Greška
  • XML Parsing Error at 1:959. Error 9: Invalid character
You are here:  

Rak u podznaku Lav

Ispis

Rak u podznaku LavOvu kombinaciju znaka i podznaka moemo definirati kao spoj dana i no?i u istoj osobi. Ovdje dominira snana volja Lava, te ponekad moe do?i do ozbiljnih unutranjih sukoba ove dvije snage koje je teko kontrolirati. sa jedne strane vatrena priroda Lava poti?e na ispravno prepoznavanje vlastitih snaga; s jedne strane, postoji elja za osobnim isticanjem, a s druge isto tako ?enja za osamljivanjem. Ovaj kontrast velike snage Lava i i tvrdoglavog zaziranja od borbe karakteristi?nog za Raka, pokuavaju da na?u neku svoju harmoniju. Kod ove kombinacije ambicije ne?e biti ostavljene sa strane, ve? naprotiv one dobivaju odlu?nu formu.

Ovdje do izraaja dolazi velika snaga volje koja pod svaku cijenu brani svoje ideale. Okolina je nakon prvog susreta oduevljena njihovom velikom osje?ajno?u i krhkom sigurno?u. Imaju bujnu matu, pa ono to ele ponekad nije i realno. Osobe u ovoj kombinaciji znaka i podznaka bi trebali paziti da svoje elje ne smatraju stvarno?u, da ima krive iluzije o sebi i o drugima; jer ukoliko ostanu lucidna osoba imaju velike anse da uspiju na materijalnom planu.

Trebali bi povesti ra?una o svom ukusu za luksuzno i za potrebom da budu vre?a bez dna. Rak u podznaku Lav je egocentri?an, ambiciozan i on zaista ne moe pro?i nezamije?eno. Osim toga oni imaju dosta kvaliteta: volju, hrabrost, razumijevanje za drugoga, osje?aj ?asti.

?im dobiju jednu bitku, bacaju se u drugu, sa eljom da se uzdignu jo malo u ljestvici uspjeha, jer naprosto se oboavaju koristiti svojim ugledom. Imaju jaku li?nost i lako dominiraju nad drugima. Iskreni su i direktni, romanti?ni i idealisti, ali ipak, ukoliko nisu savladali lekciju iz velikodunosti, znaju biti egoisti?ni, tvrdoglavi i nedisciplinirani. Njihovo ponaanje moe varirati od pretjerane eksponiranosti do suzdranosti, tako da njihova okolina nikad ne zna s kim ima posla.

U ivotu su vrlo izbirljivi, mnogo zahtijevaju i imaju odre?ene principe. Njihovi ivotni ciljevi su obi?no postavljeni vrlo visoko. Vjeruju u vrline kao to su potenje i pristojnost. Njihova negativna osobina: loe postavljen i upravljen ponos. Upravo ova osobina ponekad nateti njihovim odnosima sa okolinom, jer prijatelji smatraju da bi mogli pokazati i malo skromnosti. Ponekad pretjerano samopouzdanje moe dovesti do velikih greaka, posebno na emotivnom planu


Pretraga

Capricorn
Ned
27 degree(s)
Aries
Moon in Aries
14 degree(s)
First Quarter Moon
First Quarter Moon
5 day(s) old