrsto stajati na strani svog partnera. Ona voli romantiku, voli komplimente, voli da bude pohvaljena za svaku svoju akciju, voli razmjenu nje�nosti s partnerom, zagrljaje, naklonost.

Više...
 

Mu�karac-Rak-ljubavni-profil Mu�karac ro?en u znaku RAKA je u ljubavnim vezama sklon sanjarenju i mo�e biti idealisti?an �to se ti?e njegove uloge ljubavnika. On voli lijepe �ene i te�i tome da njegova partnerica bude razborita i parlamentarna. Jako je posesivan kada se zaljubi, sklon ljubomori, agresiji i puno toga o?ekuje od svoje partnerice. Sa svojim sje?anjima se rado vra?a u pro�lost, ne zaboravlja stare prijatelje i protivnik je svih oblika promjene...

Više...
 

Na koji na?in zavesti osobu ro?enu u horoskopskom znaku Raka?

Na koji na?in zavesti RakaNa koji na?in zavesti osobu ro?enu u horoskopskom znaku Raka? Prije svega trebate biti iskreni, pa�ljivi i imati dobre namjere Osobu koja je ro?ena u horoskopskom znaku Raka treba neprekidno osvajati na razne na?ine, zna?i od Vas se o?ekuju topli pogledi, lijepe rije?i, nje�ni dodiri i ljubavni osmijeh.
Razni pokloni i sitnice dodatno pokazuju Va�u iskrenu pa�nju kojim mo�ete uljep�ati njihovo raspolo�enje.� Rak u principu ne pokre?e...

Više...
 

Ovan - Op?e karakteristike

Ovan - Op?e karakteristike (21.o�ujka � 20.travnja)
Ime: Aries- latinsko ime dolazi od Aresa, rimskog boga rata
Moto: Ja sam
Planeta: Mars
Boja: Crvena
�ivotinja: Ovan
Metal: �eljezo, ?elik
Drago kamenje: Dijamant i crveno kamenje
Biljke: Rotkvica, ?i?ak
Zanimanje: Politi?ar, in�enjer, odvjetnik, komi?ar, vojnik, kemi?ar, kirurg, mesar
Mane : Arogancija, nepromi�ljenost, tvrdoglavost, netrpeljivost, ljubomora, svadljivost

Vrline: Ambicioznost...

Više...
 

Ljubavni profil - Ovan

ovanOsobe ro?ene u horoskopskom znaku Ovna ve? pri prvom susretu ostavljaju utisak na okolinu. Njihov fizi?ki izgled, pona�anje i stil izra�avanja su osnovne prednosti koje ovaj horoskopski znak koristi prilikom susreta� sa razli?itim osobama. Oni to ne rade sa namjerom, nego jednostavno oni to ?ine skroz spontano i nesvjesno, bez ikakve posebne strategije, rekli bi neki �to je jednostavno u njima�.
Ovnovi su neukrotivi i imaju vrlo strastvenu prirodu, te�e strastvenim vezama i imaju potrebu da dominiraju bez...

Više...
 

�ena ovan�ena OVAN je vrlo nezavisna osoba, te upravo zbog ove karakteristike ponekad mo�e ostaviti dojam da je tip feministkinje koji mrzi suprotan spol. Me?utim, to je jako daleko od istine. �ena Ovan je dominantna, vrlo energi?na te mo�e biti seksualno agresivna i gruba. Voli voditi ljubav na divlje na?ine,� ona je poput divlje zvijeri u spava?oj sobi � zaigrana i neustra�iva. Ovnica je slobodna du�a koja smatra ljubav kao �ivotno zadovoljstvo i ona je uvijek u potrazi za...

Više...
 

mu�karac ovanMu�karac OVAN je vje?no u potrazi za partnericom� koja ima dovoljno potencijala da ga mentalno i fizi?ki izazove. Kada se zaljubi on je dominantan, agresivan, impulzivan i neumoran. Partnericu koja nije naviknuta na njegova energi?na uzbu?enja mo�e vrlo lako da izbaci iz takta.� Ovan ima osje?ani pristup, koji nije znak njegove slabosti ve? reakcija strastvenog intenziteta njegove naklonosti. Ovan voli eksperimentirati i dovodi ljubavne i seksualne situacije do limita- on ima...

Više...
 

Na koji na?in zavesti osobu ro?enu u horoskopskom znaku Ovna?

Na koji na?in zavesti OvnaNa koji na?in zavesti osobu ro?enu u horoskopskom znaku Ovna? Prije svega, ljubavna igra ili zavo?enje osobe ro?ene u horoskopskom znaku Ovna treba biti iskreno, otvoreno i spontano. Ali, najva�nije pravilo glasi: dopustite Ovnu da se udvara Vama, ili ukoliko ste dovoljno sposobni i lukavi, onda navedite i zavedite

Više...
 


Stranica 6 od 6

Pretraga

Capricorn
Ned
24 degree(s)
Taurus
Moon in Taurus
22 degree(s)
Waxing Gibbous Moon
Waxing Gibbous Moon
10 day(s) old