Greška
  • XML Parsing Error at 1:959. Error 9: Invalid character
You are here:  

Riba u podznaku Vodenjak

Ispis

Riba u podznaku VodenjakPodznak u Vodenjaku ponekad moe stvoriti napet odnos prema vlastitoj osobnosti. Ovo je zanimljiv spoj dvaju karaktera sa odre?enom tenjom prema precjenjivanju mogu?nosti i doga?aja koji se ?esto zna susresti sa kompleksima manje vrijednosti, koji mogu biti vie ili manje opravdani s obzirom na mogu?nost pozitivnog uklapanja ove osobe u ivot.
Ako je sa jedne strane osobito razvijena potreba za potvr?ivanjem, s druge strane ona nema uvijek podrku razmjerne snage volje, jer osoba ro?ena u ovoj kombinaciji znakova pre ?esto zna pasti pod utjecaj senzacija i utisaka.

Rije? je, u biti, o povodljivim osobama, ?esto jako nesigurnima u sebe, s obzirom da su svjesne kako njihova sredstva nisu uvijek u skladu sa visokim ciljevima kojima tee. Kao posljedica toga javlja se egocentri?na priroda.

Osobe ro?ene u znaku Ribe s podznakom u Vodenjaku su dosta solidarne sa sredinom u kojoj ive. ivotnim idealima u kojima drugi zauzimaju jako vano mjesto vode ih njihovo veliko zanimanje za kolektivno, povezano sa duhovnim tenjama i bogatom matom, sa velikom osjetljivo?u. Ove osobe jako pate kad su same, ograni?ene i uutkane, te iskazuju osobitu sposobnost za uop?avanje, za okupljanje razli?itih plodova svojih promatranja u zajedni?ku sliku. Njihova elja za spajanjem i pomirenjem, umjesto da umiri kontradiktornosti, ponekad za izazvati sukobe. Na sre?u, njihova matovita intuicija pomae im da spoznaju probleme i prona?u rjeenje prije nego to se problemi i postave; njihova velikodunost pomae im da je drugi razumiju, premda to uvijek ne ide ba glatko.

Riba u podznaku Vodenjak ?esto ima jaku potrebu za orijentacijom i sredinom u kojoj ?e se izraziti, za blinjima sa kojima ?e se identificirati kako bi oja?ali svoju osobnost. Ovi su ljudi svjesni da sebe upoznaju kroz druge, promatraju?i zaklju?uju i bez trunke gor?ine se mire sa ivotom. Obuzeti su vlastitom slobodom i neovisno?u te nisu nita manje angairani u grupi za koju vezuju svoju sudbinu, bore?i se istovremeno protiv prosje?nosti, fatalizma, anarhije i monotonije. Vole neobi?ne i daleke stilove, te neuobi?ajene kombinacije boja. U ljubavnim vezama uvijek trae savrena rjeenja i savrene situacije to ih moe dovesti i do ?udnih i neuobi?ajenih rjeenja.

Za osobu u znaku Ribe sa podznakom u Vodenjaku se ?ini kako uvijek dri situaciju pod svojom kontrolom, bez obzira na to to uistinu osje?a. ?esto joj poe za rukom da postigne to da drugi rade upravo ono to eli. Koristi ljude i u pozitivnom i u negativnom smislu. Ove osobe imaju smisla za eleganciju i klasiku, tradicionalisti su i svjesni svoga poloaja u drutvu. Jako su skloni promjenama, teko im je ustaliti se na jednom mjestu i zavriti ono to su jednom zapo?eli. Njihov odnos prema onome to imaju poprili?no je napet i skokovit. Cijelom njihovom bi?u nedostaje vie ?vrsto?e i upornosti. Skloni su depresiji te je nuno da se nau?e razvedriti.

Ribe ro?ene sa podznakom u Vodenjaku pokre?e drutveni ideal koji ih vodi ka tome da uspjeno razumiju druge, da pokuaju ublaiti sukobe miljenja i umiriti bijesne oluje svakodnevnog ivota. One ele da estetska osje?anja postane obi?aj. Ova elja im moe izgledati nerealna, ali oni ne skre?u ba tako lako sa svoga puta, brane?i svoje interese kada su u opasnosti i podiu?i pogled prema plavetnilu neba nekog humanijeg i skladnijeg drutva. Uostalom, pred sobom imaju cijelu vje?nost.


Pretraga

Sagittarius
Ned
13 degree(s)
Leo
Moon in Leo
11 degree(s)
Waning Gibbous Moon
Waning Gibbous Moon
20 day(s) old