Greška
  • XML Parsing Error at 1:959. Error 9: Invalid character
You are here:  

Riba u podznaku Ovan

Ispis
Riba u podznaku OvanRiba u podznaku Ovan osoba je bogata kontroverzijama i velikim suprotnostima. Ova kombinacija je jako bogata psiholokim bojama te spada u dosta sloenu mjeavinu sre?e, osobnog oduevljenja, optimizma, socijalne mo?i, pasivnosti, subjektivnosti i brutalnih i ponekad slabo organiziranih poleta. Kombinacija Riba u podznaku Ovan pomalo ozna?ava nekakav susret smrti i ponovnog ra?anja. Za kombinaciju Ribe u znaku i Ovna u podznaku astrolozi znaju re?i da stvara ?udnovata stvorenja, koja privla?i sve to je bizarno i koja, ?esto, i sama postaju poprili?no bizarna pod uticanjem osobnih sklonosti. Ljude koji ih okruuju ?esto znaju iznenaditi svojim smjenama snova i munjevite akcije. Mogu jako dugo ostati uronjeni u misaona uivanja, pri tom izgledaju?i odsutni, a zatim naglo, povode?i se primitivnim i trenuta?nim impulsima, znaju pre?i u akciju sa ivo?u i efikasno?u kojoj se niko ne nada. Ovo je priroda koja varira od odlu?nosti, potrebe da pravi prave korake do ravnodunosti i lijenosti. Riba u podznaku Ovan je najdinami?nija kombinacija u cijelom zodijaku, ali zna imati tendenciju zapo?injanja i ne zavravanja zapo?etog, kao i velike poteko?e pri ustrajanju u naporima.

Ova dva horoskopska znaka, na prvi pogled jako udaljena, mogu se u biti savreno upotpunjavati. Ako surova snaga nagona i raskono bogatstvo mate mogu tu i tamo navesti osobu ro?enu u ovoj kombinaciji na pretjerivanja, isto tako ?esto daju i jedno strasno, romanti?no, velikoduno, ?ak nesebi?no bi?e, koje je u stanju rtvovati zbog pomaganja onima koje voli ili zbog vjernosti humanoj ideji svijeta koju posjeduje. Premda zna estoko braniti svoja uvjerenja zna se i skloniti u stranu pred op?im interesom, te ?esto pronalazi ravnoteu u smjenjivanju ova dva stava. Iz ove kombinacije izrasta priroda koja, i pored velikih proturje?nosti volje i osje?aja koje nosi u sebi, zna vrlo dobro uklopiti u cjelinu svoju intuiciju i senzibilnost sa entuzijazmom i poduzetno?u

Zaklju?ak iz svega ovoga bi bio kako se podznak u Ovnu jako teko stapa sa vaim horoskopskim znakom i kako ste puni unutarnjih kontradiktornosti. Aktivnost Ovna i pasivnost Ribe jako teko mogu stvoriti jednu kompaktnu cjelinu, pa se ?esto kolebate izme?u razli?itih na?ela. Ova kombinacija moe biti i dosta nestabilna iz ?istog razloga to Vi nikada ne moete biti u potpunosti zadovoljni, to va ivot nikada ne doti?e one vrhunce o kojima ?esto sanjate. U vama postoji jaka kontradiktornost odvanosti i straha od ivota te izlaganja udarcima sudbine. Sebe ?esto tjerate na suo?avanja sa svijetom, ali u dui vi pri tom strahujete. Ipak, temperamentniji ste i uvjerljiviji od drugih Riba. Moda i djelujete agresivniji no to u stvarnosti zaista jeste. Znate biti aktivni i uporni, osobito na po?etku, ali s obzirom vam sve uglavnom dosta brzo dosadi i niste ba tolerantni kada su u pitanju kanjenja i frustracije, bilo bi dobro da nau?ite ipak malo usporiti sebe i biti malo strpljiviji. Tako?er u sebi imate previe idealizma: tako da ponekad postoji konflikt izme?u vaih misti?nih pulsiranja i elje za materijalnim dobrima koja pruaju sigurnost. Spremni ste i?i do kraja u borbi izme?u razumnog, matovitog i iracionalnog bi?a u vama.

Pretraga

Capricorn
Ned
27 degree(s)
Aries
Moon in Aries
14 degree(s)
First Quarter Moon
First Quarter Moon
5 day(s) old