Greška
  • XML Parsing Error at 1:959. Error 9: Invalid character
You are here:  

Mukarac-Jarac-ljubavni-profil Ukoliko mukarac ro?en u znaku Jarca eli nekoga osvojiti on ne priznaje NE kao odgovor. On nikada ne odlazi praznih ruku. Ljubav je njegova duhovna hrana. Jarac nije grubi ljubavnik, on je jako strastven i energi?an ali njegova seksualna snaga sa vremenom slabi. On ?esto, a posebno u starijim godinama, voli zavoditi mlade, naivne ene, pred kojima moe glumiti ulogu seksualnog u?itelja. Jarac od svoje partnerice o?ekuje da ga slui, i to ne samo u spava?oj sobi ve? u svim tradicionalnim aspektima. Od nje o?ekuje vjernost i prijateljstvo, ali Jarac nikada ne?e prihvatiti da ga ona kritizira.

On kada trai partnericu vie pridodaje vanost na fizi?ke strastvene aktivnosti i izgled nego na unutranju ljepotu i kvalitete. Jarac tako?er ima razmiljanje: zato se zaljubiti u siromanu djevojku, kada se moe zaljubiti u bogatu enu sa dobrim statusom u drutvu. Ne moemo tvrditi da on ide samo sa namjerom da osvoji bogatu partnericu, ali ukoliko je u situaciji da bira izme?u siromane i bogate, sigurno ?e izabrati onu sa ve?im bankovnim ra?unom. Iako Jarac zna to eli i kako se domo?i toga, on ima svoj financijski cilj, ali je isto tako svjestan svojih limita. Jarac ima duboka osje?anja u sebi prema svom partneru, ali je problem to on ta osje?anja ne zna pokazati na pravi na?in. Tek kada je posve siguran da ga se ne?e ismijati on se polako otvara prema svojoj partnerici. Potrebno mu je dugo vremena da se napokon usudi da joj ispri?a svoje tajne.

Jarac je u pravilu vjeran, mada mu je jako dugo potrebno da se osjeti spremnim za bra?ni ivot. Ukoliko osjeti da veza u kojoj se trenutno nalazi ne vodi ni?emu, on ne?e pokuavati neto za to nema smisla. On ne spada u najbolje i najstrastvenije ljubavnike svijeta i on svoju odabranicu ne?e obasipati cvije?em i poklonima, niti joj pjevati pod prozorom, ali zasigurno ?e je potovati i tititi.


Pretraga

Sagittarius
Ned
7 degree(s)
Taurus
Moon in Taurus
26 degree(s)
Full Moon
Full Moon
14 day(s) old