Greška
  • XML Parsing Error at 1:959. Error 9: Invalid character
You are here:  

Jarac u podznaku Rak

Ispis

Jarac u podznaku RakJarac i Rak; Zemlja i Voda, kohezija je dvije razli?ite snage, one stati?ne i pomalo surove od Jarca i one u neprekidnim oscilacijama od Raka, te kao takvo rezultira osobom koja je u neprekidnom traganju za svjesnom potvrdom vlastitih vrijednosti i iskrenog priznanja njenih kvaliteta. Tijekom cijelog svog ivota Jarac u podznaku Rak biva suo?en s nostalgijom izgubljenog raja te ostaje vezan uz prolost i afektivno ovisan o njoj s obzirom na to da je njegova potreba za njeno?u i toplinom jako velika. Osobe ro?ene u znaku Jarca s podznakom u Raku su usamljenici kojima je neophodno da vole i da budu voljeni. To su idealisti koje ko?i prevelika lucidnost, njene osobe koje progoni vlastita hladno?a. Njihov zanos je blokiran zbog ?ega se ?esto osje?aju neugodno pred sobom i pred drugima, podiu?i izme?u sebe i grube realnosti nevidljive i nepremostive prepreke. Ove osobe zapravo nisu u potpunosti sigurne to ele.

Njihova se osobnost uvijek iznova trai, pod?injena matom i sumnjama u sebe same, one su neobuzdane i zatvorene u strogost logi?nosti i konformizma. Zbog toga uop?e nije ?udno to se u tim uvjetima ?esto povla?e u sebe, u svoje ustaljene navike, odbijaju?i svaku spontanost. ?esto ih se smatra osobenjacima,i to u loem smislu te rije?i, ?udacima, ?ovjeko-mrzcima, a oni imaju osje?aj da su neshva?eni i pomalo razvijaju komplekse manje vrijednosti koji poja?avaju njihovu inhibiciju.

No, zahvaljuju?i njihovu strpljenju, upornosti, tvrdoglavosti da sebe prihvate onakvima kakvi jesu, da se bore protiv nametnutih prepreka, s vremenom ipak nau?e kako izbje?i duhovno cijepanje. Tek tada racionalno nadvladaju sanjarenja, te bivaju sposobni da ostvare svoje ideale, a to je da se potpunosti posvete samo jednoj ambiciji. Tek tada im vrijeme prestaje biti bitno, urba nestaje kao i mentalna nelagoda. Osoba postaje koherentna i uspjeno ostaje vjerna svom podrijetlu - uspjeno se uklopa u drutvo a da pri tom ne zaboravi svoje korijene.

Egzistencija osoba ro?enih u kombinaciji Jarca i Raka je u velikoj mjeri pod utjecajem obiteljskih slika i obiteljskog ivota. Ovdje je rije? o mirnijim, stidljivijim i osje?ajnijim osobama od tipi?nog Jarca koje dajete prednost ku?nom i obiteljskom okruenju. Sanjarija ih konstantno veu uz djetinjstvo i kroz ivot vode njihove emocije i izbore. Ove osobe su spontane samo kada se osje?aju potpuno sigurnima; tada otkrivaju da su emotivnije i to puno vie nego to to pokazuju. Njihove osnovne ljudske vrline proizlaze iz ?injenice da nikada ne zaboravljaju svoje korijene i iskustva koja su stekli u ivotu.

Emocije su im vrlo snane i s ovim osobama se mora postupati jako paljivo. Strah od ismijavanja i kritike, ponekad ih ?ini diskretnima, diplomati?nima i konvencionalnima. Uvijek vode ra?una o vlastitim raspoloenjima, te im se ?esto doga?a da sve shva?aju pre osobno. Ove osobe su bogate prelivima i sposobne pomiriti san s javom. Jo ako malo iza?u iz svoje ljuture, mogle bi uvidjeti kako svijet i nije tako prijete?i kao to to zamiljaju. Ako im po?e za rukom da uspostave duhovni sklad, stoji im na raspolaganju veliki spektar korisnih vrlina za plodno uklju?ivanje u sve ivotne djelatnosti; ozbiljnost, koncentracija i organiziranost samo su neke od tih vrlina. Kada to uspiju, mo?i ?e i svoje ambicije podredite samo jednom cilju.


Pretraga

Sagittarius
Ned
13 degree(s)
Leo
Moon in Leo
11 degree(s)
Waning Gibbous Moon
Waning Gibbous Moon
20 day(s) old