Greška
  • XML Parsing Error at 1:959. Error 9: Invalid character
You are here:  

Ljubavni profil korpionOsobe koje su ro?ene u znaku korpiona djeluju izuzetno zanosno, strastveno i privla?no za svoju okolinu. Poznato je pravilo kako se korpioni svrstavaju na top-liste velikih osvaja?a i zavodnika. Stoga, osobi ro?enoj u znaku korpiona se sa punim pravom moe pripisati etiketa velikog ?arobnjaka, kada god je rije? o ljubavnoj pri?i i zavo?enju, ili osvajanju panje kod suprotnog spola. korpioni na neki, samo njima svojstven, svjesni ili podsvjesni na?in uivaju u igri zavo?enja, a naro?ito uivanju svojevrsnoj dominaciji nad pripadnicama ljepeg spola.

korpion, kao znak se svrstava u kategoriju velikih emotivaca, ali istovremeno tu postoji i jedna neobi?na caka. Rije? je naime o tome da su korpioni uvelike svjesni te svoje nazovimo je Ahilove pete i stoga imaju vrlo razra?ene mehanizme i efikasne strategije kao na?in na koji ?uvaju svoju emotivnu osjetljivost. Ni u jednom trenutku ne treba zaboraviti na ?injenicu kako su korpioni jako strastveni u svemu to se doga?a, bez obzira da li je rije? o ljubavnoj harmoniji ili o ljubavnom ratu.

Ponekad stvari i svijet oko sebe promatraju kroz crno-bijeli kontrast te zbog toga od njih moete o?ekivati beskrajnu njenost, romanti?nost i emotivnu panju, ali istovremeno su spremni i na lukavstvo, perfidnost ili na osvetu iz ljubavi.

Kada i u kojem trenutku ?e proraditi pozitivna ili naprotiv, mra?na strana osobnosti, ovisi o njihovom trenuta?nom psiholokom stanju, o emotivnom raspoloenju ili o tome kako doivljavaju Vae ponaanje. Nemojte zaboraviti da korpion odgovara skoro na svaki izazov i da posjeduje razornu snagu, ogromnu volju, a naro?ito borbeni duh koji ponekad ne poznaje nikakve granice ili zabrane. Stoga, ukoliko se naivno usudite isprovocirati jednog korpiona, morate biti spremni na sve mogu?e posljedice. Da li vam je poznata ?injenica kako ovaj znak ne tedi sebe ni svoje osje?aje do gotovo ubita?ne mjere, to se reflektira u dva pravca i to prema oboavanju i prihva?anju ili u pravcu destrukcije i laganog unitenja.

Dakle, ukoliko isprovocirate osobu ro?enu u znaku korpiona, emotivno osujetite ili povrijedite, o?ekuje Vas otrovna strelica. Najvaniji kriterij u ovoj igri je koliko se korpion osje?a povrije?enim jer u onim najteim slu?ajevima on rui sve pred sobom i pri tome postaje fatalan. Osim toga, korpion nije destruktivan samo prema potencijalnom protivniku ve? i prema samom sebi. Dakle, nema dileme, ukoliko je odlu?io povrijediti, poniziti, sruiti ili unititi Vas na bilo koji na?in, on istovremeno vrlo svjesno unitava i samog sebe, ali se ne zaustavlja u svojim namjerama.

Postoji jedna zanimljiva pri?a koja na najbolji na?in, slikovito opisuje primarni karakter, ?ud, ponaanje i strasti jednog korpiona. To je pri?a o abi i korpionu. Jednoga dana korpion zamoli abu da ga na svojim le?ima prenese preko mo?vare, jer je to bio jedini na?in da pre?e na drugu stranu. aba, koja nije imala povjerenja u korpionovu mra?nu prirodu, po?ela se nje?kati, ali on ju je uvjeravao govore?i joj kako ovisi od njene pomo?i, te kako joj ne?e nauditi jer kada bi naudio njoj osudio bi i sebe, jer mu bez njezine pomo?i ne?e biti spasa. aba naposljetku pristane te sa korpionom na le?ima krene preko vode. Me?utim, prije nego to su stigli do druge strane obale, korpion svojom otrovnom strelicom ipak ubode abu, a na njeno pitanje, zbog ?ega je to uradio; zbog ?ega je i sebe i nju osudio na sigurnu smrt korpion je odgovorio da je to ipak bilo ja?e od njega, da u njemu postoje strasti koje ni on sam nije u stanju kontrolirati.

Osobe ro?ene u znaku korpiona predstavljaju izuzetno uzbudljive i matovite ljubavne partnere; korpion ?e Vas na vrlo strastven na?in provesti kroz najljepe ljubavno carstvo ili Vas ostaviti u beskrajnoj patnji. korpioni su jako emotivni, strastveni, potentni, uzbudljivi i ?ulni. Me?utim, oni su istovremeno i vrlo posesivni, ljubomorni, osvetoljubivi i destruktivni. Ljubavna pri?a sa korpionom u glavnoj ulozi predstavlja veliko zadovoljstvo i beskrajno uzbu?enje. Ipak, nemojte zaboraviti kako su njihove ljubavne igre i uzbu?enja ponekad previe strastvena ili da predstavljaju previe veliki izazov, izazov koji se vrlo brzo moe pretvoriti u ljubavni vrhunac ili, naprotiv, u ljubavni o?aj. Dakle, korpion Vas moe podi?i na carski pijedestal ljubavi, ali isto tako Vas moe baciti na samo dno o?aja.


Pretraga

Leo
Ned
21 degree(s)
Gemini
Moon in Gemini
10 degree(s)
Waning Crescent Moon
Waning Crescent Moon
24 day(s) old