Greška
  • XML Parsing Error at 1:960. Error 9: Invalid character
You are here:  

Kako se ispri?avaju pripadnici odre?enog horoskopskog znaka

Kako se ispri?avaju pripadnici odre?enog horoskopskog znakaOvan (21. oujak - 20. travanj)
Mukarac Ovan Za mukarca Ovna ne predstavlja nikakav problem da Vam se ispri?a, kao to mu nije predstavljalo nikakav problem da "zabrlja" te Vas izbaci iz takta, jer takav je Ovan: iznimno lako ?e vas naljutiti, ali ?e se jo lake ispri?ati i potruditi se obe?ati Vam kako se u?injeno vie nikada ne?e ponoviti. Naravno; do prve prilike. Ovnu lako "padne mrak na o?i", osobito ako on nije na prvom mijestu vae ljestvice prioriteta, pa bez puno razmiljanja plane i uvrijedi, ali se i jako brzo pokaje, smatraju?i da Vam je njegovo isprika dovoljna; bez poklona, jer Vam on planira "pokloniti" sebe - kao najve?i iskaz kajanja.
ena Ovan ?e Vam se ispri?ati odmah, ?im uo?i da je planula i da Vas je uvrijedila bez nekog osobitog razloga, jer ste joj bili najblii, jer: ko se sva?a, taj se i voli ujedno je njena omiljena uzre?ica. Stati ?e pred Vas, s pogledom prikovanim za zemlju, kako bi Vam ve? sljede?eg trenutka uputila jedan zna?ajan pogled koji predstavlja poziv na strasno pomirenje; to joj je najinteresantnije! Ali, oprez: ako njena isprika ne bude prihva?ena istog trenutka, Ovnica moe lako planuti, naljutiti se i...tako u krug!

Bik (21. travanj - 20. svibanj)
Mukarac Bik se tee naljuti, ali mu tee pada i isprika: jer zar Vas on, koji je uvek u pravu, a pri tom uvijek tolerantan i strpljiv, moe uop?e iznervirati? I to ba Vas kojoj je pruio ve?inu stvari o kojoj druge ene samo sanjaju! Ba zbog toga, to njegova rije? mora uvijek biti zadnja, mukarac Bik teko moe razumijeti da tu i lei problem, odnosno razlog Vae ljutnje. Ako pak shvati, potrudit ?e se materijalizirati izraze svoje isprike i to kroz poljupce, zagrljaje, ukusne zalogaj?i?e s kojima ?e Vas nahraniti i naravno - novcem.
ena Bik - Bez obzira na to to je po prirodi otvorena i prakti?na i stvari naziva pravim imenom, ona ?e teko priznati da joj smeta to njezina susjeda ima bogatijeg mua, lijepu ku?u ili skuplji auto. Kada Vam bude dosta te njezine osobine, ona ?e samo sle?i ramenima i pomirljivo Vas pogledati svojim toplim velikim o?ima, nude?i Vam svjee ispe?ene kola?e. Tolerirati ?e Vae no?ne izlaske i provode, ali Vam nikada ne?e oprostiti ako niste sposobni zaraditi dovoljno novca.

Blizanci (21. svibanj - 20. lipanj)
Mukarac Blizanac je doslovno re?eno majstor tolerancije od kojeg bi mnogi mukarci trebali nau?iti umjetnost ispri?avanja. On ?e sa iznimnom lako?om i armom kleknuti pred Vas (ako treba), sklopiti ruke i moliti za oprost. Poto je "zabrljao", jer se nije pojavio kada i gdje je trebalo, on uvijek zna kako se izvu?i, a da Vi uop?e ne posumnjate u vjerodostojnost njegovih rije?i. Mukarac Blizanac ?e sa nevjerovatnom nonalancijom potom pre?i na drugu temu; polako Vas zainteresiraju?i za odlazak na izlet ili ru?ak u nekom lijepom restoranu, tako da ?ete se na kraju po?eti pitati da li ste uop?e bili ljuti na njega.
ena Blizanac sigurno ste se dobro prevarili ako ste o?ekivali da Vam se ona ispri?a, jer ona je ve? preuzela inicijativu te sama, bez predhodne konzultacije sa vama, organizirala zajedni?ki odmor. Ve? je osmislila i rijeila na?in pla?anja zajedni?kog odmora, odvezla auto kod majstora, izvadila me?unarodnu voza?ku, kupila sve zalihe hrane i pi?a za put, nabavila turisti?ke vodi?e, putne mape i planove gradova kroz koje ?ete prolaziti...A Vi ste jo ljuti jer Vas nita nije pitala? Ne brinite, ispri?at ?e vam se na putu, a vi ?ete joj oprostiti kada vidite da je njen izbor destinacije, kao i uvijek - fenomenalan!

Rak (21. lipanj - 22. srpanj)
Mukarac Rak s obzirom ga sve poga?a, od tmurnog neba do sumlji?avosti koju je osjetio u Vaem pogledu koji ste mu uputili, Rak je podloan svakodnevnim promjenama raspoloenja. I tako Vas zna dovesti u stanje nelagode, zbunjenosti ili bijesa. Njegov inat ipak zna napravit i nemogu?e, pa ?ete - eljeli Vi to ili ne, izmoreni od njegove upornosti, prihvatiti ispriku zbog njegovog djetinjastog ponaanja. I jo ?ete mu na kraju i skuhati njegovo omiljeno jelo.
ena Rak Poto je sa lako?om osvojila cijelu vau obitelj i prijatelje i tako uspostavila kontakte i sa rodbinom koju niste vidjeli a kamoli ?uli ve? godinama, ena Rak ?e Vas lako dovesti u situaciju da se naljutite na nju. Poto posjeduje informacije (uglavnom zasnovanim na tra?evima) o cijeloj Vaoj blioj i daljnjoj rodbini, zasigurno se ve? nekome i zamjerila. A dok Vi shvatite odakle vjetar pue, teta je ve? napravljena. Ona ?e i onda inzistirati na tome da Vas uvjeri kako nije u redu to vie verujete drugim ljudima, nego njoj koja bdije nad Vama no? i dan .

Lav (23. jul - 22. avgust)
Mukarac Lav, ma kako samosvjestan bio, pognuti ?e svoju ponosnu glavu, kada primjeti da je pogrijeio i naljutio Vas, a kamoli uvrijedio. No to ?e napraviti nasamo, u ?etiri oka. On ne voli ni ?uti da Vas je ikada na bilo koji na?in povredio, jer svi znaju da je on va dentlmen, vitez, princ na bijelom konju... Zato Vam ne?e pasti teko uloga "robinje" u ku?i, sve dok mukarac Lav ne po?ne javno iskazivati svoju ulogu robovlasnika. Iako ?e teko podnijeti to to ?ete ga sa?ekati u njegovoj omiljenoj fotelji, ipak ?e upotrijebiti sav svoj "arsenal" laskavih fraza i iskrenih isprika dokle god ne popustite.
ena Lav I kada ne bude imala ba previe za dati, budite uvjereni kako pored ove ene ne?ete oskudijevati. A tek kad joj krene, tek onda ?e Vas postaviti na prijestolje na kojem ?ete imati osigurano mjesto u njenom ivotu i srcu. No morate znati kako ena Lav o?ekuje vau stalnu panju i divljenje koje ?uvate samo za nju, te ?e Vam zasigurno pokuati dati do znanja da ona nije bilo tko, zbog ?ega se ?esto moete osje?ati kao njen podanik. ?im primetni da Vam smeta ovo njezino nametanje, ona ?e se pretvoriti u umiljatu ma?kicu, a Vi ?ete ju opet maziti i sluati kako umiljato prede na Vaem ramenu.

Djevica (23. kolovoz - 22. rujan)
Mukarac Djevica nosi armantan osmijeh vje?nog dje?arca, a njegove radoznale o?i su prepoznatljive; uvijek irom otvorene. Ovaj ?e Vam mukarac uvijek i iskreno, ali logi?no objasniti sve eventualne razloge zbog kojih se ljutite na njega. Ispri?at ?e Vam - krajnje neduno, na primjer kako je ba bio na sastanku od kojeg je gotovo ovisila sudbina njegove firme. Priznati ?e kako ste potpuno u pravu to ste ljuti i kako ?e se On to prije pokuati iskupiti, no prvo treba odgovoriti na mobitel koji mu neprestano zvoni. Nakon toga, skakutati ?e oko Vas ispunjavaju?i svaku Vau elju, hir i prohtjev - do te mjere, da vie ne?ete imati srca ljutiti se na njega.
ena Djevica Zbog njezine prirodne portvovanosti i nesebi?nosti, ona sebi zamjera, ako voljenu osobu dovede u situaciju da se naljuti na nju. ena Djevica, pomalo uvrije?ena, ispri?ati ?e Vam se, prije nego to Vi i pomislite naljutiti se na nju, a nakon toga ?e zapo?eti sa analizom svih detalja vlastite "krivice". Ako je pospremila nered na Vaem radnom stolu ili u ormaru, taj bijes ?e Vas jako brzo pro?i, jer ne biste mogli podnijeti da jo jednom sluate njeno detaljno obrazlaganje ?injenica, zbog kojih je uop?e sebi dozvolila da se naljutite na nju. A njene pobude bile su krajnje i isklju?ivo dobronamjerne!

Vaga (23. rujan - 22. listopad)
Mukarac Vaga Samo je svratio frizeru, a vi ste odmah poludjeli to je zakasnio. Uostalom, na povratku je uao i u oblinju parfumeriju kako bi kupio pijenu za brijanje, a izaao sa najnovijim parfemom samo za Vas u znak isprike. Molit ?e Vas da mu oprostite gledaju?i u Vas onim ?uvenim pogledom teenagera kojem je sve doputeno; bez obzira na to koliko godina ima. A nakon toga Vama ?e preostati samo jedno - da Vaeg mukarca Vagu uhvatite za uho, odvedete pravo ku?i i objasnite mu prednosti telefona, ako ponovo bude kasnio, to je sasvim izvjesno.
ena Vaga je jako svjesna ?injenice da Vam se nije javila kada je trebala ili da se nije pojavila na dogovorenom mjestu i to jo prije nekoliko dana...Ali, da li ste Vi uop?e svjesni toga koliko je Ona u me?uvremenu imala dogovora i koliko je istih u me?uvremenu promijenila? Ako budete u stanju pohvatati sve konce u njenoj vje?itoj promjeni, odlaganju ili otkazivanju planova, mo?i ?ete joj i "stati na rep". Naravno pod uvjetom da ostanete neosjetljivi na njezin arm i pogled kojim kao da Vam govori kako ste vi posljednja osoba na svijetu prema kojoj bi se Ona tako ponaala. Nakon toga to Vam poput malog djeteta obe?a da ?e ubudu?e biti dobra, izmamiti ?e Vam osmijeh na lice.

korpion (23. listopad - 22. studeni)
Mukarac korpion Kada je korpion zaljubljen, duboko pati ako zna da Vas je zaista povrijedio, naljutio ili uvrijedio na bilo koji na?in. I ba tada ?ete mo?i vrtjeti oko malog prsta ovog mukarca; neuhvatljivog i vjetog zavodnika koji ene osvaja sa ?arobnom lako?om. Ipak, koliko je vjet na djelu, toliko zna biti snalaljiv na rije?ima: potrudit ?e se, na sve mogu?e na?ine, da Vas uvjeri da se odljutite i prihvatite njegovu ispriku. Kada to bude radio On ne?e aliti ni novca, ni ivaca, ni vremena kako bi postigao svoj cilj, jer on je u stanju sve drati pod kontrolom, pa i Vau ljutnju.
ena korpion Ako je dolo do toga da se naljutite na korpionku, onda treba da je neto ozbiljno u pitanju. Ili je moda opet ona stara pri?a o Vaoj pla?i ili nesposobnosti da zaradite onoliko novca koliko, po njenom miljenju, vrijedite, u biti, kako god okrenuli stvar je u novcu. Ukoliko Vas uistinu voli, Ona ?e vam se, kada osjeti da ste povrije?eni, ispri?ati, ali u krevetu. Ako je njezino zanimanje za Vas oslabilo, pa je ve? bacila oko na drugoga, korpionka ne smatra da se zbog toga treba ispri?avati ona Vama, ve? Vi njoj!

Strijelac (23. studeni - 21. prosinac)
Mukarac Strijelac kada Vas najvie razbjesni i dovede do to?ke vrenja, On ?e znati kako se ispri?ati na najarmantniji mogu?i na?in. U tome ima toliko iskustva sa enama koje je ostavljao na cjedilu ili nagra?ivao ako bi mu barem jednom pokazale svoju naklonosti (eh, pa zna se kako, premda on to nikome ne?e pri?ati, ali ?e svima biti kristalno jasno kako je pogodio jo jednu metu)! Pa ne?ete se valjda zato ljutiti? Trebali bi mu jo i biti zahvalni to ste uop?e privukli njegovu panju, kao sirena u moru punom riba.
ena Strijelac I kada Vam se ispri?ava, imate dojam da Vam dri predavanje ili u najboljem slu?aju te?aj lijepog ponaanja. Ona se potajno nada da ?ete vi napokon shvatiti kako sve to ona radi, radi samo za vae dobro: ispri?ati ?ete joj zato sve o vaim bivim vezama, i kako Vam nisu ba nita zna?ile u odnosu na ovu to imate s njom, a zatim ?ete se razljutiti to joj uop?e polaete ra?une pravdaju?i se kao dijete koje je zakasnio u kolu. No Ona ?e Vam samo uputiti upitni pogled, pun razumijevanja, kao da Vam eli re?i: "?im se prestane ljutiti, nastavit ?e tamo gdje si stao..."

Jarac (22. prosinac - 19. sije?anj)
Mukarac Jarac - kada primijeti da Vas je povrijedio ili naljutio, budite sigurni kako je mukarac Jarac ve? zamjerio sam sebi to je to dopustio. Kao vatra ispod leda, tako se ispod njegove vanjtine mukarca zadubljenog u posao i zadovoljstvo koje mu posao donosi, krije njegova preosjetljiva dua. Ako Vas je i zanemario, zbog obaveza ili obe?anja danog nekome do koga mu je puno manje stalo, on ni tada nikoga ne?e iznevjeriti, naprotiv - pokuat ?e Vas povesti sa sobom na dogovoreni sastanak. A za njega je to vie od same isprike.
ena Jarac Grdno se varate ako mislite da se kod nje moe provu?i tek tako! Ona ?e pred Vas konstantno postavljati nove zadatke i prepreke, kako biste joj, uvijek iznova, mogli dokazivati svoju odanost, ljubav i namjeru da joj se zaista posvetite; ba kao i ona Vama. S obzirom da je Ona ta koja je odabrala Vas, onda Vi to trebate znati cijeniti, a u koliko to znate, trebate to i dokazati. Kad Vam to ipak prisjedne, kada vam pukne film, Ona ?e Vam tada priznati da je moda malo pretjerala, ali ste zato pobijedili na njenom ispitu odanosti.

Vodenjak (20. sije?anj - 18. velja?a)
Mukarac Vodenjak jo jedan primjer majstora kada su u isprike pitanju: nema te "katastrofe" koju On ne?e mo?i popraviti, iako je kriv. Poremetio Vam je sve planove, nije se pojavio, nedostupan je na telefonu, a vi biste ga najradije ostavili, samo kad bi ste mogli! Ali, kako, kad ne znate ni gdje je? I dok ljutnja u Vama polako klju?a i dostie vrhunac, On ?e se iznenada pojaviti na vaim vratima, pomalo snuden, kriju?i buket cvije?a iza le?a u jednoj ruci, dok ?e vas drugom primiti oko struka i potruditi se otopiti led u koji ste se pretvorili ?ekaju?i ga.
ena Vodenjak ne osje?a uop?e potrebu za isprikom, a zato i bi kada je svjesna ?injenice da Vi nju oboavate i jednostavno ne moete bez nje! A s obzirom da je ta ?injenica uglavnom to?na, onda ?e ena Vodenjak uglavnom i upravljati svojim eljama i prohtjevima to ?e biti osnovni razlog svog Vaeg negodovanja i bijesa. Ona se odli?no snalazi u odnosima sa suprotnim spolom, pa jako dobro zna servirati onakvu formu isprike kakva ?e da Vas dirnuti i pogoditi pravo u "icu". Sve ostalo je jednostavno ili bolje re?eno, Ona radi to ho?e i kada se ispri?ava.

Ribe (19. velja?a - 20. oujak)

Mukarac Riba Kako ste uop?e mogli i pomisliti da bi njemu palo na pamet naljutiti se na Vas, kad znate da On postoji samo kako bi ispunjavao Vae elje i mamio Vam uzdahe. ?im osjeti da sumnjate u iskrenost njegovih opravdanja i durite se, mukarac Riba po?inje vrludati trae?i izlaz...I skoro uvijek mu to polazi za rukom; skoro uvijek ga i prona?e, pa njegova isprika ima prizvuk patnje i dramati?nosti: ako bi i poelio "vrljati", pitanje je koja bi njega pogledala, kad mu na ?elu pie da voli samo vas, vjerovali vi to ili ne!
ena Riba - Sa svojim zagonetnim pogledom i tajanstvenim osmjehom ?e vas mirno sasluati dok bezuspjeno budete pokuavali prikriti svoju ljubomoru. A onda ?e Vam tiho pri?i, njeno Vas zagrliti i poljubiti. Ona ?e nastaviti tako sve dok vie ne budete razlikovali san od jave, ni to jeste li zbog nje bili ljuti ili tuni, ali jedno je sigurno opet joj je po ko zna koji put, polo za rukom da Vas oraspoloi.

Pretraga

Sagittarius
Ned
13 degree(s)
Leo
Moon in Leo
11 degree(s)
Waning Gibbous Moon
Waning Gibbous Moon
20 day(s) old