Greška
  • XML Parsing Error at 1:959. Error 9: Invalid character
You are here:  

Vaga u podznaku Riba

Ispis
Vaga u podznaku RibaOsobe koje su ro?ene u ovoj kombinaciji rade uvijek pod utjecajem osje?aja, a takav stav ih ?esto sprje?ava da u potpunosti iskoriste svoje snage. Sukob koji se ra?a iz tenje prema ravnotei i harmoniji ove osobe vodi prema nepotrebnom troenju snaga svojeg bi?a, zbog nepotrebne bitke na dva fronta, ?esto im se dogodi da se ne mogu prilagoditi stvarnosti.Vaga u podznaku Riba nije osoba je sklona mrnji, nije zlopamtilo, a u stanju je voljeti strasno ?ak i kada joj ta osoba nanosi bol. Naj?e?e su neodlu?nog karaktera i previe su na raspolaganju svojoj okolini. Previe su podloni utjecajima da bi se mogli afirmirati kao pojedinac.
Zbog velike ranjivosti zna im se dogoditi da nemaju dovoljno samopouzdanja i da se boje otvoreno izraavati, a sve iz straha da ne izvale neku glupost. Ponekad nemaju svoje miljenje o svijetu, o ljudima i doga?ajima. Me?utim ove mane, mogu imati i jednu pozitivnu stranu: poto su ove osobe jako otvorene i rado prihva?aju miljenja drugih ovo drutveno bi?e ima anse svoju ravnoteu prona?i u prilagodljivosti koja tada postaje razlog njenog ivljenja.

Vaga u podznaku Riba se vjeto uklapa u kalupe, a velika elasti?nost njenog duha joj dozvoljava uklju?ivanje u svaku drutvenu grupu, prihva?anje trenutne mode i ukusa ve?ine. U mnogim slu?ajevima ona je vaan posrednik koji pomae ljudima da se razumiju u cjelini. Ali, da bi sve to postigla, ne smije se prepustiti unutranjim sukobima, jer time gubi mogu?nost ivljenja punim plu?ima i doivi iskustva, makar i pogrena, ali istovremeno neophodna u formiranju uravnoteene i zrele osobe koja je svjesna svojih mana i vrlina
Vaga u podznaku Riba je obdarena profinjenom spoznajom drugih i suptilnom inteligencijom. Osjetljivi na sve to se doga?a oko njih. Njihove brojne sposobnosti su ponekad inhibirane slabom voljom. Ne odlikuje ih velika fizi?ka energija i imaju potrebu za pomo? sa strane. Trebali bi izbjegavati i?i u vie pravaca istovremeno.

U ivotu primaju mnogu udaraca koje ne vra?aju.Njihova velika potreba za ljubavlju ?ini ih ranjivom osobom. Ipak, su naivni i skloni zanesenosti, isto tako je to?no da ih njihova bezgrani?na gipkost izvla?i iz mnogih neprilika; izgledate suosje?ajno i nemo?no, a zatim iznenade sve oko njih sa pribranim i uravnoteenim stavom. Ali, ukoliko tu na?u neki svoj ra?un, ili budu prevareni, nestati ?e u vidu dima, ba kada drugi pomisle da su ih zadrali zauvijek

Pretraga

Cancer
Ned
19 degree(s)
Aries
Moon in Aries
14 degree(s)
Third Quarter Moon
Third Quarter Moon
21 day(s) old