Greška
  • XML Parsing Error at 1:959. Error 9: Invalid character
You are here:  

Vaga u podznaku Vaga

Ispis
Vaga u podznaku VagaOsje?ajnost je glavna karakteristika osoba koje su ro?ene u ovoj kombinaciji znaka i podznaka. Upravo samo osje?aji pomau ovim osobama da pobjede svoju neodlu?nost, svojstvenoj ovakvoj prirodi koja je istovremeno spontana, okrenuta drugima, promiljena i koncentrirana trae?i uvijek idealno reenje za sve probleme. Njihova ivotna misija je bolji svijet, i to bolji svijet za sve, a ne samo za njih. Posebni kvalitete osoba koje su ro?ene u znaku Vage, ovdje su samo udvostru?eni.

Vaga u podznaku Vaga
ivi od nijansi, od svih onih malih ivotnih sitnica koje uglavnom promi?u u o?ima drugih osoba. Imaju jako razvijen osje?aj za estetiku koja postaje pravilo u njihovom ivotu na poslovnom i privatnom planu. U ivoti se nikada ne upli?u u poniavaju?e poslove, ne vole prljati ruke ili se kompromitirati sa sumnjivim vezama, tim prije to smatraju prosje?nim sve to nije elegantno i ne odgovara njihovoj opsesiji harmonijom.

Njihova potreba za idealnom ravnoteom ?esto gura Vagu da trai smetnju u svemu, da otkriva onaj mali detalj koji kvari cjelinu. U drutvu imaju jaku potrebu da se svide svima, da bude cijenjena zbog svojih kvaliteta, a ponekad upravo ove tenje je guraju pod tu?e utjecaje, jer tei prilagodbi prilagodi pa na kraju postaje ono to drugi o?ekuju od nje, a ne ono to ona uistinu jeste.
Kao u svim duplim strukturama, prelazi se ovdje pomalo i u suprotni znak: znak Ovna. Na taj na?in mijeaju se elementi ova dva dijametralna znaka. Ostaje, ipak, ono to je zajedni?ko za oba znaka: strast, sentimentalnost i potreba za samostalno?u.

Vaga u podznaku Vaga je takti?na i osoba koja ima dar za mirenje, osje?aj za pravdu i razvoj dobrih odnosa sa drugim ljudima. Za ostvarenje zacrtanih ciljeva u ivotu potrebno im je partnerstvo. Ove osobe su jako dobri analiti?ari kada treba sagledati obje strane problema i donijeti ispravnu odluku. U svakoj stvari oni vide i pozitive i negativne strane, ali im je teko zauzeti stav pa tada djeluju neodlu?no. Ipak, sa duplom dozom arma koji imaju vrlo lako privuku nekoga tko je spreman odlu?ivati umjesto njih. Njihovo ponaanje vode osje?aji. Uvijek pokuavaju mentalno i emocionalno stvari dovesti u ravnoteu.
Iako su u ivotu ambiciozni, nisu spremni prelaziti preko mrtvih kako bi realizirali svoje ciljeve.

Pretraga

Sagittarius
Ned
7 degree(s)
Taurus
Moon in Taurus
26 degree(s)
Full Moon
Full Moon
14 day(s) old