Greška
  • XML Parsing Error at 1:959. Error 9: Invalid character
You are here:  

Ispis
Lav u podznaku korpionKod ove kombinacije rije? je o spoju dva mo?na i magnetska znaka od kojih oba pokazuju svoj autoritet. Agresivnost korpiona spojena sa nadutosti Lava, visoki let Orla u Sun?evoj grivi Lava vodi u Zenit i ?esto stvara osobe koje su op?injene slavom i visinom; ambicija je ta koja im omogu?ava egzistenciju.
Za ove osobe vrijedi ona - da cilj uvijek opravdava sredstvo. Vjera koju imaju u sebe je ogromna, i ona im upravo pomae da se visoko uzdignu. Njihov ivot se, me?utim, ne odvija samo na tom planu; one vole da eksperimentirati, to moe biti povod iskazivanja velikih strasti i ljubomore. Kombinacija ova dva znaka daje za rezultat osobu koja je aktivna, prodorna, poduzetna, strastvena i dominantna. Sposobni su velike osobne rtve, odli?no poznaju sebe i svoje mogu?nosti, kao i druge ljude. Lav u podznaku korpion je produktivan u svemu to ga istinski privla?i. Moe im se dogoditi da postanu opsjednuti sa sobom. Nikada ne rade neto to je polovi?no, oni ne poznaju izraz prosje?nost. Nekad ato njihovoj okolini moe predstavljati problem i veliki napor.

Lav u podznaku korpion u sukobima reagira silovito. Ukoliko im neto ne odgovara, niti malo se ne ustru?avaju da to izraze otvoreno, te su spremni koristiti sva raspoloiva sredstva za rjeavanje problema. Kada ih obuzme strast prema nekome ili ne?emu, ne gube vrijeme analiziraju?i kako se to moe odraziti na njihov ivot., ve? odmah kre?u u akciju i velikom brzinom uklanjaju sve prepreke sa puta, zajedno sa onima koji su te prepreke postavili. Pri tome se ne boje da ?e se nekome zamjeriti ili da ?e ga netko zbog takvog ponaanja zamrziti. Naprotiv, ?ak takva mogu?nost ih moe i stimulirati. Ove osobe nije jednostavno upoznati, jer mnogo toga lei prikriveno ispod povrine. ?esto djeluju kao mirna i jednostavna osoba, a u biti su jako komplicirano ljudsko bi?e, mnogo osjetljivije nego to se prikazuje. Na njihovu osobnost je zaista teko utjecati, jer se prikazuju kao gospodar, kako u dobrim tako i u loim ivotnim situacijama.

U ivotu su uporni i hrabri, ire oko sebe ?udesnu energiju koja ih slui u dobru i zlu. To zna?i da sve svoje snage mogu usmjeriti prema nekom dobrom djelu, ali i da te svoje snage znaju okrenuti protiv sebe upadaju?i time u razne neugodnosti. Ove osobe imaju bogatu i snanu prirodu, nadahnutu ivotom, neprijatelj su rutine i obdareni ste nevjerojatnim elanom koji ?e im biti od velike pomo?i u ivotnim krizama. Njihov ivot se ne odvija bez opasnosti jer su im upravo iskuenja prilika da se isprazne. Nestrpljivi su, uvijek ele brze rezultate i postaju frustrirani ukoliko ljudi ili odre?ene okolnosti remete njihov napredak. U ivotu bi trebali nau?iti smanjiti intenzitet svojih opsesija, oraspoloiti se i pustiti da Sunce Lava zasija na povrini!

Pretraga

Capricorn
Ned
24 degree(s)
Pisces
Moon in Pisces
7 degree(s)
Waxing Crescent Moon
Waxing Crescent Moon
2 day(s) old