Greška
  • XML Parsing Error at 1:959. Error 9: Invalid character
You are here:  

ena-Vodenjak-ljubavni-profil ena ro?ena u horoskopskom znaku Vodenjaka ima visoke standarde i inzistira na tome da se sa njom ophodi sa velikim potovanjem. Ona je osje?ajna intelektualka koja oboava drutvo i zabave. ena Vodenjak je iskrena, direktna i otvoriti ?e svoje srce onim osobama koji su joj vani. Ona je uvijek spremna dati savjet onima koji su u nevolji, ona zna davati, ona je sposobna i za obavljanje nekih tipi?no mukih poslova. ena Vodenjak rijetko kada izabire sebi partnera sude?i samo po tome to on za nju moe uraditi. Ona je nezavisna i voli putovanja, ima mnogo prijatelja i sve mora biti upravo onako kako je to ona i zamislila.

eni Vodenjak nije najve?i prioritet u ivotu kako se udati, njoj je vanije prona?i nekoga tko ?e je intelektualno zadovoljavati. Ona eli za sebe apsolutnu slobodu, ali joj je jako potrebna svakodnevna ljubav. ena Vodenjak je jako nepredvidljiva i u stanju je da bez problema promjeni uloge s partnerom biti ?e jako ponosna ukoliko je ona ta koja donosi novac u ku?u, pod uvjetom da partner preuzme brigu o ku?anskim poslovima. Kada odlu?i da je netko zaista vrijedan njene ljubavi, u stanju je da cijeli ivot dokazuje svoju privrenost. Njen odabranik ne mora biti bogat, ali mora biti uspjean. Ona ga ne?e provjeravati, jer polaze?i od sebe ona vjeruje u iskrenost, ali ukoliko otkrije nevjeru svog partnera to je sigurno kraj veze.

ena Vodenjak je inteligentna, ima razne interese, ima dobre namjere, ljubav tretira kao jednu od svojih ambicija, ali strast joj nije ja?a strana. Ona ne eli da je se tretira kao seksualni objekt. Ukoliko od partnera ne dobiva svu potrebnu panju i naklonjenost moe dobiti kompleks nie vrijednosti koji dovode do toga da u drutvu stalno pri?a o sebi, govori lai samo u elji da istakne svoje sposobnosti za koje vjeruje da drugi ne primje?uju. Ukoliko je njen partner posesivan i ljubomoran, ta ljubav sigurno ne?e dugo potrajati. Njen partner treba shvatiti njenu potrebu da bude potovana i da se osje?a enstveno. Kada ena Vodenjak prona?e takvog mukarca ona ?e sve uraditi da ga zadri kraj sebe. Kao majka potpuno se posve?uje svojoj djeci i podrava u svemu, ali isto to o?ekuje i zauzvrat od svoje djece.


Pretraga

Capricorn
Ned
24 degree(s)
Taurus
Moon in Taurus
22 degree(s)
Waxing Gibbous Moon
Waxing Gibbous Moon
10 day(s) old