Greška
  • XML Parsing Error at 1:960. Error 9: Invalid character
You are here:  

Bik u podznaku Djevica

Ispis
Bik u podznaku DjevicaKombinacija ova dva zemljana znaka oblikuje prirodu u kojoj prvenstveno prevladava egocentri?nost, smisao za prakti?no i odre?eni nedostatak koncentracije. Vrlo su uredni i dobro organizirani, jedni su od onih koji ?e zapo?etu stvar dovriti do kraja, te zbog toga cijene samo realnost stvarnih ?injenica, prakti?ne podhvate i jasne situacije. U ovom spoju podznak Djevica unosi svoj dar inteligencije na bazi opaanja i iskustva, tako da Bik nije previe kreativan, ali je zato izrazito kriti?ki nastrojen, analiti?an i racionalan. Tako ?e analizirati sve mogu?nosti prakti?nih i materijalnih realizacija sve do najsitnijih detalja. Komplementarnost ova dva znaka Zemlje stvara jednu pozitivnu, prakti?nu, sre?enu prirodu, zanesenu stabilno?u. Zbog njihovog pragmati?nog duha, posjeduju sklonost klasificiranju, kategorizaciji objekata, bi?a i doga?aja, kao i otar osje?aj prilagodljivosti svakodnevnici. Tee samokontroli, opreznom i metodi?kom djelovanju i izbjegavanju avantura. Takvo ponaanje ih dri dalje od opasnosti i tekih udaraca, ali bi ih moglo zatvoriti u jedan monoton ivot, zbog toga to ne pokazuju elju da se mijenjaju.

Znak Bik umanjuje hladno?u i odbojnost Djevice sa svojom toplinom i temperamentom. On se mora oduprijeti iskuenjima veli?ine i zadovoljiti jednostavnom sre?om. Bik poznaje svoje granice, pruaju?i sebi psiholoka i materijalna sredstva, zahvaljuju?i kojima sasvim uiva u ivotu daleko od ve?ih ambicija i borbi iz kojih ima malo anse da iza?e kao pobjednik. Strpljiv, otporan, dobrovoljnog temperamenta, Bik u podznaku Djevica je ampion dugoro?nih zadataka i pravilnosti, poten je u svojim aktivnostima i drutvenim odnosima, a takav je i u ljubavi. Vjerni su u prijateljstvu i ljubavi. Oni su ?vrsti prijatelj na koga se moe ra?unati i osloniti, ali njihova velika rezerviranost nekad zbunjuje okolinu. Nevolje ih ?esto ohrabruju, ali postoji rizik da se zatvore u sebe i po?nu izbjegavati druge ljude.

Pretraga

Sagittarius
Ned
7 degree(s)
Taurus
Moon in Taurus
26 degree(s)
Full Moon
Full Moon
14 day(s) old