Greška
  • XML Parsing Error at 1:959. Error 9: Invalid character
You are here:  

Ovan u podznaku Ovan

Ispis

Ovan u podznaku OvanU kombinaciji kada je Ovan u podznaku Ovan, dobivamo osobu koja uvijek ide direktno prema cilju s duhom pravog istra�iva?a. Ta osoba riskira sve i ne brine puno. Ima vrlo vatren temperament, te je sposobna ljude u svojoj blizini lako zaraziti entuzijazmom. Vrlo je strastvena, hrabra, iskrena i ima �elju za pobjedom koja na kraju skoro uvijek sru�i bilo kakve prepreke. Ova osoba nije kukavica i ne voli osvetu, a njen duh ?esto bje�i od psiholo�kih komplikacija i zbunjuju?ih ideja. Njenoj hrabrosti je ravna...

Više...
 

Ovan u podznaku Bik

Ispis

Ovan u podznaku BikBik pozitivno utje?e na Ovna jer je zemlja simbol Bika, a ona ubla�ava i obja�njava element vatre u Ovnu pa je kombinacija Ovna sa Bikom vrlo dobra. Iako je Ovan munjevit, borben, nemiran i energi?an, a Bik spor i miran, njihov vitalni instinkt je izuzetne snage. Tako zajedno u kombinaciji neustra�ivost Ovna postaje razumnija i koncentriranija, a opet s druge strane priroda Bika spontanija s vi�e povjerenja. Stoga, osoba koja je Ovan, a u podznaku Bik ulijeva povjerenje drugima, vrlo je sigurna u sebe...

Više...
 

Ovan u podznaku Blizanac

Ispis

Ovan u podznaku BlizanacOvan je vatrene prirode, a Blizanac hladne i objektivne, pa takav spoj Blizancima donosi dar entuzijazma kojeg ina?e nemaju. Tako?er im donosi vitalnost i �ivotni elan, te radost zdravog u�ivanja u svim dobrima na ovom svijetu. No Blizanci tako?er imaju dar za Ovnove, a to je intelektualna kontrola akcija ove osobe, tj. sposobnost da uvijek na?e nove puteve u savladavanju mnogih prepreka, te da izbjegnu sukobi i neprijateljstva. Osoba koja je Ovan a u podznaku Blizanac je osoba koja voli dinami?nu...

Više...
 

Ovan u podznaku Rak

Ispis

Ovan u podznaku RakOvnova najdominantnija osobina je snaga volje, a Rakova osje?anje i senzibilnost, pa su zajedno ova dva tako razli?ita znaka u biti pravi spoj. Osoba Ovan u podznaku Rak je kao otvorena rana, pogo?ena je sa svime �to se doga?a u njegovoj bliskoj okolini i �eli se umije�ati kako bi promijenila tok doga?aja ili kako bi utjecala na ljude i na �elju da se povu?e i skloni u samu sebe kako nebi patila zbog svog tog sukoba kojeg zapa�a ako ih ve? ne mo�e rije�iti. Previ�e je osjetljiva, vrlo ?esto ima dojam da je...

Više...
 

Ovan u podznaku Lav

Ispis

ovanOvan koji je u podznaku Lav su odli?na kombinacija zbog toga jer imaju savr�en sklad zbog svojih temperamenata � ova dva znaka Vatre sjedinjuju svoje snage u obostrano razumijevanje. Ovan ima divlju i sirovu snagu, a Lav je bolje organiziran i sposoban za strategije i planove, te ima globalnu viziju svijeta i sinteti?ki duh. Lav tako?er pridaje vi�e zna?aja upravljanju, hijerarhiji i presti�u, a njegov individualizam je dosta ambiciozniji i egocentri?niji nego Ovnov. Lav utje?e na Ovna tako da njegove snage pospje�uje u...

Više...
 

Ovan u podznaku Djevica

Ispis

Ovan podznak DjevicaVeza izme?u Ovna i Djevice je vrlo kontradiktorna, tj. veoma su razli?ite prirode koje se te�e stapaju u jednu jedinstvenu prirodu. Za Djevicu je tipi?no odbijanje da se prepusti svojim nagonima, a to se protivi razuzdanosti �ivotinjske du�e Ovna. Vatreni Ovan u ovoj vezi ne?e �krtariti sa obilno�?u snaga, te ?e uspjeti ostvariti svoj utisak, ali prvo mora prije?i unutra�nje prepreke koje njegova strana Djevice nesvjesno ?ini protiv njegove �estine i...

Više...
 

Ovan u podznaku Vaga

Ispis

Ovan u podznaku VagaU ovakvom spoju znakova se ravnote�a i osje?anje mjere sukobljavaju sa neograni?enim snagama Ovna. To impulzivno i borbeno bi?e mora koegzistirati sa bi?em ?ija je osjetljivost nje�na i izbirljiva. Ovakva osoba� mo�e oklijevati prije nego �to krene u nekom pravcu koji je s mukom odabrala. Prijeti joj nestabilnost i gubitak vremena u premi�ljanju, preokretima i rasipanjima �to vodi k nesposobnosti da ?ovjek do kraja dovede posao koji je sam zapo?eo. Njena dru�tvenost od...

Više...
 

Ispis

Ovan u podznaku �korpionDvije su osobine koje sjedinjuju Vatru Ovna sa Vodom �korpiona - strastveni temperament i dinami?nost, iz kojih proizlazi agresivna priroda, neslomljiva volja i impulzivnost. Ove karakteristike stvaraju temperament sklon ekstremima sa disciplinom, o�trih reakcija, pristranih shva?anja, ali istovremeno konstruktivan i destruktivan, i iznad svega osvetoljubiv. Osoba Ovan u podznaku �korpion je jednako...

Više...
 

Ovan u podznaku Strijelac

Ispis

Ovan u podznaku StrijelacVelika radna sposobnost, sna�na volja, i maksimalno anga�iranje u ostvarenju svojih zadataka � to su upadljive osobine kombinacije ova dva Vatrena znaka. S obzirom da je duboko u Jupiterovskim vrijednostima, Strijelac je sklon razumu, pokretu i presti�u. Istovremeno je i nezavisan, ponekad ?ak i pobunjeni?ki nastrojen. U kombinaciji s eksplozivnim i idealisti?kim temperamentom Ovna, dobivamo neku vrstu avanturiste za veliku stvar, koji se izra�ava u tragi?nom...

Više...
 

Ovan u podznaku Jarac

Ispis

Ovan u podznaku JaracOva dva znaka je te�ko kombinirati jer se ovdje radi o sukobu izme?u vatre i leda. Vru?i Ovan je strastvena osoba koju pro�dire potreba za radom, odlikuje je ljubav prema riziku i avanturama, a Jarac se te�ko mo�e osloboditi svoje hladno?e, srame�ljivosti, strogosti i melanholi?nosti. Ova dva rogata stvorenja stalno vode psiholo�ki rat toplog i hladnog unutar jedne osobe koja je svjesna svojih problema i pati ako ih ne uspije rije�iti. Istovremeno je ta ista osoba...

Više...
 


Stranica 1 od 2

Pretraga

Virgo
Ned
29 degree(s)
Scorpio
Moon in Scorpio
24 degree(s)
Waxing Crescent Moon
Waxing Crescent Moon
4 day(s) old