Greška
  • XML Parsing Error at 1:960. Error 9: Invalid character
You are here:  

Ljubavni profil-Blizanci

blizanciPrvi susret sa osobom koja je ro?ena u znaku Blizanca dati ?e vam do znanja da je rije? o interesantnim, neobi?nim, duhovitim i �armantnim osobama. Blizanci imaju zabavlja?ki karakter, izra�ajnu elokvenciju, te su vrlo vje�ti kod upotrebe intelektualnih, mentalnih ili govornih strategija. Treba imati na umu da su Blizanci duboko i sebi� ispunjeni �eljom za promjenom i istra�ivanjem. Radoznalost je glavni pokreta...

Više...
 

�ena-Blizanac-ljubavni-profil �ene ro?ene u horoskopskom znaku Blizanca su dru�tvene, zabavne i provokativne. Ne pla�i se od upoznavanja novih ljudi i nije umi�ljena, ali nema mnogo interesa za duge ljubavne veze. �ena Blizanac nije predvidljiva u svoju ljubaznu stranu mo�e u tren zamijeniti sa arogancijom i distancom. Od svoga partnera ona tra�i mentalno podudaranje...

Više...
 

blizanciMu�karci ro?eni u znaku Blizanca su uvijek u pokretu, ?ak i kada su zaljubljeni. On ne podnosi strogi raspored ni rutinu u svom �ivotu i ne �eli �ivjeti prema strogim pravilima. Naj?e�?e je vrlo inteligentan, komunikativan i obrazovan. On je uvjerljiv govornik, te sa svojom interesantnom pri?om mo�e privu?i svaku �enu koja ga zainteresira. On je u ulozi vje?nog dje?aka i kao takav je jako privla?an mnogim...

Više...
 

Na koji na?in zavesti osobu ro?enu u horoskopskom znaku Blizanca

Na koji na?in zavesti osobu ro?enu u horoskopskom znaku BlizancUkoliko �elite zavesti osobu ro?enu u horoskopskom znaku Blizanaca trebate ti uraditi na vrlo neobi?an i originalan na?in, ali istovremeno treba sa?uvati� iskrenost, spontanost i �arm. Ukoliko ste atraktivnog izgleda imate veliku prednost, ali uz to trebate biti i jako komunikativni da biste pridobili pa�nju jednog Blizanca.
Od Vas se o?ekuje i da imate dobro raspolo�enje, optimisti?nost, zabavnost i...
Više...
 


Pretraga

Sagittarius
Ned
5 degree(s)
Taurus
Moon in Taurus
3 degree(s)
Waxing Gibbous Moon
Waxing Gibbous Moon
12 day(s) old