Greška
  • XML Parsing Error at 1:959. Error 9: Invalid character
You are here:  

Vaga u podznaku Riba

Ispis
Vaga u podznaku RibaOsobe koje su ro?ene u ovoj kombinaciji rade uvijek pod utjecajem osje?aja, a takav stav ih ?esto sprje?ava da u potpunosti iskoriste svoje snage. Sukob koji se ra?a iz tenje prema ravnotei i harmoniji ove osobe vodi prema nepotrebnom troenju snaga svojeg bi?a, zbog nepotrebne bitke na dva fronta, ?esto im se dogodi da se ne mogu prilagoditi stvarnosti.Vaga u podznaku Riba nije osoba je sklona mrnji, nije zlopamtilo, a u stanju je voljeti strasno ?ak i kada joj ta osoba nanosi bol. Naj?e?e su neodlu?nog karaktera i previe su na raspolaganju svojoj okolini. Previe su podloni utjecajima da bi se mogli afirmirati kao pojedinac.
Zbog velike ranjivosti zna im se dogoditi da nemaju dovoljno samopouzdanja i da se boje otvoreno izraavati, a sve iz straha da ne izvale neku glupost. Ponekad nemaju svoje miljenje o svijetu, o ljudima i doga?ajima. Me?utim ove mane, mogu imati i jednu pozitivnu stranu: poto su ove osobe jako otvorene i rado prihva?aju miljenja drugih ovo drutveno bi?e ima anse svoju ravnoteu prona?i u prilagodljivosti koja tada postaje razlog njenog ivljenja.

Vaga u podznaku Riba se vjeto uklapa u kalupe, a velika elasti?nost njenog duha joj dozvoljava uklju?ivanje u svaku drutvenu grupu, prihva?anje trenutne mode i ukusa ve?ine. U mnogim slu?ajevima ona je vaan posrednik koji pomae ljudima da se razumiju u cjelini. Ali, da bi sve to postigla, ne smije se prepustiti unutranjim sukobima, jer time gubi mogu?nost ivljenja punim plu?ima i doivi iskustva, makar i pogrena, ali istovremeno neophodna u formiranju uravnoteene i zrele osobe koja je svjesna svojih mana i vrlina
Vaga u podznaku Riba je obdarena profinjenom spoznajom drugih i suptilnom inteligencijom. Osjetljivi na sve to se doga?a oko njih. Njihove brojne sposobnosti su ponekad inhibirane slabom voljom. Ne odlikuje ih velika fizi?ka energija i imaju potrebu za pomo? sa strane. Trebali bi izbjegavati i?i u vie pravaca istovremeno.

U ivotu primaju mnogu udaraca koje ne vra?aju.Njihova velika potreba za ljubavlju ?ini ih ranjivom osobom. Ipak, su naivni i skloni zanesenosti, isto tako je to?no da ih njihova bezgrani?na gipkost izvla?i iz mnogih neprilika; izgledate suosje?ajno i nemo?no, a zatim iznenade sve oko njih sa pribranim i uravnoteenim stavom. Ali, ukoliko tu na?u neki svoj ra?un, ili budu prevareni, nestati ?e u vidu dima, ba kada drugi pomisle da su ih zadrali zauvijek

Pretraga

Sagittarius
Ned
5 degree(s)
Taurus
Moon in Taurus
3 degree(s)
Waxing Gibbous Moon
Waxing Gibbous Moon
12 day(s) old