Greška
  • XML Parsing Error at 1:959. Error 9: Invalid character
You are here:  

Ovan - Op?e karakteristike

Ovan - Op?e karakteristike (21.oujka 20.travnja)
Ime: Aries- latinsko ime dolazi od Aresa, rimskog boga rata
Moto: Ja sam
Planeta: Mars
Boja: Crvena
ivotinja: Ovan
Metal: eljezo, ?elik
Drago kamenje: Dijamant i crveno kamenje
Biljke: Rotkvica, ?i?ak
Zanimanje: Politi?ar, inenjer, odvjetnik, komi?ar, vojnik, kemi?ar, kirurg, mesar
Mane : Arogancija, nepromiljenost, tvrdoglavost, netrpeljivost, ljubomora, svadljivost

Vrline: Ambicioznost, odlu?nost, radinost, prakti?nost

Najnepravednija izreka o Ovnu: Ovan je sebi?na ivotinja. Ovan eli rezultate sada. Kakva korist od toga to je tempirana bomba, kada nikada ne?e biti aktivirana.

Ovan je dinami?an i nestrpljiv, voli akciju, i to po mogu?nosti onu u kojoj on vodi glavnu rije?. Optimizam, impulzivnost, polet, ali i nestrpljivost odgovaraju vatrenom elementu ovog znaka. Njegov stav je Ja prvi i to upravo kao da se odnosi na samu ?injenicu da Zodijak zapo?inje upravo ovim znakom. Ovan je zaokupljen samo sa sobom, tako da ponekad ne vodi ra?una ?ak ni o svojim najbliima. Ono to eli, to mora i dobiti i tu cijena ne igra nikakvu ulogu, a posebno ukoliko to pla?a netko drugi. Svijet oko njega ga interesira ukoliko to ima veze sa njim.

Me?utim pored svega ovoga ne moemo re?i da je Ovan sebi?na osoba. Nevinost koja je oko njega ublaava njegovu agresivnost i egoizam. U njegovom karakteru nema zlobe, tako da mu se lake moe oprostiti to nema ni takta. Bezazlenost koja razoruava je ono to Ovna ?ini neustraivim. Kao dijete, on se ne plai nikoga i ni?ega, sve dok se ne ope?e. On nije lukav ni prepreden i takav ostaje cijeli ivot. Uvijek vjeruje svim srcem, posr?u?i i izdiu?i se, da bi pokuao sve iznova.

Ovan se moe mijenjati od danas do sutra, moe od njega ?uti nevjerojatne pri?e, ali nikada nemojte pomisliti da lae. Onakvog kakvog ga vidite takav je. U njemu nema ni?eg skrivenog niti kompliciranog. Ovan je bespomo?an i ranjiv poput bebe, ali kada mu se neto oduzme ili ukoliko ga se na neto prisili, on moe napraviti takvu sva?u da je jedino mogu?e od svega odustati i tako posti?i mir.

Za ljude koji su pod utjecajem planete Mars naj?e?e se kae da imaju teku narav. Ta tvrdnja je to?na, ali oni su skroz nesposobni da ustraju u svojoj ljutnji, te kada prigovori jednom prestanu, to je zaista zauvijek zaboravljeno. Ovan nije zlopamtilo i on ?e se ispri?ati ?ak i svom najve?em neprijatelju, bez obzira na uasne prijetnje koje je u afektu izgovorio. Realista, a ipak odlu?ni idealista, Ovan se ?esto suprotstavlja emocionalnom prikazivanju. Malo je onih koji su sposobni za takvu sentimentalnost, i koji sa tolikom naivno?u vjeruju u ?uda. Nove sklonosti i pothvati, i novi prijatelji privla?e njegovu panju, a za to vrijeme ono staro moe i pri?ekati. Ali treba priznati da Ovan ima neobi?nu sposobnost da pokupi svoju prijateljsku ili ljubavnu vezu tamo gdje ju je ostavio kao da i nije bilo nikakve stanke.

U ljubavi Ovan je romanti?an i strastven, ali su prepreke i poteko?e ono to daje ar njegovoj ljubavnoj igri: potjera je neusporedivo ljepa od ulovljenog plijena. Ipak, nije se rodio Ovan koji nije spreman dati sve za svoju ljubav, dok traje naravno. Da bi privukli jednog Ovna nikada ne smijete pokazati interes. Drite se po strani, nezavisni, i uvijek pomalo prkosni. On ?e se truditi da gospodari vama od trenutka kada vas sretne pa sve do kraja. Ukoliko ga elite i zadrati nikada nemojte dozvoliti da pomisli da vas ima u svojoj vlasti. Tada ste izgubljeni, jer on ?e lako oti?i trae?i novi izazov.

U poslu Ovan ?e pokazati svoje najbolje osobine ukoliko radi samostalno i ima dovoljno slobodnog prostora za svoje ideje i barem nekoga, tko ?e obaviti za njega dosadne rutinske poslove. Loa osobina je to on vjeruje da je bolji i zanimljiviji od drugih i to se izvrsno zabavlja pri?aju?i isklju?ivo o sebi sve vrijeme.

Ovo je prvi vatreni znak i prvi od dvanaest znakova. Ovan voli ulaziti u borbu, da onesposobi protivnika, ali istovremeno eli pomo?i svakome tko izgleda bespomo?no. S tako puno fizi?ke energije Ovnu je potrebno dosta prostora za svoju razigranost i buku.
Ovan je poduzetan, odvaan, impulzivan, svojeglav, dinami?an. Ima najja?u energiju, ali nema istrajnu volju. Posjeduje fizi?ku ljepotu i vodi vje?nu bitku i u stalnoj je aktivnosti. Voli sport i sve vrste fizi?kih aktivnosti.

Ovnove mogu poeljeti mnoge ene, ne samo zbog izgleda, dobrih manira, ve? i zbog temperamenta. Naalost mnogima on ostaje nedostupan. Kao to mnogo trai od sebe, tako mnogo trai i od partnerice. Jedna stara uzre?ica upravo za Ovna odgovara, on trai partnericu koja u drutvu treba biti dama, u kuhinji kuharica, a u krevetu ljubavnica. ene Ovnovi od mukaraca trae da im odgovara i fizi?ki i duhovno. U seksu su nestrpljive, a ponekad i agresivne. Sve ho?e sad i odmah, pa tako i seks. Osvajaju pogledom, brzim spontanim nastupom, pozom. Vole seks bez predigre, ekscentri?ne poze. Ljubav ne pokazuju rije?ima, ve? djelima.

Osoba ro?ena u znaku Ovna se uvijek bori za pravdu i potenu igru. Voli biti u drutvu sa komunikativnim ljudima, punim duha,upravo onakvima kakav je i on sam. Ovan je inspiracija za druge i svi?a mu se kada vidi da njegovi prijatelji postaju odlu?niji.
Idealan posao za Ovnove je onaj u kojem mogu biti samostalni, ?ak i unutar nekog poduze?a i posao koji uvijek nudi nove izazove. Zanimanja za Ovna su: politi?ar, Politi?ar, inenjer, odvjetnik, komi?ar, vojnik, kemi?ar, kirurg, mesar

Odje?a i obu?a koja omogu?ava slobodno kretanje, ali lijepog izgleda. Sitni detalji ga o?aravaju, voli ive boje, a omiljena mu je crvena.

Slavni Ovnovi:
Mariah Carey, Celine Dion, Eric Clapton, Ewan McGregor, Francis Ford Coppola, Billie Holiday, Russell Crowe, Steven Segal, Leonardo da Vinci, Eddie Murphy, Diana Ross, Ayrton Senna, Hans Christian Andersen, Marlon Brando, Charles Chaplin, Casanova, Doris Day, Aretha Franklin, Vincent van Gogh, Harry Houdini, Billie Holiday, Emma Thompson, Thomas Jefferson, Gregory Peck, Elton John, Sarah Jessica Parker, Quentin Tarantino


Pretraga

Cancer
Ned
19 degree(s)
Aries
Moon in Aries
14 degree(s)
Third Quarter Moon
Third Quarter Moon
21 day(s) old