Greška
 • XML Parsing Error at 1:959. Error 9: Invalid character
You are here:  

Astrologija

astrologija op?enitoAstrologija se u praksi naj?e?e usko vee uz horoskop, i to individualni horoskop to predstavlja jednu od najve?ih zabluda. Astrologija, kao to to i sama rije? kae, je znanost o zvijezdama, ili po nekim teorijama pseudo nauka, a po?iva na vjerovanju kako zvijezde i konstelacije me?u njima, odnosno cjelokupna slika neba, imaju odre?ene utjecaje na na planet i na sve ono sto se na njemu nalazi. Zna?i, to je utjecaj svemira, svih nebeskih tijela i planeta na cjelokupnu prirodu, na sve doga?aje i na svakog ?ovjeka ili pojedinca.

Akademski re?eno, ovdje se radi o utjecaju makro svemira na mikro svemir.

Horoskop je pojam koji ozna?ava gledanje na sat kako bi se odre?enog sata i minute precizno snimila slika neba. Na osnovu te precizne i zale?ene slike neba se izra?uje individualni horoskop.

Postoji vie vrsta horoskopa, ovisno od toga kojom granom ili disciplinom astrologije se bavimo. Astrologija, kao i svaka druga znanost, ima razli?ite grane, odnosno grane. Ve?ina teoreti?ara se slae sa podjelom astrologije na slijede?e grane:

 • natalna - koja bavi se analizom horoskopa odre?ene osobe; pojedinca koji se izra?uje na osnovu preciznog sata ro?enja
 • mundana koja se bavi se analizom horoskopa odre?enih prirodnih pojava i promjena na Zemlji
 • horarna koja se bavi se analizom horoskopa odre?enih doga?aja koji donose promjene manjoj ili ve?oj skupini ljudi; naroda
 • astromedicina koja izu?ava i istrauje razli?ite bolesti ili slabosti kojima je odre?ena osoba naklonjena
 • ezoterijska koja analizira i tuma?i horoskop koji se zasniva na vjerovanju u karmu tj. reinkarnaciju

Naravno, postoje jo neke podjele koje imaju manje zna?enje sa strane gledita akademske, odnosno slubene astrologije.

U okviru natalne astrologije tako?er postoje podjele na osnovne tipove ili vrste horoskopa:

Natalni ili ivotni horoskop, horoskop odre?ene osobe koji daje mogu?nost analize cjelokupnog ivota pojedinca sa svim vanim doga?ajima koji prate tu osobu ili njenu ivotnu pri?u.

Solarni ili godinji horoskop. U okviru natalnog horoskopa se izdvajaju godinji horoskopi koji detaljnije predstavljaju i preciznije opisuju doga?aje koji se deavaju kod odre?ene osobe u intervalu od godinu dana, preciznije od ro?endana do ro?endana.

Lunarni ili mjese?ni horoskop. U okviru natalnog i solarnog horoskopa se preciznije tuma?e i objanjavaju doga?aji koji prate odre?enu osobu u intervalu od jednog mjese?evog ciklusa.

Periodi?ni horoskop ili horoskopi za odre?eni vremenski period (kvartalni, mjese?ni, tjedni, dnevni ciklusi) sa opisom prognoza koje se deavaju kod odre?ene osobe.

Uporedni horoskopi govore o kvalitetu odnosa dvije ili vie osoba. Kod njih postoji podjela na:

 • ljubavni horoskop (odnos mukarca i ene)
 • poslovni horoskop (odnos dvije ili vie osoba u razli?itim kategorijama poslovnih i suradni?kih veza)
 • interpersonalne horoskop (odnos dvije ili vie osoba u razli?itim kategorijama obiteljskih, socijalnih i emocionalnih veza)

Osnovna razlika izme?u horoskopa je ta da treba napraviti razliku izme?u osnovnih pojmova: astrologija i horoskop; zatim, izme?u op?eg horoskopa i individualnog ili natalnog, tj. ivotnog horoskopa.

 • NATALNI ili ivotni horoskop se zasniva na konkretnom i preciznom tuma?enju horoskopa odre?ene osobe. Natalni horoskop je uvijek individualna pri?a i bavi se analizom svih vanih doga?aja i sadraja koji ispunjavaju ne?iju ivotnu pri?u. U tom smislu, natalni horoskop je individualni odnosno osobni pe?at odre?ene osobe, unikat, jedinstven i neponovljiv.
 • INDIVIDUALNI ili osobni horoskop uvijek daje op?e prognoze, one koje ostaju na generalnom nivou zodijaka (12 horoskopskih znakova). Nezavisno od toga da li je rije? o godinjem, mjese?nom ili tjednom horoskopu, prognoze su uvijek generalne, jer isklju?ivo tretiraju samo horoskopski znak i tranzite, a ne bave se analizom ne?ijeg individualnog horoskopa.

Pretraga

Cancer
Ned
19 degree(s)
Aries
Moon in Aries
14 degree(s)
Third Quarter Moon
Third Quarter Moon
21 day(s) old