Greška
  • XML Parsing Error at 1:959. Error 9: Invalid character
You are here:  

Vaga u podznaku Ovan

Ispis

Vaga u podznaku OvanOvakva psiholo�ka dvostrukost te�ko se do�ivljava;� impulzivnost Ovna ne sla�e se nabolje sa uravnote�eno�?u i smislom za nijanse, �to je karakteristika Vage. Ovdje se doga?a da osoba koja je ro?ena u ovoj kombinaciji znaka i podznaka mo�e oklijevati prije nego �to krene u odre?enom pravcu, te stoga prijeti nestabilnost i gubitak vremena zbog premi�ljanja �to dovodi do nesposobnosti da se odradi posao. Upravo zbog toga njihova dru�tvenost mo�e patiti, te...

Više...
 

Vaga u podznaku Bik

Ispis
Vaga u podznaku BikKombinacija ova dva Venerina znaka daje jednu kompleksnu osobu. Ovdje Bik, koji je znak Zemlje, daje ?vrstinu i spokojstvo Vagi, koja je glavni element Zrak, dok Vaga istovremeno utje?e na Bika svojom lako?om i spontanosti. Vaga u podznaku Bik ima dar za umjetnost i ljubav prema lijepim i skupocjenim stvarima te sklonost prema blistavom dru�tvenom �ivotu. Ovdje utjecaj Bika umanjuje, sa svoje strane, raznolikost veza, ali uve?ava te�nju za fizi?kom vezom. Javlja...
Više...
 

Vaga u podznaku Blizanac

Ispis
Vaga u podznaku BlizanacPodznak Blizanac i Sunce u Vagi mogu se smatrati sretnom kombinacijom, jer se ovdje osje?ajnost i senzibilitet spaja sa vrlo okretnim intelektom. Odnosno, izra�eno drugim rije?ima osobe koje su ro?ene u ovoj kombinaciji znaka i podznaka imaju realne mogu?nosti da uravnote�e emocije i razum. Ovdje se radi o dva zra?na znaka koja zra?e harmonijom i zajedno stvaraju jednu osobu koja je uravnote�ena, sretana �to �ivi, otvorena prema novim...
Više...
 

Vaga u podznaku Rak

Ispis

Vaga u podznaku RakVaga u podznaku Rak je podijeljena izme?u ljubavi za obiteljsku intimnost, osje?ajnu udobnost i sentimentalnu stabilnost i ljubavi za dru�tvene veze, ljubavne igre; ona bi �eljela istovremeno �ivjeti� u dru�tvu ili profesiji i sa?uvati svoj svijet opu�tanja i sanjarenja. Me?utim tako idealnu ravnote�u je zaista te�ko na?i.

Osoba sa ovako proturje?nom prirodom te�ko miri potrebu za sna�nim...

Više...
 

Vaga u podznaku Lav

Ispis

Vaga u podznaku LavKombinacija Vaga u podznaku Lav mo�e biti definirana kao koncentracija snaga, jer u njoj u isto vrijeme �ivi direktna i nametljiva snaga Lava i ona diplomatska koja po�tuje tu?e �elje i potrebe, iako ne odustaje od svojih namjera, koja pripada Vagi. Osobe ro?ene u ovoj kombinaciji su dru�tvene i zra?e elegancijom.

Njihova prijatna autoritativnost zna zauzeti vrlo va�na mjesta. Ukoliko su iskreni...

Više...
 

Vaga u podznaku Djevica

Ispis

Vaga u podznaku DjevicaOvdje se doga?a odre?ena suprotnost znaka i podznaka jer Vaga voli �ivot i zadovoljstva koja on nudi, i to bez velikih obaveza, dok je Djevica uvijek zabrinuta nad svojom egzistencijom. Podznak Djevica u ovoj kombinaciji poma�e da se ova osoba jako dobro snalazi u �ivotu. Karakteristike osoba koje su ro?ene u ovoj kombinaciji znaka i podznaka je zavodljivost, strpljenje, odmjerenost, samokontrola, metodi?nost, ravnote�a, sklad, �elja za...

Više...
 

Vaga u podznaku Vaga

Ispis
Vaga u podznaku VagaOsje?ajnost je glavna karakteristika osoba koje su ro?ene u ovoj kombinaciji znaka i podznaka. Upravo samo osje?aji poma�u ovim osobama da pobjede svoju neodlu?nost, svojstvenoj ovakvoj prirodi koja je istovremeno spontana, okrenuta drugima, promi�ljena i koncentrirana tra�e?i uvijek idealno re�enje za sve probleme. Njihova �ivotna misija je bolji svijet, i to bolji svijet za sve, a ne samo za njih. Posebni kvalitete osoba koje su ro?ene u znaku Vage, ovdje su...
Više...
 

Ispis
Vaga u podznaku �korpionOvo je jako opre?na kombinacija � ovo je osoba koja je u vje?nom sukobu sa samim sobom. S jedne strane �korpion joj daje karakteristike nemira i snage, dok Vaga daje spremnost �rtvovanja za druge, �elju za mirom i ravnote�om. Vaga se u �ivotu osje?a �rtvom, a �korpion u njima budi tvrdoglavu i te�ku osobu. �korpion je prvenstveno okrenut tamnim dubinama �ivota, voli analizirati , kriti?an je i strastven dok je Vaga otvorena, vesela i usmjerena...
Više...
 

Vaga u podznaku Strijelac

Ispis

Vaga u podznaku StrijelacPodznak u Strijelcu se jako dobro sla�e sa osnovnim znakom. Ovo je kombinacija pokazuje sposobnost pro�imanja svijeta misli i realnosti. Strijelac ima intelektualne i religiozne te�nje, a Vaga djeluje na polju ljubaznosti, prakti?nosti i humanosti�
Vaga se interesira za probleme svog vremena i ima �elju za njihovom rje�avanjem, �eli ostvariti slogu me?u ljudima i te�i za dru�tvenim idealima.

Više...
 

Vaga u podznaku Jarac

Ispis

Vaga u podznaku JaracZamislite osobu koja je svjesna svojih problema, ali nije sposobna da ih rije�i;� osobu koja je u sukobu sa tim osje?ajem nemo?i; osobu koja poku�ava zadovoljiti svoje ambicije, ali nije koja nije u stanju koncentrirati se na jedan cilj, jer otkriva malo po malo da nema snage, hrabrosti, niti sposobnosti samoodricanja koje je neophodno za ostvarenje cilja. Vaga u podznaku Jarac je u lo�im odnosima...

Više...
 


Stranica 1 od 2

Pretraga

Virgo
Ned
29 degree(s)
Scorpio
Moon in Scorpio
24 degree(s)
Waxing Crescent Moon
Waxing Crescent Moon
4 day(s) old