Greška
  • XML Parsing Error at 1:959. Error 9: Invalid character
You are here:  

Riba u podznaku Ovan

Ispis
Riba u podznaku OvanRiba u podznaku Ovan osoba je bogata kontroverzijama i velikim suprotnostima. Ova kombinacija je jako bogata psiholo�kim bojama te spada u dosta slo�enu mje�avinu sre?e, osobnog odu�evljenja, optimizma, socijalne mo?i, pasivnosti, subjektivnosti i brutalnih i ponekad slabo organiziranih poleta. Kombinacija Riba u podznaku Ovan pomalo ozna?ava nekakav susret smrti i ponovnog ra?anja. Za kombinaciju Ribe u znaku i Ovna u podznaku astrolozi znaju re?i da stvara...
Više...
 

Riba u podznaku Bik

Ispis
Riba u podznaku BikKombinacija Ribe i Bika; Zemlje i Vode vodi ka stapanju osjetljivosti Riba sa jednostavno�?u i osje?ajno�?u Bika. �iriti svoje tijelo u beskona?nost, grliti i voljeti svemir sa tisu?u ra�irenih ruku, rasipati molekule vlastitog tijela i multiplicirati svoje emocije kako bi se osjetio �ivot u sred vrenja ?itavog svemira -� ovo bi mogla biti glavna tema ma�te ovog stvorenja obuzetog stapanjem sa velikim Jedinstvom. Ali, Ribu sa podznakom u Biku dosta ?esto mu?i...
Više...
 

Riba u podznaku Blizanac

Ispis

Riba u podznaku BlizanacOva kombinacija je poprili?no kompliciran spoj dva dupla i apsolutno razli?ita horoskopska znaka; podjednako neizra�ena, ?esto beskrajno talentirana, ali ujedno stra�no nesigurna i psiholo�ki jako krhka: hladnog, prakti?nog, bistrog i uvijek svjesnog uma Blizanaca, s jedne strane, i sna�ne emotivnosti, instinktivne i ?esto nebulozne Riba, koja je plod stalnog rada u podsvjesnom.

Tako se providnost ideja, misli i logike prvog nikako...

Više...
 

Riba u podznaku Rak

Ispis

Riba u podznaku RakZa ovu kombinaciju Riba u podznaku Rak karakteristi?na je istovremena prisutnost dvaju sli?nih, a istovremeno vrlo razli?itih svjetova: stati?na pasivnost Ribe i sklonosti ka nestvarnom Raka. U svijet ovih osoba svakako je potrebno u?i na vrhovima prstiju. Pretjerana osjetljivost izla�e osobe ro?ene u ovoj kombinaciji svim mogu?im vanjskim utjecajima �to ih na odre?eni na?in ?ini filtrom za ljude i doga?aje vremena u kojem �ive. Ove osobe jako te�ko odolijevaju...

Više...
 

Riba u podznaku Lav

Ispis
Riba u podznaku LavRiba u podznaku Lav kombinacija je koja oslikava odre?enu svijest o svojim snagama, premda to ?esto biva uzrok unutarnjeg konflikta. Ovo proizlazi iz ?injenice �to ponekad prevladavaju osobine Lava; fokusirane ka osobnoj afirmaciji i dokazivanju vlastitog �JA�, a ponekad crte koje naginju emotivnosti i spiritualnosti Ribe. Ali kada se u isto vrijeme �JA� potvr?uje i rasipa, jako ?esto imamo posla sa potvr?enim rasulom. Na taj se na?in osobe ro?ene u znaku Ribe sa...
Više...
 

Riba u podznaku Djevica

Ispis

Riba u podznaku DjevicaRiba u podznaku Djevica je tip osobe bogat kontraverzama i ozbiljnim suprotnostima. S jedne strane ima stalnu potrebu da se sve klasificira, racionalno promotri, jedan je jako konkretan svijet, a s druge, strane u njoj vlada potpuna umjetni?ka nejasno?a. Kod nje su svjetlo i tamno, stabilno i pokretno, intuicija i razum, u vje?nom sukobu u jednoj me?uovisnosti koja ova dva znaka tjera na suradnju. No jednom kada ova osoba postigne unutra�nje...

Više...
 

Riba u podznaku Vaga

Ispis
Riba u podznaku VagaOsoba ro?ena u Ribi sa podznakom u Vagi uvijek djeluje pod utjecajem svoje senzibilnosti i takav je stav ?esto sprje?ava da do kraja iskoristi sve svoje snage. Sukob koji se ra?a iz te�nje prema ravnote�i i harmoniji kako u samoj sebi tako i u svijetu koji je okru�uje vodi ove osobe prema olakotnom tro�enju najboljih snaga svog bi?a, u beskorisnoj bitci koja se odvija na dva fronta, �to im ?esto stvara neizbje�nu nesposobnost prilago?avanja stvarnosti.
Više...
 

Ispis

Riba u podznaku �korpionRiba u podznaku �korpion je priroda koju je jako te�ko za shvatiti, ako se promatra isklju?ivo kroz prizmu logike. Ove osobe se smatraju najmisterioznijim bi?ima cijelog zodijaka; sve vezano za njih je zagonetno. Zapa�aju svijet oko sebe, �ive u neracionalnom i u neobja�njenom svijetu.

Njihov pogled je fascinantan i o?aravaju?i. Uistinu su obdarene �estim ?ulom, i to ?esto znaju biti osobe koje kao da su stigla iz neke druge...

Više...
 

Riba u podznaku Strijelac

Ispis

Riba u podznaku StrijelacOva kombinacija Jupiterovih vrijednosti Ribe i Strijelca daje optimisti?ku, povjerljivu, velikodu�nu i miroljubivu osobnost, spremnu da sa svom puno?om �ivi �ivot. Riba u podznaku Strijelac� je svestrana, elasti?na i izra�ajna osoba, svjesna toga da je dio samo �ire cjeline, i uvijek spremna pomo?i drugima.

Ima veliku sposobnost braniti svoju individualnost i slobodu, tako da ?esto ide svojim putem sigurna u sebe i u svoje dobre...

Više...
 

Riba u podznaku Jarac

Ispis

Riba u podznaku JaracOve dvije prirode izgledaju kontradiktorno, ali samo na prvi pogled. Hladni Jarac nijansiran je osjetljivo�?u i prijem?ivo�?u Ribe. Ovisno od slu?aja do slu?aja, ove osobe mogu biti ili krute ispod elasti?nog izgleda ili elasti?na ispod krutog izgleda. Nisu u stanju uvijek da izrazi ono �to osje?aju, ali imaju stvarnu velikodu�nost i duboku potrebu da budu korisne. Tako?er su veliki oportunisti i znaju, neprimjetno izvu?i svoju korist iz igre i obraniti...

Više...
 


Stranica 1 od 2

Pretraga

Virgo
Ned
29 degree(s)
Scorpio
Moon in Scorpio
24 degree(s)
Waxing Crescent Moon
Waxing Crescent Moon
4 day(s) old