Greška
  • XML Parsing Error at 1:959. Error 9: Invalid character
You are here:  

Ispis

�korpion u podznaku OvanOvo je dosta komplicirana kombinacija znaka i podznaka, jer se radi o spoju dva Marsova znaka. Snaga nametanja svoje li?nosti koja je karakteristi?na za oba znaka mo�e dovesti do ekstremne to?ke i prije?i u� samouni�tenje. Ovdje se ne radi o fizi?kom samouni�tenju, ve? u� o?ajni?kom tra�enju perfekcije, koja na negativan na?in anga�ira fizi?ke i moralne snage. U njima postoji velika snaga volje, koja je baza jedinstva impulsa i ?ula. Spoj �korpiona...

Više...
 

Ispis

�korpion u podznaku BikKod ove kombinacije imamo spoj Zemlje i Vode, tako da se javlja velika tvrdoglavost, ali i velika strastvenost. �korpion u podznaku Bik je rastrgan izme?u morala i svojih erotskih snova. Zaljubljen je u svoju prirodu i mu?en je nespokojstvom da treba �ivjeti onako kako mu nala�u osje?aji, da u maksimumu iskoristi svoj �ivot i da proba sve "plodove" koje im Zemlja nudi. �ive intenzivan �ivot, prepun...

Više...
 

Ispis
�korpion u podznaku BlizanacKod ove kombinacije bistar um i� upravljanje emocijama, �to je tipi?no za Blizance, suo?ava se s karakteristi?nom �estinom �korpiona, tako da je rezultat jaka volja spojena sa produktivnom izra�ajno�?u. Ovo je osoba �irokih vidika kako u svakodnevnim aktivnostima, tako i u zadovoljenju svojih emocionalnih i intelektualnih potreba. Utjecaj Blizanca ovdje ubla�ava �korpiona tako je rezultat jedna uravnote�ena osoba kojoj nikada ne...
Više...
 

Ispis
�korpion u podznaku RakKod kombinacije ova dva znaka istra�ivanje unutra�njeg �ivota dolazi do vrhunca, zajedno sa� senzualnim strastima i idealiziranim osje?ajima. Ova nemirna priroda je obuzeta svojim snovima i suo?ena sa prividnim suprotnostima stvarnog i zami�ljenog.
�korpion u podznaku Rak je razapet izme?u odbacivanja superiornosti i �elje da se uzdigne, ovo je osoba koja je predana sna�nim osje?ajima. Ukoliko im...
Više...
 

Ispis

�korpion u podznaku LavKod ove kombinacije dominira mo?, a ovo je spoj agresivnosti �korpiona i nadmenosti Lava, tako da imamo osobu koja je op?injena slavom i visinom. Ambicija je ta koja im omogu?ava egzistenciju. Za osobe koje imaju ovu kombinaciju znaka i podznaka -� cilj opravdava sredstvo. Istinska snaga ove kombinacije nije u vje�tini ostvarivanja postavljenih ciljeva ili otvorenom izra�avanju cjelokupne snage li?nosti, ve? u umije?u da o?uvaju pozicije koje su...

Više...
 

Ispis

�korpion u podznaku DjevicaOvo je vrlo dobra kombinacija znaka i podznaka. Duboka energija, koja je karakteristi?na za �koripone ovdje se stavlja pod kontrolu Djevice koja je nadarena za organizaciju i stvarnost. Zbog toga su u stanju koordinirati mnoge proturje?nosti koje su u �ivotu neizbje�ne, imaju sposobnost mirenja suprotnosti marljivim dijalektom koji im omogu?ava kori�tenje sinteze �za� i �protiv� radi ostvarivanja dugoro?nih ciljeva. Ova kombinacija...

Više...
 

Ispis
�korpion u podznaku VagaOsobe ro?ene u ovoj kombinaciji su uvijek u sukobu sa samim sobom. S jedne strane imamo osobu koja je u vje?nom sukobu sa samim sobom, a sa druge osobu koja je uvijek spremna se �rtvovati za mirom i ravnote�om. �korpioni su okrenuti tamnim dubinama �ivota, vole analizirati, kriti?ni su, strastveni, dok je Vaga otvorena, vedra i usmjerena prema pozitivnim emocijama. Osobama ro?enim u ovoj kombinaciji s jedne strane nedostaje snaga i agresivnost, a sa...
Više...
 

Ispis
�korpion u podznaku �korpionSvijet kojem te�i �korpion u podznaku �korpion je svijet u kojem su oni apsolutni vladar, daleko od mije�anja drugih ljudi. Okrenutost prema unutra�njem �ivotu i samom sebi je najve?a opasnost koja se krije u ovom stavu. Tipi?nim �korpionom vlada erotizam, progoni ih misao o smrti i genetski su obilje�eni porijeklom. Njihovu ve? sna�nu ljubav prema �ivotu jo� uve?ava duboka...
Više...
 

Ispis
�korpion u podznaku StrijelacOva kombinacija znaka i podznaka je dosta komplicirana jer se radi o spoju dva skroz razli?ita znaka. To uzrokuje da osobe koje su ro?ene u ovoj kombinaciji ponekad �ele iza?i iz svoje ko�e i otvoreno se suprotstaviti svemu �to ih mu?i, da pre?u granice kije su sami sebi postavili, ali na�alost za taj pothvat ipak ne nalaze dovoljno unutra�nje snage. �korpion u podznaku Strijelac
Više...
 

Ispis

�korpion u podznaku JaracOve osobe nije lako upoznati, jer mnogo toga le�i prikriveno ispod povr�ine. Ova kombinacija znaka i podznaka je veza izme?u strasti i razuma, uz uvijek prisutan osje?aj pripadnosti jednom uzvi�enom rodu. Hladno?a i ravnodu�nost se ovdje aktivno bore protiv uzburkanog mora strasti kako bi omogu?ili organizatorskoj ambiciji da do?e do izra�aja. Ukoliko sretnete �korpiona u podznaku Jaraca odmah ?ete ga prepoznati po njegovoj "auri" koja ga...

Više...
 
Više članaka...


Stranica 1 od 2

Pretraga

Virgo
Ned
29 degree(s)
Scorpio
Moon in Scorpio
24 degree(s)
Waxing Crescent Moon
Waxing Crescent Moon
4 day(s) old