Greška
  • XML Parsing Error at 1:959. Error 9: Invalid character
You are here:  

Jarac u podznaku Riba

Ispis
Jarac u podznaku RibaOva dva znaka djeluju kontradiktorno, ali samo na prvi pogled. Jaka volja i hladno?a Jarca ovdje je iznijansirana neodlu?no?u i ekstremnom osjetljivo?u Ribe. Ovisno od slu?aja do slu?aja, ove osobe su ili krute ispod elasti?nog izgleda ili elasti?ne ispod krutog izgleda. Jarac u podznaku Riba dosta teko izlazi na kraj s promjenljivo?u svojih duevnih stanja, ne zna uvijek izraziti ono to osje?a, ali u sebi nosi istinsku velikodunost i duboku potrebu da uistinu bude koristan. Ovdje je tako?er rije? o velikim oportunistima koji znaju neprimjetno izvu?i svoju korist iz igre i obraniti svoje interese. Premda nisu previe ambiciozne, ove osobe posjeduju sposobnost postizanja visoke intelektualne razine, to se dalje reflektira u puno elasti?nijem i pozitivnijem stavu prema raznim preprekama u ivotu. U slu?ajevima kada ova kombinacija neto i gubi na postojanosti, dobiva na ?isto?i emocija, a emotivan ivot Ribe djelomi?no je reguliran jasnom i muevnom osobno?u Jarca.

?esto se zna desiti da ovakva sinteza stvori osobnost koja zna spojiti emocije i racionalnost iz ?ega izvla?i korist za svoju intuiciju. Tako stje?e intuitivno poznavanje vlastite sposobnosti apstrakcije i logi?kog miljenja koje koristi kako bi formirala i bolje razumjela ono to otkrije. U tom izuzetnom slu?aju mentalni svijet Jarca s podznakom u Ribama postaje na odre?eni na?in odraz stvarnog svijeta, slika koja sazrijeva; slika koju je ina?e jako teko uo?iti u potpunosti i sa svim detaljima. U biti je rije? o mirnoj prirodi koja u sebi nema ni malo agresije. Bitno je spomenuti i to da su osobe ro?ene u ovoj kombinaciji puno osjetljivije nego to se drugima to moe ?initi. Ovo su idealisti spremni da bez puno prigovora podnesu i najve?e napore, ponekad i do samog ?ina rtvovanja. ?esto se, iz suosje?ajnosti, odlu?e za prijateljstvo i kad im ljubav pokuca na vrata, jer se boje da ?e patiti, a i zbog toga to ne mogu podnijeti ni pomisao na to da pokvare neku vezu.

S obzirom na ?injenicu da su Ribe dvostruki znak - postoje dva razli?ita tipa; 1. ljudi od akcije koji znaju crpiti energiju iz viih izvora, s dobrom intuicijom, ljudi koji mirno i tiho rade, suosje?ajno te pomalo distancirano i 2. tip koji ?ine sanjalice koje nisu u stanju suo?iti se s neuspjesima pa stoga ne?e ni pokuavati neto napraviti, jer nisu sigurni u uspjeh teko?e ih tjeraju u rezignaciju i onda bivaju obeshrabreni. Ovaj tip ljudi lako gubi snagu i energiju. Ponekad im se zna desiti da pogrenim ljudima poklone svoje povjerenje. Glazba ima jako vanu ulogu u ivotu oba tipa; ona ublaava njihovo loe raspoloenjeNo bez obzira na to kojem tipu pripadale, ove osobe jako emotivno reagiraju na ivot i suosje?ajnije su nego to je to tipi?no za predstavnike Jarca. Poprili?no pasivne, ove individue ?esto ive u kontradiktornostima sa svojim eljama: privla?i ih ono to ne mogu imati. Imaju veliku potrebu za sigurno?u u ljubavi i zbog toga ?e moda ?esto biti u prilici da oklijevaju i lutaju. Ponekad su zbog toga u stanju baciti se u neka nepoznata iskustva, u misti?no te bi bilo dobro da se pripaze bijega od stvarnosti i sklonosti ka rtvovanju za druge. Jarac u podznaku Riba ?e u ivotu iskusiti mnogo nejasnih i kaoti?nih odnosa s drugima. ?esto ?e i?i do kraja u borbi izme?u razuma s jedne strane te mate i iracionalnosti s druge.

Pretraga

Capricorn
Ned
24 degree(s)
Pisces
Moon in Pisces
7 degree(s)
Waxing Crescent Moon
Waxing Crescent Moon
2 day(s) old