Greška
  • XML Parsing Error at 1:959. Error 9: Invalid character
You are here:  

Lav u podznaku Ovan

Ispis

Lav u podznaku OvanOvdje se radi o spoju dva vatrena znaka ?iji je rezultat ambiciozna i autoritativna osoba koja je uvijek spremna za borbu. Osobe ro?ene u ovoj kombinaciji su idealisti koji imaju veliku snagu volje. Uz sve ovo gore navedeno istovremeno su jako poduzetni, tako da spoj svih ovih osobina ?ine osobu koja je usmjerena prema akciji i uspjehu.

Lav u podznaku Ovan je heroj velikih bitaka antike, osvaja?, generalni direktor, onaj koji vodi igru� Ova sebi?na i...

Više...
 

Lav u podznaku Bik

Ispis
Lav u podznaku BikU ovoj kombinaciji znaka i podznaka krije se velika snaga prirode. Iz ovog spoja ra?a se ?esto veoma markantna li?nost, koja je sposobna nametnuti se ljudima oko sebe, izrazito nagla�enog unutra�njeg �ivota, koja uspijeva da se izdigne iznad �ivotne logike. Gotovo uvijek je u stanju dovesti do kraja ono �to zapo?ne i zna osigurati pozadinu kada napreduje. Ove osobe rijetko improviziraju, a ukoliko im se netko ili ne�to odupre spremna je upotrijebiti svoju snagu...
Više...
 

Lav u podznaku Blizanac

Ispis

Lav u podznaku BlizanacPodznak u Blizancima mo�e davati povoljnu kombinaciju.� Kod ovog spoja element zrak ga hrani, ali istovremeno tro�i i preobra�ava stranu Lava. Dolazi do preobra�aja sklonosti vladanju, koja je tipi?na za Lava, u realnu afirmaciju vlastitih vrijednosti, zahvaljuju?i individualisti?koj crti, karakteristi?noj za Blizance � elasti?ni, intelektualni znak Blizanaca ubla�ava donekle kruto i egocentri?no dr�anje Lava. Lav u podznaku Blizanac je...

Više...
 

Lav u podznaku Rak

Ispis
Lav u podznaku RakOvu kombinaciju mo�emo opisati kao dan i no? u istoj osobi; oni poti?u velikodu�no cvjetanje osobnosti ili njenu opasnu inflaciju. Emocionalnim impulsima u ovom spoju znaka i podznaka dominira osje?ajnost Raka. Prirodno mo�e do?i do ozbiljnih unutra�njih sukoba ove dvije snage koje je ponekad te�ko kontrolirati. Sa jedne strane strane, Lav poti?e na ispravno prepoznavanje vlastitih snaga tako da postoji izrazita �elja za isticanjem, dok sa druge strane postoji...
Više...
 

Lav u podznaku Lav

Ispis
Lav u podznaku LavLav u podznaku Lav ?esto misli - �Ho?u dakle mogu�. Spoj ove kombinacije daje za rezultat neodoljivu osobu ?ijoj je privla?nosti gotovo nemogu?e pobje?i, posebno zbog ?injenice da kod njih ni�ta nije umjetno. Na�alost nemaju uvijek dovoljno sredstava da ostvare svoje ciljeve. Ponekad im se dogodi da sebe shvati kao ve?u osobu nego �to zaista i jeste i tada povjeruje da je predodre?ena za neki posao prije nego �to je stekla znanja potrebna za njegovo obavljanje. U...
Više...
 

Lav u podznaku Djevica

Ispis
Lav u podznaku DjevicaKod kombinacije Lava i Djevice se aktivna volja spaja sa pasivnim intelektom, a to upravo proizlazi iz spoja elementa Vatre,� koja te�i da se oslobodi svega na svom putu, i elementa Zemlje, uvijek vezanom za jedan predodre?en na?in �ivota.Na taj na?in, ra?a se �teorijska� osobnost, sposobna da jasno sagleda probleme i akcije koje treba poduzeti, ali koja je elasti?nija prema potrebama svojih bli�njih nego prema vlastitim. karakter Djevice koji je...
Više...
 

Lav u podznaku Vaga

Ispis

Lav u podznaku VagaU ovoj kombinaciji zajedno djeluju sna�na osoba, jake volje, svjesna vlastite vrijednosti, �to je odlika Lava i popustljiva, elasti?na, ljubazna i uravnote�ena priroda Vage. Za rezultat imamo osobu koja uvijek sa lako?om uspijeva zadobiti i odr�ati zna?ajnu ulogu u �ivotu i u odnosima sa okolinom.

Njihovi interesi su ?esto usmjereni prema ostvarivanju ?vrstih veza sa drugima, koje zna koristiti kako u pozitivnom, tako i u negativnom smislu, jer ove...

Više...
 

Ispis
Lav u podznaku �korpionKod ove kombinacije rije? je o spoju dva mo?na i magnetska znaka od kojih oba pokazuju svoj autoritet. Agresivnost �korpiona spojena sa nadutosti Lava, visoki let Orla u Sun?evoj grivi Lava vodi u Zenit i ?esto stvara osobe koje su op?injene slavom i visinom; ambicija je ta koja im omogu?ava egzistenciju.
Za ove osobe vrijedi ona - da cilj uvijek opravdava sredstvo. Vjera koju imaju u sebe je ogromna, i ona im upravo poma�e da se visoko...
Više...
 

Lav u podznaku Strijelac

Ispis

Lav u podznaku StrijelacPodznak u Strijelcu nagla�ava du�evnu �irinu. Osobe koje imaju ovu kombinaciju su manje egocentri?ni i manje zaokupljeni sobom od ostalih kombinacija znaka Lava. Ciljevi koje sebi zacrtaju proizlaze ?isto prakti?nih motiva, i postaju sve vi�i, zahvaljuju?i �irokogrudnoj i dare�ljivoj prirodi koja nikad ne zaboravlja interese drugih i zna se orijentirati prema osvajanju duhovnih vrijednosti. Kod ovih osoba ambicije su sumjerene prema...

Više...
 

Lav u podznaku Jarac

Ispis

Lav u podznaku JaracAmbicija, energija i borbenost u ovoj kombinaciji se koncentriraju kako bi dosegli maksimum snage, ali se rijetko osloba?aju u sna�noj eksploziji. Ove snage se tro�e sporo i u korist preciznog plana koji oni poku�avaju ostvariti svojom istrajno�?u.

Lav u podznaku Jarac je racionalna i produktivna osoba kojem je sudbina ?esto naklonjena, te vrlo lako ostvaruje uspjehe u �ivotu; i to ne one� trenutne, ve? one koji se ostvaruju uporno�?u i vjerom u...

Više...
 


Stranica 1 od 2

Pretraga

Virgo
Ned
29 degree(s)
Scorpio
Moon in Scorpio
24 degree(s)
Waxing Crescent Moon
Waxing Crescent Moon
4 day(s) old