Greška
  • XML Parsing Error at 1:959. Error 9: Invalid character
You are here:  

Mukarac-Vodenjak-ljubavni-profil Mukarca Vodenjaka ena treba prvenstveno intelektualno zainteresirati prije nego to se krene udvarati. On je pomalo stidljiv i radije ?e pri?ekati da druga strana napravi prvi korak. Mukarac Vodenjak ne moe ivjeti sa enom koja je dominantna, koja ga ograni?ava u njegovoj slobodi. Iako izgleda hladan i neosjetljiv, ovaj mukarac je jako njean i osje?ajan. U seksu je jako matovit, a voli i sanjariti o seksualnim aktivnostima. On se brzo zaljubljuje, ali nikada se kompletno ne predaje. Kada se Vodenjak napokon odlu?i za jednu partnericu, ?esto dobije osje?aj da time izdaje svoje prijatelje, jer nema vie sve vrijeme na raspolaganju za njih. Ponekad se dogodi da zbog toga njegova veza upada u probleme.

Mukarac Vodenjak je radoznao, nekonvencionalan, velikoduan i zainteresiran je za svaku osobu koju upozna. On ima prirodnu privla?nost, i jako je privla?an osobama suprotnog spola. Oni koji mu prebrzo pri?u, obi?no se opeku. ene koje se prebrzo krenu udvarati zapravo ga svojim ponaanjem odbijaju. Mukarac Vodenjak ?e pokazati najve?i interes za ene koje ne obra?aju panju na njegovo udvaranje, jer njegova radoznalost ga vu?e da je upozna. Mukarac Vodenjak je u stalnoj potrazi za novim interesima, on eli proiriti svoje vidike i saznati na koji na?in funkcioniraju ljudi. Ipak tajne njegovog funkcioniranja ?uva kao strogu tajnu. On izbjegava brak i ozbiljnu vezu to je due mogu?e, mada jednom kad uplovi u te mirne vode ovaj mukarac postaje vjeran. Kada napokon prona?e osobu svoj ivota, on ?e je paziti kao princezu i sagraditi ?e joj najljepi dvorac.


Pretraga

Capricorn
Ned
24 degree(s)
Taurus
Moon in Taurus
22 degree(s)
Waxing Gibbous Moon
Waxing Gibbous Moon
10 day(s) old