Greška
  • XML Parsing Error at 1:960. Error 9: Invalid character
You are here:  

Ljubavni profil - Ribe

Ljubavni profil - RibeOsobe ro?ene u horoskopskom znaku Ribe karakterizira neobi?an sjaj u o?ima te sanjivi pogled. Ako se zagledate u njihove sanjive o?i osjetiti ?ete hipnoti?ki, pomalo neobi?an, misti?an pogled na sebi. Ribe su veliki emotivci i ?esto reagiraju na osnovu svoje emotivne intuicije ili u skladu sa bojom svog emotivnog raspoloenja. Ribe djeluju na druge hipersenzitivno, emotivno i preosjetljivo. One imaju posebnu mo? razumijevanja, razvijenu i bogatu matu, te svijet oko sebe i ivot op?enito uglavnom doivljavaju i vide na jako subjektivan na?in i u skladu sa svojim unutranjim emotivnim i duevnim potrebama.

Ribe raspolau paletom predivnih i magi?nih boja uz pomo? kojih na vrlo poseban, ponekad neshvatljiv na?in oslikavanju i bojaju svoja emotivna stanja i raspoloenja.

Ribe su emotivci koji jako teko mogu kontrolirati svoje osje?aje i duevna stanja; beskrajno veliki su romanti?ari sa golemom matom. Susret sa Ribama naprosto te?e u emotivnom raspoloenju i zato je ponekad jako teko pro?itati njihove misli, ali zato ne i osje?aje. Nemojte nikada zaboraviti da su Ribini osje?aji povremeno vrlo uzburkani i da je to ono to pravi nered u njihovoj glavi ili pometnju u ponaanju i komunikaciji sa okolinom. Ribe posjeduju izrazito lijepe osobine, kao to su: plemenitost, empatija i njenost. Ribe izraavaju emotivnu panju prema okolini i sklone su portvovnosti za sve one koji su im bliski.

Osobe ro?ene u horoskopskom znaku Ribe podlone su sugestiji te su povodljive za emocijama, jednostavno reagiraju na sve to doti?e njihove osje?aje. Nije tajna da su Ribe po svojoj prirodi jako zaljubljive, jer je vrlo lako pokrenuti njihov interes i panju. No ponekad Ribe nemaju dovoljno hrabrosti da izraze svoje misli, kao i da se suo?e sa istinom ili da prihvate runiju stranu ivota. Tada u njihovoj osjetljivoj dui nastaje prava emotivna no?na mora. Ribe tada znaju hodati na samoj granici izme?u sna i jave. Naravno, jedna od njihovih najve?ih fantazija je da svoju ivotnu ili ljubavnu pri?u preto?e u romanti?nu ljubavnu bajku sa sretnim zavretkom.


Pretraga

Sagittarius
Ned
15 degree(s)
Aries
Moon in Aries
19 degree(s)
Waxing Gibbous Moon
Waxing Gibbous Moon
10 day(s) old