Greška
  • XML Parsing Error at 1:959. Error 9: Invalid character
You are here:  

Ovan u podznaku Lav

Ispis

ovanOvan koji je u podznaku Lav su odli?na kombinacija zbog toga jer imaju savren sklad zbog svojih temperamenata ova dva znaka Vatre sjedinjuju svoje snage u obostrano razumijevanje. Ovan ima divlju i sirovu snagu, a Lav je bolje organiziran i sposoban za strategije i planove, te ima globalnu viziju svijeta i sinteti?ki duh. Lav tako?er pridaje vie zna?aja upravljanju, hijerarhiji i prestiu, a njegov individualizam je dosta ambiciozniji i egocentri?niji nego Ovnov. Lav utje?e na Ovna tako da njegove snage pospjeuje u kontrolirane mo?i koje se upotrebljavaju na razne na?ine da se zadovolje razne ambicije, te zahvaljuju?i utjecaju Lava, Ovan se mijenja u profinjenu osobu.

Osoba koja je Ovan a u podznaku Rak je velik heroj i ima drutveni uspjeh, snana je i hrabra osoba, te se svojim entuzijazmom isti?e u drutvu. Vrlo je energi?na osoba i ima dostojanstveno dranje, te prirodan autoritet. Ima osiguran uspjeh, a s vremenom postaje dareljivi pobjednik koji mrzi bijedu i nedostatak hrabrosti. Ne podnosi prijevaru, izdaju i podvalu, te zbog toga moe prije?i svaku granicu.

Kombinacija Ovan Lav ima ivotnu snagu, osjetljivost koju uzdiu strast i ljepota, ima sigurnost i povjerenje u sebe, pa ?ini vrlo snanu osobu koja je u stanju izvu?i korist iz svih otpora kako bi ostvario svoje ambicije. Ima jaku osobnost i olako upravlja drugim ljudima, iskren je i direktan, vrlo romanti?an, ali i egoisti?an, tvrdoglav i nediscipliniran. Po prirodi je kreativac, vrlo je drutvena i ambiciozna osoba, te je ponosan i egocentri?an, ali i izbirljiv. Kod ovakve osobe je negativno to to ima loe postavljen ponos ima stav i magnetizam, zahtijeva mnogo od drugih ljudi, ali isto tako i od sebe. Treba voditi ra?una o svom nametanju koje Vas uvjerava da ste nepobjedivi. Ovakva kombinacija je vrlo plemenita, ali kada je razo?arana ili prevarena, reagira povrije?eno.


Pretraga

Capricorn
Ned
27 degree(s)
Aries
Moon in Aries
14 degree(s)
First Quarter Moon
First Quarter Moon
5 day(s) old