Greška
  • XML Parsing Error at 1:960. Error 9: Invalid character
You are here:  

Ispis

Numeroloka prognoza za 20121 - Za sve netipi?ne Jedinice 2012. je relativno povoljna godina, a za sve koji imaju bar dvije Jedinice u datumu ro?enja, poprili?no je naporna. Moete biti preoptere?eni obavezama, nespremni ?initi ustupke, a osobito ?e vam po?etak godine biti obiljeen neto teim prilago?avanjima na sve ono to ?e se deavati oko Vas. Vaem dinami?nom broju najvjerojatnije ne?e ba odgovarati utjecaj tzv. enskih planeta, Venere i Mjeseca jer ste pod utjecajem Sunca. No, tu je i prisustvo Merkura koji ?e ipak djelovati na vas u vidu zatitnika.

Jednom rije?ju, ne trebate se plaiti ena ma kog spola da ste, a pogotovo ako ste mukarac, a na meti ste lijepih ena, to kolegica to prijateljica. Pokuajte se izlagati to manjim naporima s obzirom na to da vam ne?e odgovarati mnogo posla, vie ?ete biti skloni matanju, izlascima i provodu. Ali, naalost, ?eka vas netko, mogu?e ba neka ena u vidu efa ili autoritativne figure koja ?e vam stalno nalaziti nekakve mane i propuste ili ?e biti sklona kritizirati Vas. No uz malo arma i takti?nosti, rijeit ?ete eventualne probleme. Ako budete mudri preokrenut ?ete ovu godinu u svoju korist, moete dobiti simpatije mnogih, moete doivjeti veliku ljubav i najvjerojatnije ?ete se na?i u situacijama na koje niste mogli ra?unati, a to su razni susreti koji ?e za Vas biti od velikog zna?enja.

Povoljni mjeseci za:

Posao Sije?anj, Oujak, Travanj, Srpanj, Prosinac
Novac - Velja?a, Svibanj, Lipanj
Ljubav - Svibanj, Rujan, Studeni

2 - Velik utjecaj Mjeseca koji vlada vaim brojem u 2012. ne?e odgovarati onima koji imaju vie neparnih brojeva u svojoj numerolokoj kombinaciji. Naglaena intuicija mogla bi Vam donijeti novu ljubav, nov posao ali i veliko energetsko troenje. Potrebno je da se maksimalno posvetite svom intelektualnom radu, te ako je to potrebno i da prihvatite neki rizi?an posao. Pod trostrukim ste utjecajem Mjeseca, Jupitera i Urana. Ove planete ponekad daju super znanstvenike, umjetnike, op?enito uvjete za kreativan rad. Ova godina je odli?na za one koji trebaju bilo to polagati, za senzibilne mukarce koji o?ekuju novu vezu. Privatan posao moe krenuti nabolje, ali do druge polovice godine sa neizvjesnim ishodom. Ipak, budite ustrajni. Oslonite se na suradnike iz inozemstva, prekooceanskih zemalja i nemojte se previe optere?ivati onim to se o Vama pri?a. Moete do?i do ve?e zarade, a to se ljubavi ti?e, sve ovisi o vaoj popustljivosti i originalnosti. Pokaite osje?ajan dio svoje prirode i budite predusretljivi. To je ljubavna metodologija koju trebate primijeniti kako bi ste sebi uskratili manje nesporazume ili osvojili osobu koja vam se svi?a. Izbjegnite rasprave sa Trojkama i Peticama dok bi ste sa Devetkama i Osmicama mogli doivjeti veliku romansu. estice bi mogle pred Vas postavljati velike zahtjeve.

Povoljni mjeseci za:

Posao Velja?a, Oujak, Lipanj, Srpanj, Rujan, Prosinac
Novac - Sije?anj, Travanj, Kolovoz, Listopad
Ljubav - Travanj, Svibanj, Kolovoz, Rujan, Listopad

3 - Ako elite biti uspjeni u 2012. godini morat ?ete promijeniti svoje ponaanje i maksimalno se posvetiti istraivanju svih mogu?nosti vezanih uz posao; najbolje bi moda bilo da pre?ete na drugo radno mjesto. Planete koje djeluju na vas preko brojeva kojim vladaju su Mjesec, Jupiter i Mars a Vi ste ina?e pod vla?u Jupitera, kraljevske planete tako da njegov dupli utjecaj donosi i duple anse. Ipak, nemojte pretjerivati u ni?emu; ni u dareljivosti ni u pokuaju osvajanja nekoga daju?i mu vie nego to to doista moete, kako emocija tako i novca. Novac i zarada, mogu?e i preko igara na sre?u mogu vam biti prava opsesija. Nemojte odustajati od svojih namjera, ali budite oprezni u radu sa osobama koje nose uniformu bez obzira ?ime se bave. Ako ste ena, upravo Vas neko takav moe i privu?i negdje na putovanju. Inozemstvo i poslovni kontakti u domenu marketinga, bankarstva ili medija mogu Vam otvoriti nove mogu?nosti i na poslu i u ljubavnom ivotu. Imate se na koga osloniti i moete napredovati ako budete znali sa konkurencijom. U ljubavi ?ete biti zahtjevni i mnogi ?e vas smatrati neodoljivima. Budite spremni na razne nove izazove i mogu?a je velika ljubav sa predstavnikom nekog parnog broja.

Povoljni mjeseci za:

Posao Sije?anj, Velja?a, Travanj, Lipanj, Kolovoz, Listopad, Studeni
Novac - Oujak, Svibanj, Rujan, Prosinac
Ljubav - Oujak, Travanj, Lipanj, Srpanj, Kolovoz, Listopad

4 - Studiozne i vrijedne ?etvorke najvie vole posao obaviti u roku i kada za to dobiju zasluenu nagradu. Sve je to mogu?e, posebno ako budete spremni prilagoditi se tempu kolega koji su sasvim druk?iji od Vas. Bit ?ete u dobroj formi, za mnoge neprepoznatljivi, uspjet ?ete mnoge zavarati svojom dosjetljivo?u. Duhovitost, emotivnost, drutvenost i komunikativnost, sve to nisu vae tipi?ne osobine bit ?e u funkciji posla. Neko jako dobro zna koliko vrijedite i vjerojatno ?e vas angairati za neki dugoro?ni projekt. Saturn, Va vladar, planeta ambicije bit ?e podran od stane emotivnog Mjeseca, plemenitog Jupitera i matovitog Neptuna tako da se i Vi moete neo?ekivano zaljubiti u nekoga, osobito ako krenete na putovanje. Moglo bi se raditi o osobi koja se bavi umjetno?u, medicinom ili radi u medijima. to budete spremniji upustiti se u rizik, to je prije mogu?e da ?ete biti svjesni kako ste moda dosta toga propustili uslijed previe krutog stava koji ste imali po mnogim pitanjima. Dobit ?ete mogu?nost istaknuti se u timskom radu. U ljubavi nemojte donositi odluke u afektu. Sredovje?ne ?etvorke ?e se ponaati dosta neuobi?ajeno, bit ?e mladolike, a one koje su mlade, bit ?e spremne prihvatiti se odgovornosti.

Povoljni mjeseci za:

Posao Sije?anj, Oujak, Svibanj, Srpanj, Rujan
Novac - Velja?a, Travanj, Kolovoz, Studeni
Ljubav - Velja?a, Oujak, Svibanj, Srpanj, Listopad

5 - Pretjerane aktivnosti su ono to ?e biti karakteristi?no za 2012. godinu. Bilo bi dobro da smanjite napore, da ?uvate sebe od stresa jer ?e Vam teko padati bilo koja vrsta konflikta. 2012. je godina o kojoj moete samo sanjati, pogotovo ako ste mladi, ambiciozni, bavite se sportom. Moete biti skloni povrjedama. Nitko ne?e znati gdje ste, a stizat ?ete svugdje, bit ?ete jako aktivni, komunikativni, puni ideja koje ?ete eljeti odmah realizirati. Okupit ?ete ekipu suradnika koja ?e vam podrediti svoju volju. Merkur, vladar Vaeg znaka, pod uticanjem Mjeseca, Jupitera i Sunca donosi pregrt novih mogu?nosti, novca, posla, promjena. U ljubavi ?ete biti kao i uvijek nestalni sa velikom potrebom za vlastitom slobodom za koju ?ete se uspjeno izboriti, uglavnom armom i nekim nelogi?nim objanjenima. Pripazite samo da ne budete u previe bu?nom drutvu, da ne izazovete neki incident, a u ljubavi da ne dajete obe?anja bez pokri?a, partner vam ba i ne?e to lako oprostiti. Mogu?a je veza na nekom kra?em putovanju.

Povoljni mjeseci za:

Posao Velja?a, Oujak, Svibanj, Lipanj, Prosinac
Novac - Sije?anj, Srpanj, Rujan, Listopad
Ljubav - Sije?anj, Svibanj, Srpanj, Studeni

6 - Za ene je 2012. vana godina, imat ?e priliku upoznati se sa nekim tko ?e im biti jako vaan. Ako ste u emotivnoj konfuziji, nemojte produbljivati jaz izme?u Vas i partnera, jer se ne?ete mo?i pomiriti sa ?injenicama koje Vam ne idu u prilog. Naglaena kreativnost i intuicija dovode Vas do ispravnog rjeenja kada je u pitanju posao. Vaa ljepota i arm dolaze do punog izraaja jer va numeroloki broj je ne samo pod vla?u svog vladara Venere, nego i pod duplim utjecajem Mjeseca, to Vas ?ini pretjerano boleljivima, popustljivima ali i pomalo nesigurnima u sebe. Autoritativne, dinami?ne ene koje na Vas djeluju optimisti?no u svakom pogledu, pomo?i ?e vam da se rasteretite ne samo nepotrebnih obaveza i poslova ve? i da se oslobodite nesigurnosti. U ljubavi se prua prilika da na kra?em poslovnom putu ili u posjeti rodbini doivite romanti?an susret koji se lako moe pretvoriti u neto ozbiljnije. Ovo je godina mogu?ih ve?ih izdataka ili po?etka na novom posla, ulaganje novca u privatan projekt ali i dobitaka. No oprezno s novcem, jer moete biti skloni prekomjernom troenju. Mukarci ?e biti jako zaljubljivi i spremni u?i u brak. Nekome ?e lako po?i za rukom osvojiti Vas.

Povoljni mjeseci za:

Posao Sije?anj, Oujak, Svibanj, Kolovoz, Listopad, Prosinac
Novac - Travanj, Lipanj, Rujan, Studeni
Ljubav - Sije?anj, Travanj, Srpanj, Listopad, Prosinac

7 - Ova godina bi mogla biti godina velikih kriza, prelamanja, napetosti. Bit ?ete skloni polemikama, istjerivat ?ete pravdu na svakom koraku i sa mnogima moete lako do?i u sukob. Moe se i desiti da krenete u nove poslovne pothvate, da nudite svoje ideje i one ?e biti prihva?ene. Od vae inventivnosti i komunikativnosti ovisit ?e i ishod posla. Pod utjecajem ste Mjeseca i Jupitera koji vaem Uranu daju dodatni poticaj, optimizam i odli?ne anse u vezi sa poslom i zaradom. Moete posti?i dosta toga, posebno u polju izdavatva, medija, poslova koji su u vezi sa putovanjima. Vodit ?e vas intuicija koja je ina?e, kod vas, dosta naglaena i koja vam u 2012. daje odli?ne mogu?nosti u svezi sa sklapanjem novih poznanstava kako na poslu tako i u privatnom ivotu. U ljubavi bi ovo mogao biti jedan od boljih perioda, ali pripazite da ne uzrujate partnera jer ?ete biti skloni paralelnim vezama. I vi ste jedan od brojeva kome se smijei sre?a na putu u vidu neo?ekivane romanse.

Povoljni mjeseci za:

Posao Sije?anj, Travanj, Srpanj, Listopad, Studeni
Novac - Oujak, Svibanj, Kolovoz, Listopad
Ljubav - Velja?a, Oujak, Lipanj, Kolovoz, Prosinac

8 - Vi spadate u nestrpljive hedoniste, tako da sve to smislite morate isti tren i provesti u djelo. U 2012. me?utim, na probi bi moglo biti Vae strpljenje. Neko bi Vam ponuditi posao koji nikako ne bi trebali odbiti. Moe Vam se i u?initi da je ispod vaeg nivoa ili da ne?e biti dobro pla?en, no nemojte se previe kolebati, u pitanju je najvjerojatnije odli?an posao na dui rok u solidnoj tvrtci. Jedino to bi Vam moglo eventualno zasmetati je to to bi ste morali naporno raditi. Vaa sloboda moe biti na neki na?in ograni?ena, bilo obvezama na poslu ili u obitelji, a ako ste mla?i, roditelji ?e vas kontrolirati ?e?e nego obi?no. Mogu?e je i da ?ete morati napraviti nekakav kompromis sa osobama iz neposredne blizine, priznati da ste u ne?emu pogrijeili, te se podvr?i disciplini, a to je upravo ono to Vam teko pada. Strastvene veze su na velikom testu i Vi se ne?ete lako mo?i sna?i u situacijama u kojima ne?ete u potpunosti mo?i da kontrolirati doga?aje. Ako elite zapo?eti sa zidanjem ku?e, renoviranjem stana, pravo je vrijeme za to. Mogu? je i ulazak u brak sa solidnom i pouzdanom osobom ili po?etak veze koja vodi ka braku.

Povoljni mjeseci za

Posao Sije?anj, Oujak, Lipanj, Listopad, Prosinac
Novac - Velja?a, Travanj, Srpanj, Rujan
Ljubav - Sije?anj, Travanj, Svibanj, Rujan, Prosinac

9 - Ovo bi mogla biti jedna poprili?no dinami?na godina za vas, ako se izuzme utjecaj Mjeseca koji bi Vas mogao u?initi previe sentimentalnima to vam ba i ne treba. Petica je broj koji ?e imati najve?i utjecaja na Vas i to preko Merkura, planete nestalnosti ali i duhovitosti. Trebali bi obnoviti neke odnose, kontakte sa onima koji su Vam nekada dosta zna?ili, a moda ive i negdje podalje od vaeg mjesta ro?enja. Imat ?ete potrebu da putujete i vjerojatno ?ete ?e?e odlaziti na neka putovanja kako bi ste razbili monotoniju. Bit ?ete poprili?no naporni za okolnu jer se ne?ete mo?i uklopiti niti u jednu sredinu, ne?ete znati gdje pripadate, to vas ?eka. Ako ste mladi bit ?ete buntovni. Pokuajte biti manje kriti?no nastrojeni prema ljudima jer vam mnogi to ne?e oprostiti. Ako budete eljeli u?i u novu vezu, pripazite se, mogu?e je da se radi o mnogo iskrenijoj osobi nego to Vam se na prvu ?ini.
Iako spadate u intuitivne, inteligentne i jako mudre osobe, Petica ili Dvojka su Vas u stanju zavesti i ostaviti potpuno zbunjene na vjetrometini. Kako volite kontrolirati svoje osje?aje, dobro pripazite kome otvarate duu.

Povoljni mjeseci za:

Posao Velja?a, Svibanj, Travanj, Srpanj, Rujan
Novac - Oujak, Lipanj, Kolovoz, Listopad
Ljubav - Sije?anj, Oujak, Lipanj, Listopad, Prosinac


Pretraga

Gemini
Ned
13 degree(s)
Sagittarius
Moon in Sagittarius
10 degree(s)
Full Moon
Full Moon
14 day(s) old