Greška
  • XML Parsing Error at 1:959. Error 9: Invalid character
You are here:  

Jarac op?e karakteristike(22.prosinac 20.sije?anj)
Ime: latinsko ime za Jarca je Capricornus
Moto: ja koristim
Planeta: Saturn
Boja: crna
ivotinja: jarac
Metal: Olovo
Drago kamenje: Ahat
Biljke: malina, kupina i divlji plodovi
Zanimanje: zidar, vrtlar, policajac, direktori, menader, umjetnik, kompozitor, slikar, ra?unovo?a
Mana: stidljivost.
Najnepravednija izreka o Jarcu: Jarac je dosadan.Jarac nije dosadan, on je pouzdan.

Kod ovog horoskopskog znaka moete primijetiti dva vrlo razli?ita tipa: prvi ?e vas podsjetiti na upornu planinsku divokozu koja se samo penje prema vrhu, a drugi na alosnu doma?u ivotinju koja tuno luta pranjavim seoskim putem. Me?utim bez obzira na ove razli?itosti imaju i jednu zajedni?ku osobinu- a to je njihov pesimizam.
Jarci su vrlo ozbiljni i ?esto su tunog raspoloenja, a razlog je utjecaj planete je Saturn. Jarci se vrlo rijetku uspijevaju osloboditi otre discipline i pravila koje su sami sebi odredili. On ?esto pati od osje?aja manje vrijednosti te povremeno upada u depresije. Obla?i se staromodno, voli tamne boje, ali odijevanju ina?e ne pridodaje veliku vanost. Iako moda Jarac na prvi pogled djeluje skroz bezopasno, on je u stvari jako tvrdoglav, uporan i jak. ?esto se dogodi da upravo Jarac dobije najbolje poslove, najve?a priznanja i na nadmudri sve one koji ga nisu smatrali za ozbiljnu konkurenciju.

Jarac je uporan i na poslu daje sve od sebe, moe mirno i suzdrano progutati sva ponienja i uvrede koje dobije od nadre?enih ili kolega. On ima svoj zacrtani cilj i nikada ne odstupa od njega, on sigurno i bez zastoja ide putem prema vrhu. Ipak sve ovo vai za onog planinskog Jarca, dok onaj drugi ne uspijeva i?i dalje od svog sela. Osobe ro?ene u znaku Jarca se dive onima koji su prije njega stigli do vrha. Kada je u drutvu, on nije onaj koji je u centru panje, on voli vie biti po strani. Jarac potuju autoritete i tradiciju, mnogi su energi?ni i nagli ljudi pa ih se ponekad okarakterizira kao snobove i formaliste. Iako Jarac ne voli ovu vrstu kritika, on je premudar da bi uvredama u obrani stvorio sebi neprijatelje. Me?utim nemojte shvatiti pogreno, i shvatiti kao da se pokorava. On se moe sloiti, prilagoditi i dozvoliti drugome da ide ispred njega, ali ?e usprkos svemu budite sigurni da ?e na kraju on sti?i prvi. On je uvijek paljiv u izbjegavanju prepreka i rijetko kada ?e on posrnuti.

Osobe ro?ene u znaku Jarca ne vole ogovaranja i u pravili nikada ne zabadaju nos u tu?e stvari. Ukoliko u podznaku nije Blizanaca ili Riba, Jarac ?e brinuti samo o sebi i svojim problemima. Jarac sa oprezom ?uva svoju prolost od zaborava, pazi da u sadanjosti ne bude zbunjen, a sve to da bi sebi osigurao sigurnu budu?nost. Jarac ima samokontrolu da ostavi svoje osje?aje- za neka bolja vremena. S obzorom da se ivot kako se ivot ne moe lako predvidjeti Jarac se ?esto se na?e u izme?u emocionalnih elja i ambicioznih planova a na cilj stie osamljeniji nego ikad. Sre?om, za njega uvijek ima vremena: to godine vie prolaze on ima manje teko?a, postaje zadovoljniji i vedriji: drugi dobivaju bore dok on izgleda sve bolje; ivot njemu, uostalom i po nekoj pravdi, daje na kraju sve ono to mu je oduzeto na po?etku

Osobe ro?ene u horoskopskom znaku Jarca su ozbiljne, ambiciozne i ?esto tee uspjehu u kasnijim godinama. Jarci ne vole gubiti vrijeme. On najbolje to Jarac radi je organiziranje stvari i njihovo odravanje na okupu, bez obzira radi li se o odravanju neke zabave, sudjelovanju u vladi ili dogovaranju za neki pregled.
Osobe ro?ene u ovom znaku imaju jaku volju, mudri su, duhovni, nesigurni, ali su ponekad materijalisti i sebi?ni. On nikada za sebe ne trai priznanja i oni znaju kako kontrolirati svoje osje?aje.

Osobe ro?ene u horoskopskom znaku Jarca trebaju ozbiljnu vezu u kojoj ?e se osje?ati sigurnima. On nikada ne?e pokloniti svoje srce strancu, i to iz straha da ne bude slomljeno. On ponekad treba malo vie vremena da vidi kako nema opasnosti da bude odbijen. Ispod krinke hladnog i mirnog ponaanja krije se jako toplo srce. Njemu treba vie vremena da stekne povjerenje u odre?enu osobu, ali kada se napokon preda, svakim svojim dijelom tijela on ?e biti podrka i potpora osobi koju voli. Jarac pokraj sebe eli zrelu osobu koja razumje i cijeni njegov uspjeh koji nije bilo lagano posti?i. Rijetkost je da on uiva u drutvu mla?e osobe.
Jarac je realista i on sva nebeska blaga eli dobiti na zemlji i zato stvara mali svoj raj, u kojem najbolje komunicira sam sa sobom. Jarac je ozbiljan, ?esto bez strasti i osmjeha. On nije najbolji odabir za previe strasne osobe, jer kod njega naj?e?e izostane vrhunac.

Osobe ro?ene u horoskopskom znaku Jarca se najbolje osje?aju kada su stvari pod kontrolom i kada se svatko ponaa pristojno. On treba prijatelje koji su ?vrsti kao stijena i koji ulijevaju sigurnost. Obostrano pomaganje je na?in napredovanja, ali ukoliko je zainteresiran za nekog samo zato sto od njega moe neto dobiti takvo prijateljstvo nema sjajnu budu?nost. Jarac se ne voli isticati na javnom mjestu, te ce svaki pokuaj takve vrste prekinuti odmah u po?etku i oti?i ?e dalje od takve osobe.

Osobe ro?ene u horoskopskom znaku Jarca su ambiciozne, odlu?ne te mu je potreban posao koji prua priliku za velike uspjehe. Ukoliko poslodavac eli da on preuzme odgovornost za sve, osje?ati ?e se vrlo posebnim. to se vise rada o?ekuje od Jarca, to on vie voli raditi. Jarac zna utedjeti novac, jer on treba velike koli?ine novca dabi osje?ao sigurnost. Kod kupnje, bira ono najbolje, jer eli da traje dugo. Zanimanja za Jarca su: zidar, vrtlar, policajac, direktori, menader, umjetnik, kompozitor, slikar, ra?unovo?a

Jarac voli tradicionalnu odje?u i nikako ne voli neobi?an stil odijevanja. Najsretniji je u klasi?noj garderobi tamnih boja koja isti?e njegov lik. Omiljene boje su mu crna, tamnoplava i tamnosme?a.

Slavne osobe ro?ene u znaku Jarca su - Kevin Costner , Martin Luther King, , Annie Lennox, Denzel Washington


Pretraga

Sagittarius
Ned
7 degree(s)
Taurus
Moon in Taurus
26 degree(s)
Full Moon
Full Moon
14 day(s) old