Greška
  • XML Parsing Error at 1:959. Error 9: Invalid character
You are here:  

Riba u podznaku Rak

Ispis

Riba u podznaku RakZa ovu kombinaciju Riba u podznaku Rak karakteristi?na je istovremena prisutnost dvaju sli?nih, a istovremeno vrlo razli?itih svjetova: stati?na pasivnost Ribe i sklonosti ka nestvarnom Raka. U svijet ovih osoba svakako je potrebno u?i na vrhovima prstiju. Pretjerana osjetljivost izlae osobe ro?ene u ovoj kombinaciji svim mogu?im vanjskim utjecajima to ih na odre?eni na?in ?ini filtrom za ljude i doga?aje vremena u kojem ive. Ove osobe jako teko odolijevaju kunjama, posebice kada je rije? o bijegu od stvarnosti. Njihov svijet je ?esto pun nestvarnih iluzija.

Emocije su im puno puta nejasne i kontradiktorne, zbog ?ega su nesposobne za donoenje ?vr?ih ivotnih odluka. Kada nakon mnogo iskustava osjete kako im je njihova osobnost ugroena, naginju ka povla?enju u sebe da bi tu ispitivali tragove koje je svijet ostavio, te se ?esto povla?e na skrovito mjesto da bi razmiljali o svrsi ivota i o svom mjestu pod Suncem.

Ove osobe koje su silno podlone utiscima i sklone misticizmu, ne znaju uvijek uutkati svoje osje?aje i tako sa?uvati svoju glavu za hladnu analizu. Njihova misao koja bjei u snove i fatamorgane ponekad se moe umiriti u stvaralatvu; njihova potreba za samo?om, mirom i obiteljskom intimom ne gura ih da se drue sa drugima koliko bi bilo potrebno za njihov puni cvat. No ipak ove osobe znaju prona?i u sebi ogromnu otpornost, kojom nadokna?uju povu?enost u sebe. Na taj na?in ?esto sebi uspijevaju stvoriti egzistenciju koja kako tako odgovara njihovom ukusu i potrebama. Ali istinska snaga ove kombinacije znakova, pokreta? koji ih vodi i hrani, je svijet emocija: ponekad onaj Rakov; nepromiljen i isklju?iv, ponekad onaj Ribin, koji se uglavnom bazira na religioznom stavu prema ivotu.

Egzistencija Ribe koja je u podznaku Rak je u velikoj mjeri pod utjecajem obiteljskih slika i obiteljskog ivota. Ove osobe su mirnije, stidljivije i osje?ajnije od tipi?ne Ribe i daju prednost ku?nom i obiteljskom okruenju. Puni su mate i ponekad ive u jednom nestvarnom svijetu. Bitne su im tradicija i rodoljublje; vole skupljati stvari i vra?ati se u prolost. Osje?aji su im izrazito jaki. Uivaju u romanti?nim i neobi?nim doga?ajima i avanturama. U njima postoji imaginacija, fantazija, odre?ena kreativnost, ali i istan?an ukus za lijepe stvari. Autoritet im je uvijek obojen odre?enom brigom za druge, imaju savrenu intuiciju pri ocjenjivanju ljudi te se ?esto okre?u tu?im ka eljama i potrebama. Strah od ismijavanja ili kritike, ponekad ih ?ini diskretnima, diplomati?nima i konvencionalnima; zbog uro?ene nesigurnosti, ?esto se povla?e pred svim neugodnim stvarima. U ponaanju ove osobe su graciozne i armantne, ali ponekad kada ih povredi neka neprijatnost, znaju se skloniti, odnosno zavu?i u svoju ljuturu.

Zbog naglaene osjetljivosti Riba u podznaku Rak, podlona je utjecajima okoline te teiti da gleda ivot kroz druge. Nakon prvog susreta sa ovom osobom ljudi znaju biti impresionirani njihovom dubokom osje?ajno?u i krhkom sigurno?u. Njihova mata je bogata, ali ono to ele nije uvijek realno. Za ove osobe je potrebno da uvijek vode ra?una o svojim raspoloenjima, jer bi se u protivnom moglo dogoditi da sve shvate previe osobno. Potrebno im je i da izbjegavaju da svoje elje smatrati stvarno?u, te da imaju iluzije o sebi ali i o drugima. Riba u podznaku Rak bi se trebala ?uvajte tekih emocija i voditi ra?una o svojoj potencijalnoj sklonosti ka bijegu u droge i alkohol.


Pretraga

Sagittarius
Ned
5 degree(s)
Taurus
Moon in Taurus
3 degree(s)
Waxing Gibbous Moon
Waxing Gibbous Moon
12 day(s) old