Greška
  • XML Parsing Error at 1:959. Error 9: Invalid character
You are here:  

skorpion(24. 10. 22. 11.)
Ime: Scorpio - latinsko ime za korpiona
Moto: Ja elim
Planet: Mars i Pluton
Boja: Tamno crvena
ivotinja: korpion, zmija, orao
Metal: Plutonij
Drago kamenje: Malahit, kamen sa crvenim jaspisom
Biljke: Kupina, glog
Zanimanje: Financijeri, psihijatri, detektivi, odvjetnici, pijuni, speleolozi, okultisti, trgovci
Mana: Ljubomora, osvetoljubivost

Najnepravednija uzre?ica o korpionu: korpion je opsjednut seksom jer u biti korpion moe biti opsjednut raznim stvarima, uklju?uju?i i apsolutni nedostatak elje za seksom, ali ako je pak korpion u ozbiljnoj ljubavnoj vezi, u njoj mora biti opsjednutosti seksom ili ?e, u protivnom, nalikovati na biftek bez mesa.

Tiha voda brege dere kae jedna poznata narodna poslovica, a postojana kvaliteta ovog vodenog znaka definitivno je i potpuno opravdava. korpion je miran, snaan, jak i odlu?an, neobi?no portvovan, ali i bezobziran, osvetoljubiv, svadljiv i nepomirljiv. Ako elite prijatelja koji ?e se boriti na vaoj strani svakako odaberite korpiona: ako je on uz vas moete biti sigurni u apsolutnu podrku jer korpion nije tip osobe koja ?e i?i okolo trae?i pravedno rjeenje ve? je vrlo pristran, ali u vau korist.

Priroda osobnosti ljudi ro?enih u znaku korpiona obiluje proturje?nostima, a izvor je neugasive borbe strasti i emocija. Iako je korpion po prirodi ro?eni detektiv koji njuka po tu?im skrovitima, sam ima vie tajni nego itko drugi. korpionova najizraenija osobina je suzdranost, koja ?ini osobe ro?ene u ovom znaku pomalo tajanstvenima. Ove osobe ne doputaju nikada da se prodre u njihove najintimnije i najskrivenije sfere i uspjeno kriju od drugih svoje slabe to?ke. Ono to joj u mnogim slu?ajevima daje prednost je duboka i snana intuicija koja im omogu?ava da gotovo uvijek razlu?e istinu od lai te da razdvoje dobro i zlo.

Po prirodi pokretljiv i dinami?an, korpion je ?esto u sukobu sa samom sobom, a i sa drugima, koji ga, mora se priznati, uglavnom ne razume. A njihova tajna je u principu jako jednostavna: ljubav ili mrnja, silna i dugotrajna. korpioni se najvie boje da netko ne rani njihove osje?aje ili samopotovanje i to obrnutim redoslijedom. Zbog toga uvijek skrivaju ono to ele i osje?aju, a obrambeni mehanizmi su im pogreni signali koje alju u svijet tipa: Nije me uop?e briga za to, ni za koga! Ipak, kada korpion stekne povjerenje u nekoga, nitko nije tako odan, privren i pouzdan kao on.

korpioni su izuzetno osjetljive na simpatije i antipatije drugih tako da se mogu sa istom lako?om pokazati ljubaznima i susretljivima kao i hladnima i bezobzirnima. ?vrsti su u svojim odlukama, istrajni u akciji, sposobni da usmjere sve svoje snage u pravcu ideala koje ele posti?i. Ogromna snaga ovih osoba bukvalno eksplodira u trenutku akcije, ali korpion je efikasniji u odbrani nego u napadu jer je, u osnovi, koliko god to krio, prepun dobrote i dubokog potovanja za druge ljude.

korpion je uglavnom apsolutista. Ova strana njegovog karaktera se najbolje pokazuje u ljubavi, kao i u prijateljstvu. Osje?aji, simpatije i antipatije kod osoba ro?enih u znaku korpiona ra?aju se iz nesvjesnog, odmah, pri prvom susretu. korpion jako teko odrava povrne odnose. Osje?aji su im duboki pa su njihova prijateljstva prava prijateljstva. Nemaju ni moralnih ni drutvenih predrasuda, i ?esto odravaju odnose sa osobama vrlo osobujnog karaktera ili aktivnosti. Rijetko pristaju na kompromise i uvijek tee ka isklju?ivim pravima. Ali, njihovo prijateljstvo se moe u svakom trenutku staviti na probu: korpion nikada ne?e iznevjeriti!

Osobe ro?ene u znaku korpiona su jako marljive i vrlo ambiciozne, strpljive i vrlo uporne to je definitivno spoj koji ?esto vodi ka uspjehu. korpion je strastven i posesivan kada je u rije? o bilo ?emu to smatra da mu pripada, uklju?uju?i i uspjeh. Ali takve ambicije nikada nisu o?igledne, ve? pomno prikrivene. korpion vrijedno i u tiini radi i ?eka svoju ansu, dobro znaju?i svoje kvalitete. Svoje najbolje osobine pokazuje u medicini, politici ili nauci. Me?utim rijetko uspijeva sti?i na vrh kamo tako udno tei. Moda zato to svoju osvetoljubivost ?esto usmjerava u pogrenom smjeru zanemaruju?i pri tom diplomaciju. korpion ?vrsto vjeruje da se dobro dobrim vra?a, a zlo zlim! Nezgodno je jedino to to sebe smatra vrhovnim sucem i jedinim izvriteljem.

korpion je drugi vodeni znak, a ono to je najvanije kod njega je to da se vidi na prvi pogled te kako bi otkrili pravu sutinu jednog korpiona, moramo zaroniti duboko ispod povrine vode. Ovo zna?i da sve ono to je najvanije kod korpiona, nije odmah vidljivo, nego se nalazi duboko u njemu. Ima energiju vrijednu strahopotovanja, mo? da prodre do sutine stvari, ali isto tako umije ugristi za srce drugog ?ovjeka, ba kao to ugrize korpionov rep.

Sa korpionom povezujemo seksualne organe, bez kojih nema novog ivota. On posjeduje jaku volju, dinami?an je, uporan i ozbiljan. Privla?e ga izazovi, zagonetan je, tajanstven i mra?an. ?ini sve za prijatelje, ali suprotnom spolu gotovo nikada ne vjeruje. Dri se onoga sve ili nita.

Kod korpiona, ono to ?e prvo privu?i osobu suprotnog spola su definitivno o?i. Osobe ro?ene u znaku korpiona svoje osje?aje i emocije vjeto prikrivaju tako da se nikada ne moe to?no primijetiti to jedan korpion krije u svom srcu. utnja je jedno od korpionovog tajnog oruja, ali bi ovom znaku definitivno bilo na ruku da se nau?i samokontroli, jer ih ljubomora uvijek izbaci iz takta i tada svaki korpion po?inje klju?ati i dimiti. korpion uvijek eli biti prvi i jedini pod parolom sve ili nita te sve u vezi uvijek shva?a pre ozbiljno.

korpion, kao simbol strasti, perverzije i ljubomore, svoj plijen ne dijeli ni sa kim, a savjete ne trai ni od koga. Dobro zna koliko vrijedi i to trai. Ljubav jednog korpiona je duboka kao ocean, ?vrsta kao stijena, burna kao planinski potok. Svog partnera zavodi snanim erosom, dok ljubav kao i ivot op?enito, voli iskusiti i osjetiti do dna.

korpioni uivaju pronicati u mra?na i skrivena podru?ja ljudskog uma drugih ljudi, ali iz njih niko nita i nikada ne moe izvu?i. korpion je vrlo nepovjerljiv prema strancima i treba mu dosta vremena kako bi stekao povjerenje u novog prijatelja. U slu?aju da prijatelj iznevjeri korpionovo povjerenje, on nikada ne odustaje dokle god se ne osveti. Trebaju mu jaki i o?aravaju?i prijatelji koji ?e uvijek potovati njegovu potrebu za privatno?u. Ljude uglavnom, ve? na prvi pogled, privu?e korpionova neosporna karizma, ali isto tako ih iritira njihova pretjerana tvrdoglavost.
to se posla ti?e, svoje vrijeme korpion nikako ne eli troiti na povrne stvari, te bi trebao traiti posao koji ?e podravati njihov analiti?ki um. On bez napora moe preuzeti kontrolu nad stvarima. Sve to je drugorazredno i otrcano mu ne odgovara, te mu je uvijek potrebno mnogo novca, ali ako upadne u onu svoju poznatu fazu sve ili nita moe lako dignuti ruke od svega i ivjeti vrlo skromno i povu?eno. Najbolja zanimanja za jednog korpiona su: detektivi, odvjetnici, pijuni, financijeri, psihijatri, speleolozi, okultisti, trgovci.

Kada je odje?a u pitanju, korpion voli biti elegantan i neodoljiv, te je vrlo bitno da se u svakom trenutku ugodno osje?a u materijalima koji mu isti?u stas. Sve stvari jako dobro ?uva i odrava. Najdrae boje su mu tamnocrvena i crna.

Slavni korpioni su bili: Bo Derek, Goldie Hawn, Voltaire, Jamie Lee Curtis, Boris Becker, Princ Charles, Hillary Clinton, Maria Curie, Whoopi Goldberg, Julia Roberts, Pablo Picasso, Roberto Benigni, Bill Gates, Winona Ryder, Edmund Halley, Richard Dreyfus, Christopher Columbus, Jenny McCarthy, Leonardo DiCaprio, Calista Flockhart, Demi Moore, Fyodor Dostoevsky, Grace Kelly, Neil Young, Claude Monet, Danny DeVito, Martin Scorcese, Larry King, Meg Ryan, Martin Luther, Indira Gandhi, Calvin Klein


Pretraga

Cancer
Ned
19 degree(s)
Aries
Moon in Aries
14 degree(s)
Third Quarter Moon
Third Quarter Moon
21 day(s) old