Greška
  • XML Parsing Error at 1:959. Error 9: Invalid character
You are here:  

Vaga u podznaku Jarac

Ispis

Vaga u podznaku JaracZamislite osobu koja je svjesna svojih problema, ali nije sposobna da ih rijei; osobu koja je u sukobu sa tim osje?ajem nemo?i; osobu koja pokuava zadovoljiti svoje ambicije, ali nije koja nije u stanju koncentrirati se na jedan cilj, jer otkriva malo po malo da nema snage, hrabrosti, niti sposobnosti samoodricanja koje je neophodno za ostvarenje cilja. Vaga u podznaku Jarac je u loim odnosima sama sa sobom, ona zna da mora nastaviti sa naporima kao automat, sa skoro mehani?kom odlu?no?u, a istovremeno je druge stvari ometaju i bude njeno zanimanje, te ona malo po malo otkriva da je ivot previe tuan ukoliko se ?ovjek mora stalno boriti sam protiv sebe. Osobe koje su ro?ene u ovoj kombinaciji znaka i podznaka nisu sigurne u svoje dubinske sklonosti, ali se ipak dre nekih svojih uvjerenja i principa.

Teko postiu elasti?nost karaktera jer se dre ?vrstih stavova koje su usvojili naj?e?e ve? u djetinjstvu. Njeni estetski su u sukobu sa kategori?nim i apstraktnim duhom. Ovu psiholoku i intelektualnu dilemu ona moe pobjediti na na?in da suzbije svoju osjetljivost u korist konformisti?ke lucidnosti koja je u principu potena i objektivna. Ukoliko to uspije, tada sva snaga svijesti Jarca ?e biti potvr?ena u ovoj kombinaciji, ali istovremeno ublaena i predstavljena u dopadljivoj mjeri Vage koja utje?e na razvoj osobe koja je u stanju koristiti vlastite snage na mudar i produktivan na?in.

Vaga u podznaku Jarac trai mnogo od drugih, ali i sami od sebe. Uvijek imaju elju djelovati u nekoj zlatnoj sredini, oni su idealisti koji su odli?no uklopljeni u realnosti. Djeluju su uko?eniji nego to zaista jesu, teko iskazuju svoje emocije i okrenuti su prema tradicionalnom stilu i konzervativnim vrijednostima. Vaga u podznaku Jarac je dostojanstven osoba, strpljiva i istrajna, ali ponekad znaju biti pretjerano disciplinirani i jednostrani. Ovo su pravedne i moralne osobe koje su orijentirane na uspjeh i osje?aju potrebu za postizanje konkretnih rezultata. Rado pomau drugima, imaju smisao za diplomaciju, mogu pomiriti i ono to izgleda nepomirljivo. U mladena?kim danima im nije bilo jednostavno, jako brzo su odrasli, tako da se ?ini da nikada i nisu imali vremena biti djetinjasti. Me?utim, zato lijepo i otmjeno stare i uvijek izgledaju mla?i nego to zaista jedu. U ivotu brzo postaju nezavisni, i to bez pogrenih koraka.


Pretraga

Sagittarius
Ned
3 degree(s)
Aries
Moon in Aries
9 degree(s)
Waxing Gibbous Moon
Waxing Gibbous Moon
10 day(s) old