Greška
  • XML Parsing Error at 1:959. Error 9: Invalid character
You are here:  

Jarac u podznaku Ovan

Ispis

Jarac u podznaku OvanU ovoj kombinaciji horoskopskih znakova, karakteristike vezane uz Jarca su razvijen osje?aj za du�nost, �eljezna volja i upe?atljiva sposobnost koncentracije, a u ovom se slu?aju sve te karakteristike uve?avaju u spoju s drugim Vatrenim znakom - Ovnom, ?iji impulsi potpoma�u iskazivanje neospornih sposobnosti. Osobe ro?ene u ovoj kombinaciji - Jarca u znaku i Ovna u podznaku pravi su vulkani koji gore pod ledom Antartika u potrazi za o?uvanjem svog...

Više...
 

Jarac u podznaku Bik

Ispis

Jarac u podznaku BikJarac u podznaku Bik je spoj dvije prirode, dva zemljana znaka, �to rezultira jako hladnim i realisti?nim karakterom. Kombinacija ova dva horoskopska znaka naj?istiji je primjer upornosti i ustrajnosti, u kojoj su koncentrirane snage koje nisu uvijek li�ene duhovnosti. Ali, takav slu?aj je rijedak, no ipak se mo�e prona?i tip koji razvije odre?enu vrstu mistike ovozemaljskih stvari i predaje se meditiranju...

Više...
 

Jarac u podznaku Blizanac

Ispis

Jarac u podznaku BlizanacSpoj Jarca u znaku i Blizanca u podznaku zajedno rezultira jednim ekshibicionisti?kim i uzdr�anim bi?em, �to ne prolazi bez �bure� kada se razum sukobi s emocijama. U ovom slu?aju je osobina Blizanaca da leti u svijetu ideja, privu?ena, a ipak odvojena od realnog i prakti?nog svijeta � vezana tankom, ali neraskidivom niti koju ?ini osobina Jarca, koja je ?vrsto vezana za zemlju. Blizanac rasipa snagu, dok se Jarac zadubljuje u svoje misli...

Više...
 

Jarac u podznaku Rak

Ispis

Jarac u podznaku RakJarac i Rak; Zemlja i Voda, kohezija je dvije razli?ite snage, one stati?ne i pomalo surove od Jarca i one u neprekidnim oscilacijama od Raka, te kao takvo rezultira osobom koja je u neprekidnom traganju za svjesnom potvrdom vlastitih vrijednosti i iskrenog priznanja njenih kvaliteta. Tijekom cijelog svog �ivota Jarac u podznaku Rak biva suo?en s nostalgijom izgubljenog raja te ostaje vezan uz pro�lost i...

Više...
 

Jarac u podznaku Lav

Ispis
Jarac u podznaku LavJarac u podznaku Lav je zanimljiva kombinacija, u kojoj svijest o vlastitim vrijednostima mora biti potvr?ena ne samo od vanjskog svijeta ve? i od onog unutarnjeg. Ova osoba uistinu zna kako anga�irati cijelu sebe kako bi osvojila onu poziciju u svijetu za koju smatra da joj po pravu pripada. Glavna oru�ja osoba ro?enih u Jarcu s podznakom u Lavu pri u postizanju njihova cilja su velika ambicija, jaka volja i...
Više...
 

Jarac u podznaku Djevica

Ispis

Jarac u podznaku DjevicaJarac u podznaku Djevica je jedna jako strpljiva osoba � pauk, koja lagano plete svoju savr�enu geometrijsku mre�u svog �ivota. Kombinacija Jarca i Djevice ra?a jako precizno nastrojenu osobu, svjesnu svojih vrijednosti, ali i svojih granica. Potraga, kao sredstvo konstantnog usavr�avanja svoga JA, klju?na je stavka egzistencije kod ovih osoba: a rije? je o kriti?ki usmjerenom, ali i jako...

Više...
 

Jarac u podznaku Vaga

Ispis

Jarac u podznaku VagaU ovoj kombinaciji: Jarac u podznaku Vaga postoje odre?ena unutarnja raspolo�enja koja nije lako pre�ivjeti. Poku�ajte zamisliti ?ovjeka koji poku�ava zadovoljiti vlastite ambicije, ?ovjeka koji je spreman usredoto?iti se na samo jedan cilj kako bi se osigurao da ?e ga i posti?i, i koji malo po malo otkriva kako gubi snagu.

U lo�im odnosima sa sobom, ovaj ?ovjek duboko u sebi zna da mora...

Više...
 

Ispis

Jarac u podznaku �korpionJarca ro?enog u podznaku �korpiona nije uop?e lako poznavati, s obzirom na to da dosta toga le�i prikriveno ispod povr�ine. Ova kombinacija znaka i podznaka bi se mogla slikovito prikazati kao brak izme?u strasti i razuma, uz uvijek prisutne osje?aje pripadnosti jednom uzvi�enom rodu. �alosni i ?eznutljivi scenariji uglavnom nisu prisutni u snovima Jarca s podznakom u �korpionu, dok se hladno?a i ravnodu�nost aktivno bore protiv uzburkanog...

Više...
 

Jarac u podznaku Strijelac

Ispis
Jarac u podznaku StrijelacJarac u podznaku Strijelac ima svoju tajnu svrhu koja upravlja njegovim djelima, a to je �Ja i drugi. Njegova svijest o vlastitoj vrijednosti poti?e ga na te�ak i ustrajan rad, kako bi na koncu zadobio podr�ku i priznanje drugih. Duboke humane emocije i apsolutno po�tivanje samoga sebe i bli�njih ?ine ovu osobu krajnje senzibilnom u svakom pogledu. Osobama ro?enima u kombinaciji Jarac...
Više...
 

Jarac u podznaku Jarac

Ispis

Jarac u podznaku JaracJarac u podznaku Jarac je naj?istiji primjer upornosti i ustrajnosti. Osoba ro?ena u ovoj kombinaciji bi se mogla definirati i kao ?ovjek kornja?a s obzirom na to da zna biti toliko je zatvorena u sebe, obrambenog stava, svjesna te�ine svojih odgovornosti u postizanju uspjeha. Dupli Jarac nadaren je izuzetno jakom osobno�?u. On se trudi uspeti se do samih vrhunaca, no pri tom usponu ipak treba...

Više...
 


Stranica 1 od 2

Pretraga

Virgo
Ned
29 degree(s)
Scorpio
Moon in Scorpio
24 degree(s)
Waxing Crescent Moon
Waxing Crescent Moon
4 day(s) old