Greška
  • XML Parsing Error at 1:960. Error 9: Invalid character
You are here:  

Djevica u podznaku Strijelac

Ispis
Djevica u podznaku StrijelacVeza ova dva znaka je prili?no kontradiktorna, jer Djevica eli sigurnost, mir, efikasnost i diskreciju dok je Strijelac stalno u pokretu, eljan je putovanja i avantura. Ova kombinacija naj?e?e daje osobu koja uspijeva izbje?i ?vrste zakone koje zahtjeva Djevica i tako dopire u istinsku dubinu ivota, ljudi i situacija. Strijelac sa svoje strane nudi mogu?nost da osobe koje su ro?ene u ovoj kombinaciji otkriju filozofski i ideoloki smisao ivota, to, podrano realizmom Djevice, doprinosi stvaranju snane osobe koja je sposobna se uzdi?i iznad ivotnih neda?a i spoznati najdublje istineMe?utim, ?ak i ovdje, mnogim ljudima, koji imaju ovu sintezu znaka i podznaka, u ivotu ?esto ne cvjetaju rue. Djevica u podznaku Strijelac u obi?nim okolnostima potuje drutvene konvencije i moralne vrijednosti . Privla?e ih drugi, i vole biti cijenjeni zbog svog potenja, integriteta i razumnog ponaanja. Osobe koje imaju ovu kombinaciju govore i djeluju uglavnom kada su sigurni da su u pravu, to u pravilu ba i ne doprinosi nekoj spontanosti.

Djevica u podznaku Strijelac je potena, iskrena, dareljiva i optimisti?na osoba, ali ponekad se pre?vrste dre pojedinih morala koje su zacrtali i koji su ponekad prestrogi. Njihov svakodnevni ivot oboga?en je miroljubivom i velikodunom duhovno?u; znaju njegovati mistiku malih i velikih stvari, a da ih na to ne navodi elja za uklanjanjem prosje?nosti svog materijalnog ivota. Djevica u podznaku Strijelac je vrlo ?vrsta osoba na koju se zaista moe osloniti. U pravilu su idealisti koji se bore za pravdu i vole uzeti slabije osobe pod svoju zatitu. Njihova klju?na rije? je sloboda sloboda misli, govora, akcije. Bezbrini su, prijateljski nastrojeni i optimista, vjerojatno ste u ranoj mladosti bili prili?no nemirni, me?utim, kako su intuitivni i idealisti, ?esto ih u kasnijim godinama zainteresiraju duhovni horizonti i tada se skrasite. Djevica u podznaku Strijelac je nonalantniji od obi?ne Djevice, vole ivotinje, sport i izlete u prirodu. Prihva?aju ivot filozofski i s njegove vedre strane. Govore otvoreno o tu?im grekama, iako bi im ponekad malo vie takta dobro dolo. Vode ra?una o tome da ne ometaju druge i pate ako se osjete odba?enima. Ne zato to se ele svidjeti pod svaku cijenu, ve? imaju stalnu dilemu gdje su to pogrijeili. I onda postaju opsjednuti sve dok ne prona?u razlog odbacivanja.

Djevica u podznaku Strijelac istovremeno moe biti egoista i velikoduna osoba. Ove osobe su hrabre, komunikativne, smiju se na na?in koji plijeni panju, tako da su zaista jedne od onih osoba koje se moraju istaknuti u gomili. Njima se rijetko doga?a da mijenjaju svoje ideale. Djevica u podznaku Strijelac je realizator koji zna kako provesti u djelo ono to su drugi zamislili, ali su ?esto skloni da rade u sjeni

Pretraga

Sagittarius
Ned
8 degree(s)
Gemini
Moon in Gemini
9 degree(s)
Full Moon
Full Moon
15 day(s) old