Greška
  • XML Parsing Error at 1:960. Error 9: Invalid character
You are here:  

Mukarac-korpion-ljubavni-profil Mukarac ro?en u znaku korpiona je uvjerljiv i uglavnom nikada ne priznaje NE kao odgovor, pogotovo ako je sebi izabrao enu po svom ukusu. On voli kontrolirati emocije svoje partnerice i uvijek sebe daje u potpunosti i u svemu, ali naravno isto takvo predavanje o?ekuje i zauzvrat. Za mukarca korpiona seks predstavlja igru nadmetanja, a ljubomora i osveta su njegove osobine koje ?e pokazati u punoj snazi onog trenutka kada on nije pobjednik. Mukarac korpion je nedvojbeno privla?an i atraktivan, stoga ljudi ?esto vjeruju kako posjeduje ?itav harem ena. No, u sutini to nije tako. Istina je da on posjeduje neodoljiv arm kojem mali broj ena moe odoljeti.

Isto je to?no to kako korpionova strast ne poznaje granice. On je siguran u svoj ljubavni sistem, te uiva u snazi svoje privla?nosti prema suprotnom spolu.

Kada je seks u pitanju za korpiona ne postoji misterija koju on nije u stanju rijeiti; nita ga ne moe uplaiti niti iznenaditi. On je povjerljiv, uiva u romanti?nim vezama i ne brine se o tome to drugi ljudi pri?aju, a ovo je vrlo opasna kombinacija koja zabrinjava ve?inu ena. No na?e se tu i tamo poneka ena koja je sposobna sebe nametnuti kao ravnopravnu s njim, dok se mnoge osje?aju izazvane, ali samo mali broj uistinu uspije bez posljedica preivjet iskustvo sa ovim mukarcem.

Njegov izbor je vrlo jednostavno definirati, ali puno tee prona?i. Njemu je potrebna osoba koja ?e dijeliti s njim njegov slobodan pristup seksu, osoba koja ne?e puno obra?ati panju na druge mukarce to ne znaci i to da ?e se i on odre?i svog flerta, i koja ne?e ni pomiljati na to da mu prigovara. Mukarac ro?en u znaku korpiona je opsesivno ljubomoran, voli efovati i uvijek iznosi svoje, ponekad surovo iskreno miljenje o, na primjer, novoj frizuri, bez obzira da li ga je partnerica uop?e upitala za isto ili ne. Ipak, njegova izabranica ?e u neku ruku biti i sretna dobitnica, jer ovaj mukarac ima skrivene dubine, senzitivnost koja nikada nije priznata u javnosti ali koju uvijek primjenjuje u ljubavi.

Mukarac korpion je uvijek vrlo zabavan i popularan u drutvu. On moda povrinski djeluje kao osoba sa kojom se lako moe upravljati, drutven i simpati?an, ali sa druge strane on je iznimno postojan sa svojom potrebom da kontrolira i manipulira situacije i ljude. Ako njegove potrebe na kraju nisu zadovoljene, pokazuje se kao jako lo i nimalo fer gubitnik. korpion nije fizi?ki i otvoreno borben, osim ako to, po njegovom miljenju, ne postane neophodno.


Pretraga

Leo
Ned
21 degree(s)
Gemini
Moon in Gemini
10 degree(s)
Waning Crescent Moon
Waning Crescent Moon
24 day(s) old