Greška
  • XML Parsing Error at 1:959. Error 9: Invalid character
You are here:  

Ljubavni profil-Blizanci

blizanciPrvi susret sa osobom koja je ro?ena u znaku Blizanca dati ?e vam do znanja da je rije? o interesantnim, neobi?nim, duhovitim i armantnim osobama. Blizanci imaju zabavlja?ki karakter, izraajnu elokvenciju, te su vrlo vjeti kod upotrebe intelektualnih, mentalnih ili govornih strategija. Treba imati na umu da su Blizanci duboko i sebi ispunjeni eljom za promjenom i istraivanjem. Radoznalost je glavni pokreta? Blizanaca. I nju treba tuma?iti kao njihovu elju za stalnim stjecanjem novih iskustava. Blizancima upravlja planeta Merkur, te ukoliko elite privu?i panju Blizanaca trebate im se vizualno svidjeti i istovremeno trebate zainteresirati njihovu intelektualnu panju.

Ukoliko ivite pokraj Blizanca trebate zaboraviti klasi?ne obrasce ponaanja i ne smiju se postavljati stroga pravila ponaanja, jer oni jednostavno putuju kroz ivot leerno i oputeno.

Kada se Blizanac zainteresira za osobu suprotnog spola, sigurno je zapazio neke detalje koje samo oni mogu primijetiti, zapeo za atraktivan izgled te osobe ili je rije? o nekom novom iskustvu koje Blizanac eli probati.

Treba znati da Blizance na prvi pogled privu?e ono to vide, tako da je vizulani efekt kod njih jako bitan, emocije tek dolaze u narednoj fazi. Blizanci naj?e?e svoje emocije strogo dre pod kontrolom, jer ?esto im ne uspijeva da pravilno doziraju koli?inu emocija koju poklanjaju osobi koja im se svi?a.

Izme?u osobe ro?ene u znaku Blizanaca i njenog partnera postoji odre?ena emotivna distanca, koju oni koristite iz samo njima znanih razloga. Ukoliko se sve ovo prethodno uzme u obzir potpuno je razumljiv njihov ljubavni profil, odnosno njihovi ljubavni potresi, prekidi, rastanci Blizance op?e ne poga?aju, jer oni nikako nisu tip ljubavnog patnika. Nemojte od Blizanaca nikako ne o?ekivati ljubavne drame, suze i tugu. Blizancima je osnovna prednost inteligencija, komunikativnost i snalaljivost u razli?itim situacijama.

Tipi?an Blizanac ima razne to?ke interesa kada je u pitanju ljubav, oni uvijek imaju nekoliko kombinacija, tako da slobodno moemo re?i da u svakom slu?aju uvijek imaju drugu alternativu. , bez obzira da li je rije? o po?etku veze ili o rastanku.


Pretraga

Cancer
Ned
19 degree(s)
Aries
Moon in Aries
14 degree(s)
Third Quarter Moon
Third Quarter Moon
21 day(s) old