Greška
  • XML Parsing Error at 1:959. Error 9: Invalid character
You are here:  

Ovan u podznaku Vodenjak

Ispis

Ovan u podznaku VodenjakOva kombinacija znakova Ovan u podznaku Vodenjak naglaava duboke tenje ka realiziranju reformatorskih i progresivnih ideja. Ovakve osobine nisu samo teorijske u sklopu takve osobnosti, zbog toga jer Ovan nikako ne podnosi samo ?istu teoriju, nego se u praksi ogleda u radosti stvaranja i elji za aktivnim sudjelovanjem u ivotu. Veza izme?u Ovna i Vodenjaka je vrlo bogata, ali nije uvijek efikasna. U Ovnu se spajaju originalnost, spontanost, duhovnost i ljubav prema ivotu, to daje idealistu koji je ponekad provokativan, a dosta ?esto izgleda kao da je isklju?en iz stvarnosti. Njegova osobnost vri dobar utjecaj na okoli. ?esto ima potrebu da se bori za neki cilj, da omogu?i prolaz svojim idejama, te da ih izloi pred irokom publikom. Ovan je osoba koja je sigurna u svoj identitet, pa i unato? drugima koji na njega bacaju strijele ogovaranja. Ovnov naglaeni altruizam omogu?uje mu da pothranjuje duboke prijateljske osje?aje daleko od svega to je banalno i vulgarno, a njegova osobnost je odlu?na braniti vlastitu slobodu i neovisnost.

Ova kombinacija znakova je skladna zbog toga jer sposobnost za inicijativu dobro povezuje s ustrajno?u. Na dobrom je glasu tako?er i zbog toga to ujedinjuje dva znaka koja su podjednako otvorena prema svijetu, te su vezana za prijateljstvo i ljudsku slogu. Ovakve osobe vole nove stvari, vjeruju u sretnu budu?nost, vole ostvarivati kontakte i doivljavati nova iskustva. Uspjeh u komunikaciji im je vrlo dobar i imaju elju da u tome uspiju. Istovremeno vode ra?una o neovisnosti svoje osobnosti. U njihovoj glavi se ra?aju nove ideje i planovi koji su vrlo originalni, ali nisu uvijek ostvarivi, te oni do toga ne dre mnogo jer vole iznena?enja i izazove. Ovnov podznak Vodenjak utje?e na njega tako da uiva biti druga?iji, pa se ?ak i ponosi svojim individualizmom. Ima veliku volju za slobodom i pustolovinama, ima sklonost prema riziku, a tenja prema idealima ?ini od njega velikog istraiva?a, tvrdoglavog prethodnika i ro?enog pionira - ve?inom je obdaren velikom pokretljivo?u i samopouzdanjem.


Pretraga

Sagittarius
Ned
7 degree(s)
Taurus
Moon in Taurus
26 degree(s)
Full Moon
Full Moon
14 day(s) old