Greška
  • XML Parsing Error at 1:959. Error 9: Invalid character
You are here:  

Strijelac u podznaku Riba

Ispis

Strijelac u podznaku RibaU ovoj kombinaciji Jupiterovih vrijednosti Strijelca s podznakom u Ribama rezultira jednom optimisti?kom, povjerljivom, velikodunom i miroljubivom osobom, spremnom da sa svom puno?om ivi ivot. Strijelac u podznaku Riba ima viziju ivota koja poprima duboka religiozna obiljeja. Ovdje se radi o osobama koje su savreno svjesne svih ivotnih vrijednosti i ljudskih potreba. Nadahnute su velikim idejama i razra?uju?i ambiciozne projekte koji daleko prelaze mjere pojedinca, ove individue se ispunjavaju i potvr?uju u drutvenim ostvarenjima. Ove osobe nisu naivni fatalist koji razmiljaju kako je potrebno puno toga da bi se svijet sagradio, ve? je ovdje rije? o voluntaristi?kim tipovima koji djeluju na na?in da iskoritavaju razlike i energije kako bi napravili neto bolje

Strijelac u podznaku Riba je mijeani tip koji svoju osobnost gradi izlau?i se najraznovrsnijim iskustvima i pokuavaju?i ostati u kontaktu s uuniverzalnim. Odgovara im da sebe promatraju kao jedan dio velike cjeline; kao kota?i? neophodan za funkcioniranje stroja.

Strijelac ro?en s podznakom u Ribama ima jako razvijen smisao za mistiku, ili osje?aj pripadnosti ne?em velikom, to u njemu izaziva komunikativno oduevljenje. Za ove osobe kaos ima svoju veli?inu te je samo nerazumljiva nesimetri?nost, neshvatljiva obi?nom smrtniku, ve? samo onima koji su sposobni, kao to su to i oni sami, pri?i mu intuitivno ili uz pomo? estetskih ili matemati?kih apstrakcija. U slu?aju da apstraktna misao ne uspije obuhvati svijet, uvijek im ostaju oni religiozni osje?aji koje ?e to uspjeti. Ove su osobe spremne u svakom trenutku prepusti se snazi doga?aja s ogromnom skromno?u, koja ih ?esto moe sprije?iti u odlu?noj akciji, neophodnoj zbog osobnog afirmiranja. Ovo stanje stvari moe izazivati teku unutarnju borbu iz koje mogu proiza?i velike kontradiktornosti koje im oteavaju ispunjenje elja. U principu, ovdje se radi o vrlo pasivnoj osobnosti. Ali ne postoji neka druga priroda koja je toliko spremna shvatiti sve to se doga?a i koja ima toliku mo? opratanja i to u svim ivotnim okolnostima kao Strijelac u podznaku Riba.

?injenica koja karakterizira Ribe je ta da je rije? o dvostrukom znaku te da postoje dva razli?ita tipa. Prvi tip Ribe su djelatne osobe koji znaju kako crpiti energiju iz viih izvora, koje imaju izvrsnu intuiciju, mirno i tiho rade, suosje?ajno i pomalo distancirano. U onaj drugi tip spadaju sanjalice koje nisu u stanju suo?iti se s ivotnim neuspjesima, stoga ne?e ni pokuavati da neto naprave, jer nisu sigurne u uspjeh. Bez obzira na to kojem tipu pripadate, jako emotivno reagirate na ivot.

Ovdje se radi o osobama koje su elasti?ne i izraajne, svjesne da su dio jedne ire cjeline, uvijek spremne pripomo?i drugima. Imaju duboku i intuitivnu prirodu, a ponekad i istinska predosje?anja, te znaju jako dobro iskoristiti ovu osobinu kao korisno sredstvo u svom duhovnom i intelektualnom razvoju. Ove su osobe ?esto jako misti?ne, fascinirane iskustvima koja poti?u od njihove intuicije i iracionalnosti. Strijelci s podznakom u Ribama kroz ivot vole igrati mnoge uloge. Toliko su promjenljivi da ljudi koji ih okruuju stalno trebaju poga?ati tko su u stvarnosti. Kontradikcije izme?u odre?ene pasivnosti, slabosti na druge utjecaje i izme?u prirode i uvjerenja koja su ponekad bliska onim vojni?kim i nepokolebljivim, jako su uo?ljivi kod osoba ro?enih u ovoj kombinaciji znakova. Rije? je o jako kreativnim osobama kojima je potrebno da dugo plivaju u moru neizvjesnosti kako bi dole do genijalnih ideja i uspjele zavladati svojim osje?ajima to na kraju i ostvare.


Pretraga

Sagittarius
Ned
15 degree(s)
Aries
Moon in Aries
19 degree(s)
Waxing Gibbous Moon
Waxing Gibbous Moon
10 day(s) old