Greška
  • XML Parsing Error at 1:959. Error 9: Invalid character
You are here:  

Rak u podznaku Strijelac

Ispis

Rak u podznaku StrijelacOva kombinacija dva skroz razli?ita elementa, Vatre i Vode, izaziva velike unutranje borbe koje ih poti?u da se u jednom trenutku napreduje u vanjskom svijetu, a u drugom se vra?aju u svoj mali, ali ure?eni svijet ideja i osje?aja.

Njima je jako vano odrati jasnu viziju svijeta koji ih okruuje.Posebna snalaljivost, kako u problemima stvarnog ivota tako i u onim duhovne prirode ?ini ih posebno otvorenom za tisu?e pozitivnih ili negativnih utisaka, koje oni upijaju krajnjom lako?om.

Rak u podznaku Strijelac je prilagodljiv, irokogrudan, pun razumijevanja, obdarena velikim osje?ajem za pravdu, to je pra?eno dubokim filozofskim i religioznim osje?anjima. Oni imaju duh koji je usmjeren prema traganju za odgovorima, vrlo osjetljive prirode koju je lako povrijediti.

Rak u podznaku Strijelac voli putovati, ali teko mu se otrgnuti od svojih korijena. Kod njega je udruena velika duevnost, mata, romantika, snovi za visokim moralom, visoke intelektualne sposobnosti i duh sposoban za stjecanje razli?itih saznanja. Oni su veliki sanjari, neobi?no podloni impresijama, posebno u mladosti, pa osje?aji, koja vrlo jako djeluju, dominiraju nad intelektom i duhom.
Oni pokuavaju ostvariti sklad izme?u idealnog svijeta svojih snova i stvarnosti, uvijek vode?i ra?una o tome da drutvena sfera ne oteti privatnu. Ovaj stalni napor ka pomirenju razli?itih svjetova izlae ga teko?ama i ?estim promjenama. Zbog svojih dubokih osje?anja ?esto su skloni depresijama.
Zahvaljuju?i vezi ova dva znaka oni si osoba puna njenosti, altruista i veliki idealista. Imaju otvoren stav prema drugima, to je zapravo maska jer u sutini kriju svoju osjetljivu prirodu.

Skloni su skroz opre?nim situacijama: istovremeno razvijaju prisnost, samostalnost i grupni interes, velike ideje. Svojoj sklonosti prema javnom djelovanju i osobnoj afirmaciji katkad suprotstavljaju isto tako izraenu potrebu za povla?enjem. Rak u podznaku Strijelac je manje vezan za ku?u od ostalih Rakova - kod njih je zna?enje obitelji proireno i moe biti jedna drutvena grupa ili posebna sredina. Ponekad imaju elju putovati ili napustiti svoje gnijezdo, me?utim, kako su intuitivni i idealista, ?esto im se u kasnijim godinama ukau neki duhovni horizonti i tada se naj?e?e skrase.


Pretraga

Sagittarius
Ned
5 degree(s)
Taurus
Moon in Taurus
3 degree(s)
Waxing Gibbous Moon
Waxing Gibbous Moon
12 day(s) old