Ispis

Škorpion u podznaku RibaOvo su osobe oje je doista teško shvatiti ukoliko se promatraju sa logi?ke strane. Njihov život je misteriozan, kod njih nikad ništa nije jasno, razvijaju se u velikoj magli, žive u neracionalnom i u neobjašnjenom. Škorpion u podznaku Riba ima razvijeno "šesto ?ulo" i to su ?esto osobe koje ostavljaju dojam da su došle ovdje iz neke druge dimenzije, doimaju se poput nekakvih ?arobnjaka. Njihov pogled je fascinantan i o?aravaju?i. Ovdje se radi o kombinaciji dva vodena znaka iz kojih u kona?nici dobivamo osobu nemirne prirode, koja je obuzeta vlastitim snovima i suo?ena sa proturje?nostima stvarnog i zamišljenog.
Škorpion u podznaku Riba pokušava uskladiti ono što jeste ili misli da jeste onome što je okružuje, ali nažalost u tome teško uspijeva jer je ometaju snažni unutrašnji potresi koji je iscrpljuju.

Snaga ove dvije prirode u ovoj kombinaciji znaka i podznaka otkriva drugima nemire njene duše. Ove osobe ne uklapaju se u standardne okvire jer je u njima sve podvrgnuto unutrašnjoj strastvenosti, koja ?ini njene akcije i reakcije ?esto neshvatljivim u o?ima drugih, ali sasvim opravdanim u njihovim o?ima.

Riba je dvostruki znak te postoje dva razli?ita tipa. Prvi tip su radišni ljudi koji znaju crpiti  energiju iz viših izvora, imaju dobru intuiciju, suosje?ajni su i pomalo distancirani.
Drugi tip su sanjalice koje nisu u stanju da se suo?iti se sa neuspjehom, te stoga niti ne pokušavaju ništa u?initi. Vrlo lako gube snagu i energiju.

Bez obzira o kojem tipu se radi ove osobe jako emotivno reagiraju na život. Škorpion u podznaku Riba je jako maštovit i ima želju da se iz svijeta razuma povuku u svijet ideala.
Podznak  Riba ovim osobama daje sanjiv i romanti?an ton. Ovo su pasivne osobe koje ?esto žive u  suprotnostima sa svojim željama, privla?i ih ono što ne mogu imati.
U životu imaju mnogo kaoti?nih i nejasnih odnosa sa drugima. ?esto imaju probleme oko utvr?ivanja identiteta i ponekad se ?ini da su odre?eni sredinom iz koje potje?u.
Trebali bi voditi ra?una o svojoj potencijalnoj sklonosti prema bježanju u droge i alkohol.


Joomla SEO powered by JoomSEF