Greška
  • XML Parsing Error at 1:959. Error 9: Invalid character
You are here:  

Rak u podznaku Ovan

Ispis

Rak u podznaku ovanGlavne karakteristike Raka su osje?aji i emocije, dok je najizra�enija karakteristika Ovna snaga volje. Ova dva skroz razli?ita znaka spojeni zajedno ?esto daju uto?i�te prirodi koja je u neprestanom sukobu sa samom sobom. Rak u� podznaku Ovan te�ko podnosi svoje proturje?nosti ukoliko ne na?e na?ina da ih izrazi. Osobe koje imaju ovu kombinaciju znaka i podznaka su po prirodi jako osje?ajne i intuitivne, primje?uju sve �to se doga?a u njihovoj okolini, i...

Više...
 

Rak u podznaku Bik

Ispis

Rak u podznaku bikKombinacija Raku podznaku Bik je spoj elemenata Vode i Zemlje koje u ovom slu?aju daju prednost emocijama nad razumom. Aktivo sudjeluju u radostima i patnjama drugih osoba, ali istovremeno mogu se duboko razo?arati ukoliko ne dobije isti takav pristup od svoje okoline.� Iznad svega u �ivotu �ele udobnost, kako fizi?ku, tako i moralnu, te imaju potrebu za materijalnom sigurno�?u. Rak- Bik je srda?an, jako je vezan za svoju obitelj i ostaje vjeran onomu �to on...

Više...
 

Rak u podznaku Blizanac

Ispis

Rak u podznaku BlizanacU kombinaciji Rak-Blizanac dominantne karakteristike Blizanca poput znati�elje, otvorenosti, intelektualne aktivnosti spaja se sa mno�tvom emocija i osje?aja, nedefiniranih misli i nesigurnim stavom tipi?nim za horoskopski znak Raka. Ovaj spoj intelektualnih sposobnosti sa instinktom mo�e biti osnova za nepogrje�ivo procjenjivanje situacija i mogu?nosti. Kod ove kombinacije Mjesec i Merkur spajaju svoja djelovanja kako bi produ�ili djetinjstvo...

Više...
 

Rak u podznaku Rak

Ispis
Rak u podznaku RakOvo je vrlo zanimljiva kombinacija u kojoj u prvi plan dolaze karakteristike znaka koji je u su�tini neshva?en i sklon promjenama raspolo�enja. Rak/rak je odrasla osoba koja uvijek nosi u sebi dijete koje sniva. Prilagodba ove kombinacije prema vanjskom svijetu prolazi kroz fazu fizi?ke i mentalne evolucije u zaklonu od vanjskih utjecaja. Oni imaju potrebu da u �ivotu sebi stvore obiteljsko gnijezdo gdje njegovi osje?aji mogu do?i do izra�aja. To smatra svojom...
Više...
 

Rak u podznaku Lav

Ispis

Rak u podznaku LavOvu kombinaciju znaka i podznaka mo�emo definirati kao spoj dana i no?i u istoj osobi. Ovdje dominira sna�na volja Lava, te ponekad mo�e do?i do ozbiljnih unutra�njih sukoba ove dvije snage koje je te�ko kontrolirati. sa jedne strane vatrena priroda Lava poti?e na ispravno prepoznavanje vlastitih snaga; s jedne strane, postoji �elja za osobnim isticanjem, a s druge isto tako ?e�nja za osamljivanjem. Ovaj kontrast velike snage Lava i i tvrdoglavog zaziranja od...

Više...
 

Rak u podznaku Djevica

Ispis

Rak u podznaku DjevicaZa kombinaciju znaka i podznaka ku?a i obitelj su centar njegovog �ivota. Oni svoje slabosti nadokna?uju tako da svoj �ivot organiziraju do detalja, stalno se pridr�avaju?i svojih principa. Nepovjerljivi su i ne otvaraju se pred� bilo kim. Dolazi do izra�aja samo u obiteljskom okru�enju ili u uskom krugu pa�ljivo odabranih prijatelja, a vjernost u ljubavi i prijateljstvu stavlja na prvo mjesto. Vrlo su takti?ni, osjetljivi, iskreni i nje�ni, ne...

Više...
 

Rak u podznaku Vaga

Ispis

vagaRak u podznaku Vaga je podijeljen izme?u ljubavi za obiteljsku intimnost, sentimentalnu stabilnost i ljubavi za dru�tvene veze, igre - hazardne i ljubavne.... Oni bi �eljeli istovremeno �ivjeti u dru�tvu ili profesiji i sa?uvati smireni svijet opu�tanja i sanjarenja. Volja im nije ja?a strana te ?este neodlu?nosti ih dovode da ne sti�u do cilja kojeg sebi zacrtaju.

U odnosu prema drugima ?esto je neodlu?na, posebno u pogledu pona�anja u odre?enim situacijama.�

Više...
 

Ispis

Rak u podznaku �korpionKombinacija dva vodena znaka za rezultat daje nemirnu prirodu koja �ivi na granici izme?u stvarnosti i svojih snova. Rak u podznaku �korpija je razapet izme?u odbacivanja superiornosti i �elje da se uzdigne do vrha. Ukoliko pu�ta na volju svojoj agresivnosti, ona se pita da li je to mudro te ima tendenciju da se povu?e; ako poku�ava da ovlada drugima, sputavaju je obziri; ako se prepusti...

Više...
 

Rak u podznaku Strijelac

Ispis

Rak u podznaku StrijelacOva kombinacija dva skroz razli?ita elementa, Vatre i Vode, izaziva velike unutra�nje borbe koje ih poti?u da se u jednom trenutku napreduje u vanjskom svijetu, a u drugom se vra?aju u svoj mali, ali ure?eni svijet ideja i osje?aja.

Njima je jako va�no odr�ati jasnu viziju svijeta koji ih okru�uje.Posebna snala�ljivost, kako u problemima stvarnog �ivota tako i u onim duhovne prirode ?ini ih� posebno otvorenom za tisu?e pozitivnih...

Više...
 

Rak u podznaku Jarac

Ispis
Rak u podznaku jaracSpoj dvije razli?ite snage, stati?ne i surove snage Jarca i one u neprekidnim oscilacijama Raka, ra?a prirodu koja je u stalnom tra�enju potvrde vlastitih vrijednosti i iskrenog priznanja njenih kvaliteta. Ovaj nesvjesni poticaj, koji ?ini da osoba aktivno sudjeluje u �ivotu, ne isklju?uje odre?enu stidljivost i formiranje unutra�njih blokada, koje ko?e mogu?nosti totalne aktivnosti i afirmacije. Rak u podznaku Jarac ponekad prepotentno skre?e pa�nju na snagu svoje osobnosti i osje?a pritisak odgovornosti koji proizlazi iz takvog stava, ali ne uspijeva da...
Više...
 


Stranica 1 od 2

Pretraga

Virgo
Ned
29 degree(s)
Scorpio
Moon in Scorpio
24 degree(s)
Waxing Crescent Moon
Waxing Crescent Moon
4 day(s) old