Greška
  • XML Parsing Error at 1:960. Error 9: Invalid character
You are here:  

Jarac u podznaku Lav

Ispis
Jarac u podznaku LavJarac u podznaku Lav je zanimljiva kombinacija, u kojoj svijest o vlastitim vrijednostima mora biti potvr?ena ne samo od vanjskog svijeta ve? i od onog unutarnjeg. Ova osoba uistinu zna kako angairati cijelu sebe kako bi osvojila onu poziciju u svijetu za koju smatra da joj po pravu pripada. Glavna oruja osoba ro?enih u Jarcu s podznakom u Lavu pri u postizanju njihova cilja su velika ambicija, jaka volja i istrajnost, sposobnost da sebi postave realne i dostine ciljeve, organizatorske kvalitete i spremnost da uvijek rtvuju sebe u slu?aju da to zatreba. U ovom se slu?aju ambicija, energija i borbeni ar fokusiraju kako bi postigli maksimalnu snagu, ali se rijetko kad u potpunosti osloba?aju u snanoj eksploziji. Srda?nost u odnosu s drugim ljudima, u pravom smislu dolazi od Lava, ohla?ena uzdrljivo?u, ozbiljno?u, strpljivo?u i eljom za materijalnom i emotivnom stabilno?u.

No ipak, Jarac s podznakom u Lavu ne uspijeva ba tako jednostavno pomiriti svoju ljubav prema strogo?i i svoju potvr?enu elju da zasjeni, jer gladan mo?i i ugleda uvijek pokuava uzdignuti se na drutvenom planu, pa ?ak i pomo?u sredstava koja nisu uvijek profinjena. Ove osobe svoju energiju usmjeravaju u korist jedne progresivne i tvrdoglave akcije, a njihov se egocentrizam uglavnom zavrava egoizmom. Briga za u?inkovito?u uglavnom nadvladava emocije, koje puno bolje ispoljava u strasti nego u ljubavi. Ta strast tako?er moe povoljno utjecati na njihovo angairanje u ostvarenju dalekosenog pothvata, te utjecati na svjesno pod?injavanje samodisciplini.

Ovdje se dakle radi o uspjenoj osobi, sretnoj i spretnoj u pokazivanju samoj sebi i drugima kako su dosegnute pozicije plodovi isklju?ivo njenih zasluga i osobnog angamana. Osobe ro?ene u kombinaciji Jarac Lav su ambiciozne, sebi postavljaju visoke ciljeve i djeluju hrabro i uporno na njihovu ostvarivanju. Jako su sposobne u postizanju zacrtanih ciljeva ili u samom pribliavanju ostvarenja istih, tim prije to ne preputaju slu?aju da ih vodi ve? razvijaju savrenu strategiju. S obzirom na to da su fanati?ni perfekcionisti, tee k tome da suvie naprave i to ?esto usporava izvrenje zapo?etog djela.

Glavna mana koja se moe prepisati osobama ro?enim u kombinaciji ova dva znaka je narcisizam. Kod njih se moe uo?iti i nedostatak tananosti i istinoljublja u odnosima sa stvarima i drugim osobama. Jako lako mogu pasti u krizu i postati razdraljivi. Na svu sre?u, svjesni su svojih mana i znaju kako istaknuti vlastite sposobnosti te sami sebe diskretno nametnuti, kada je to potrebno.

Jarac u podznaku Lav zna biti jako probirljiv kada je rije? o bilo kojem izboru. Ova osoba zahtjeva puno i njeguje odre?ene principe. Ako je netko povrijedi jako teko uspijeva oprostiti i nikada ne zaboravlja. Njihovo neprijateljstvo je nevjerovano, ali je isto tako nevjerovano i njihovo veliko prijateljstvo. Ove osobe posjeduju veliki magnetizam, zahtijevaju jako puno od drugih, ali i od sebe. Ako im ?esto nedostaje malo vie popustljivosti, ?ovjek ne moe a da im se u isto vrijeme ne divi zbog hrabrosti i njihove ratni?ke strane jer ova ?e osoba i?i do kraja prema onome to joj se suprotstavlja i nikada se ne?e povu?i pred tim.

Jarac Lav ?esto zna upasti u depresivna stanja iz kojih uspijeva isplivati samo ako savlada ozbiljne unutarnje blokade.

Pretraga

Aries
Ned
18 degree(s)
Scorpio
Moon in Scorpio
24 degree(s)
Waning Gibbous Moon
Waning Gibbous Moon
17 day(s) old