Greška
  • XML Parsing Error at 1:959. Error 9: Invalid character
You are here:  

Riba u podznaku Vaga

Ispis
Riba u podznaku VagaOsoba ro?ena u Ribi sa podznakom u Vagi uvijek djeluje pod utjecajem svoje senzibilnosti i takav je stav ?esto sprje?ava da do kraja iskoristi sve svoje snage. Sukob koji se ra?a iz tenje prema ravnotei i harmoniji kako u samoj sebi tako i u svijetu koji je okruuje vodi ove osobe prema olakotnom troenju najboljih snaga svog bi?a, u beskorisnoj bitci koja se odvija na dva fronta, to im ?esto stvara neizbjenu nesposobnost prilago?avanja stvarnosti.
Rasprostranjenu li?nost, podlonu vanjskim utjecajima, putenu na pau razuzdanih emocija, osje?ajnu, svu u klju?anju, ?esto vodi Ribu - Vagu u to da se u potpunosti pogubi u drugome, da se daje bez uvjeta i da trai ludu, apsolutnu, totalnu, raznovrsnu, grandioznu i ruila?ku ljubav. Nesklone mrnji, ove osobe nisu zlopamtila, u stanju su voljeti strasno ?ak i onoga tko im nanosi bol. Uglavnom su neodlu?nog karaktera, previe na raspolaganju okolini, izloene vanjskim utjecajima koji ih ?esto ko?e i prije?e u tome da se mogu afirmirati kao pojedinci.

Riba u podznaku Vaga ?esto pati od psiholoke ranjivosti te nema dovoljno samopouzdanja i ne usu?uje se izraziti iz straha da ne provali neku glupost. Tim prije to joj je ponekad teko imati svoje osobno miljenje o svijetu, ljudima i doga?ajima. Ove mane mogu zauzvrat imati i pozitivnu stranu: s obzirom da je otvorena, raspoloiva, prihva?a miljenja drugih, Riba u podznaku Vaga je uglavnom izrazito drutvena osoba, te ima ansu svoju ravnoteu prona?i u prilagodljivosti koja tada postaje klju?ni razlog njenog ivljenja.

Ove osobe se uklapaju u kalupe, elasti?nost njihova duha dozvoljava im da se uklju?e u sve drutvene grupe, da prihvate modu trenutka i ukus ve?ine sa jednom vrstom spremnog konformizma koji se za?as modificira kako bi se uklopio u dominantne uzore. U mnogim slu?ajevima ove osobe su vaan posrednik koji pomae drugim ljudima da se bolje razumiju. No kako bi sve to postigle, ne bi se trebale prepusti svojim unutarnjim sukobima, jer time gube mogu?nost ivljenja punim ivotom i doivljavanja iskustva, pa makar i pogrenih, ali istovremeno neophodnih.

Riba u podznaku Vaga je takti?na i miroljubiva osoba, koja ima izraen osje?aj za pravdu i za razvoj me?uljudskih odnosa. Jake strane im je njihova prilagodljivost i diplomacija. Teko je odoljeti njihovim ?arima, a elegancija i privla?nost su kod njih izraeniji nego kod bilo koje druge kombinacije znakova. Kako bi zaista neto ostvarili u ivotu, potrebno im je partnerstvo. Iznad svega ove osobe vole harmoni?nu atmosferu, nesposobne su za sama?ki ivot i trebaju stalno potvr?ivanje pred drugima.

U svemu vide i ono pozitivno i ono negativno, pa im je jako teko zauzeti odre?eni stav; iz tog razloga ponekad djeluju neodlu?no. Imaju veliki smisao za estetiku i istan?an ukus te mogu posjedovati istinske umjetni?ke talente ukoliko na ispravan na?in iskoriste svoju kreativnost i matu. Mana im moe biti pretjerana emotivnost i osjetljivost te njegovanje besperspektivnih ljubavnih veza romanti?ni, idealisti ?esta su rtva svoje preosjetljivosti. Riba u podznaku Vaga podlona je utjecajima, prilagodljiva, i sa njom se moe lako sporazumjeti. Njena velika elja je stvoriti sebi jedan lijep i miran svijet.

Pretraga

Sagittarius
Ned
13 degree(s)
Leo
Moon in Leo
11 degree(s)
Waning Gibbous Moon
Waning Gibbous Moon
20 day(s) old