Greška
  • XML Parsing Error at 1:959. Error 9: Invalid character
You are here:  

Na koji na?in zavesti osobu ro?enu u horoskopskom znaku Bika

Na koji na?in zavesti osobu ro?enu u horoskopskom znaku BikaAko elite uistinu zavesti Bika neka onda to bude na na diskretan na?in i suptilno. Pazite pri tom da niti u jednom momentu ne zaboravite na razli?ite poklone, kao i na brojne manire o lijepom vladanju Bikovi to vole. Bit je u tome da trebate ostaviti odli?an dojam, ali ne samo vlastitom pojavom ve? i raznim manirima ili posve?enom panjom. Pri tom budite sigurni kako se Vaa panja mjeri i to ne samo lijepim rije?ima, nego i kroz razne vrijedne poklone i druge vrijedne znakove panje.

Partner osobe ro?ene u horoskopskom znaku Bika treba znati:
Vi kao Bik spadate pod iznimno pouzdane osobe, koje svoje osje?aje i strasti dre strogo pod kontrolom. Posjedujete vrline koje su uo?ljive ve? na prvi pogled, tako da od svoje okoline o?ekujete reakciju, signal ili iskrene komplimente. A kada se na?ete u drutvu osoba suprotnog spola, osoba koja Vam se udvara svakako bi Vam trebala dati do znanja da joj se svi?ate, te Vam uputiti i poneki ljubavni signal ili porukicu. Vi, kada se na?ete u drutvu (naro?ito mukarac Bik) morate imati dominantnu ulogu, dok partnerica treba biti ta koja vjerno pokorno prati svaki Va korak. Vi ste osoba koja strano puno dri do vjernosti, istine i tradicionalnih obi?aja. Kada neko ili neto slu?ajno ili namjerno poljulja Vae povjerenje u partnera, to zna postati uistinu velik problem za Vas koji lako moe dovesti i do ljubavnog kraha. Jedno od osnovnih pravila je: da su Bikovi vrlo tradicionalni, te da im nedostaje razumijevanja ili sluha za ljubavnu prevaru. Tu mukarci Bikovi ?ak, spadaju u najteu kategoriju zbog ?ega trebate uvijek strogo potovati njihov kodeks ?asti!


Pretraga

Gemini
Ned
28 degree(s)
Aquarius
Moon in Aquarius
16 degree(s)
Waning Gibbous Moon
Waning Gibbous Moon
18 day(s) old