Greška
  • XML Parsing Error at 1:959. Error 9: Invalid character
You are here:  

Vodenjak u podznaku Lav

Ispis

Vodenjak u podznaku LavVodenjak u podznaku Lav je kombinacija koja nije ba poeljna u horoskopu zbog toga to se u ve?ini slu?ajeva stvaraju komplicirane osobnosti, koje se kolebaju izme?u potivanja i preziranja priznatih vrijednosti, koje bi istovremeno i da se nametnu ali i da djeluju iz prikrajka. No, ovo je jako teak zadatak, koji iziskuje golemo poznavanje samoga sebe i odustajanje od izvjesnih sebi?nih navika. Vodenjak u podznaku Lav je spoj znakova koji kod osobe naglaava izraenu samosvijest koja trpi neke loe utjecaje sa strane, to rezultira odre?enim neskladom. Samosvijest osoba ro?enih u ovoj kombinaciji, naime, nije unutarnja vrijednost njihova bi?a, zbog ?ega neprestano tragaju (i trebaju), i vanjske potvrde o svojoj vrijednosti.

Ali, ako ?ovjek eli biti u centru panje mora nau?iti kako pustiti vanjske utjecaje da djeluju na dio njegove osobnosti, kako bi ivio u skladnim odnosima s drugima Njihovi motivi moraju istovremeno odgovarati zahtjevima egoizma i altruizma, to predstavlja uravnoteeno dopunjavanje te dvije kontradiktorne stvari. Bez te ravnotee, ako previe tee ka uspjehu, oni riskiraju da ne ostvare svoj velikoduni i humani ideal, ili da razo?araju one koji vjeruju u njih.
Nasuprot tome, ako svoju osobnost potiskuju vie nego to treba, riskiraju neuspjeh izazvan nedostatkom uvjerenja i samopouzdanja. U oba slu?aja dolazi do pada njihovih sposobnosti i gubljenja energije kroz frustracije, samosaaljenja, i neopravdane primjedbe i optuivanja okoline i partnera. A nema ve?eg razo?arenja nego znati da smo za neto sposobni i da usprkos svojim naporima ne uspijevamo.

Sasvim je normalno da ove negativne manifestacije veze Vodenjaka i Lava, za osobe ro?ene u ovoj kombinaciji predstavljaju zamku, koju ponekad ne?e mo?i izbje?i.
Ove osobe posjedujete sposobnost gledanja na ivot s ?udnog stajalita, zapaaju?i stvari koje ve?ina ne moe vidjeti, prezentiraju?i tvrdoglavo svoje ideje kako bi ih u?inili zanimljivijima i ivljima. Njihovoj burnoj emotivnoj prirodi je pretpostavljena mentalna snaga tako da ostavljaju dojam mirne, stabilne, osobe koja zna to ho?e. Bez obzira na klimu nesigurnosti i nestabilnosti, koju stvaraju ivotne okolnosti izvan uobi?ajenih i svakovrsnih iznena?uju?ih osobnih doga?aja, one se, u osnovi, jako teko mijenjaju. Te promjene, kada do njih i do?e, su povrne, koliko god izgledale spektakularne i uzbudljive.

Prijatelji, zatitnici, partneri, zauzimaju bitno mjesto u preokupacijama ovih pojedinaca. Nalaze?i se s njima u neprestanoj komunikaciji zbog obrane zajedni?kih interesa, iz razloga zajedni?ke odgovornosti ili uzajamnih dugovanja. Svakako, potrebno im je da uspostave suradnju s drugim ljudima, zbog ?ega ?e im se ?esto ukazivati prilike za kontakte s grupama, krugovima, udrugama svih vrsta. Ove individue su slobodne i emancipirane, pouzdane i korektni prijatelji i suradnici, zapaeni zbog svoje posebne osobnosti, intelektualnosti, naprednih ideja, arma i otvorene naravi. Sve te osobine, ?ine ih osobama koje su stvorene za drutveni ivot, karijeru Ali cijena koju za to moraju platiti ponekad je jako visoka: ti?e se njihova privatnog ivota, doma, obitelji


Pretraga

Sagittarius
Ned
5 degree(s)
Taurus
Moon in Taurus
3 degree(s)
Waxing Gibbous Moon
Waxing Gibbous Moon
12 day(s) old