Jarac u podznaku Vaga

Ispis

Jarac u podznaku VagaU ovoj kombinaciji: Jarac u podznaku Vaga postoje odre?ena unutarnja raspoloenja koja nije lako preivjeti. Pokuajte zamisliti ?ovjeka koji pokuava zadovoljiti vlastite ambicije, ?ovjeka koji je spreman usredoto?iti se na samo jedan cilj kako bi se osigurao da ?e ga i posti?i, i koji malo po malo otkriva kako gubi snagu.

U loim odnosima sa sobom, ovaj ?ovjek duboko u sebi zna da mora nastaviti s naporima ba poput automata, sa skoro mehani?kom odlu?no?u, dok postoje neke druge stvari koje ga privla?e, druge oblasti koje bude njegovo zanimanje, i on malo po malo otkriva kako je ivot previe tuan ako se ?ovjek treba stalno boriti sam protiv sebe.

No usprkos tome, Jarac u podznaku Vaga je drueljubivo stvorenje koje nije u stanju konstantno osu?ivati sebe, i koji ne moe stalno voditi usamljenu borbu. Zbog toga Jarac u podznaku Vaga ponekad vie ne zna gdje je, i nije siguran u svoje dubinske sklonosti, no ipak se pridrava nekih svojih uvjerenja i principa. Ove osobe, poto su zarobljenici strogih principa ste?enih tijekom odgoja, teko mogu dose?i prilagodljivu narav za koju osje?aju da je mogu?a i kojoj njihova potreba za skladom konstantno tei. Njihovi estetski ukusi, njihov smisao za polu-sjenke u neprestanom su sukobu s njihovim jasnim i apstraktnim duhom.

Osobe ro?ene u ovoj kombinaciji horoskopskih znakova ipak mogu ovu psiholoku i intelektualnu dilemu pobijediti i to suzbijaju?i svoju osjetljivost u korist ponekad konformisti?ke lucidnosti koja je u principu potena i objektivna. Tada ?e, u ovoj kombinaciji, sva snaga svijesti i dubina Jarca biti potvr?ena, ali istovremeno ublaena i predstavljena u dopadljivoj mjeri Vage koja ?e utjecati na razvoj osobnosti sposobne da koristi svoje snage na mudar i produktivan na?in, isklju?uju?i sukobe koje u ovom slu?aju stvara ?as pretjerano logi?an karakter, ?as nekontrolirane emocije.
Jarac u podznaku Vaga je gospodar vlastitih duevnih stanja i ogroman prakti?an smisao koji se ne zadovoljava samo ostvarenjem isklju?ivo osobnih prohtjeva, ve? on osje?a i neophodnost ?injenja za druge. Trae?i puno od drugih, a i od samih sebe, ove osobe se trude da oko sebe nametne vrlinu odmjerenosti i eljele bi da misle i djeluju u nekoj zlatnoj sredini, s mjerom koja svoju snagu crpi iz prirodnog autoriteta

Osobe ro?ene u kombinaciji Jarac Vaga su takti?ni i miroljubivi, imaju dar mirenja, osje?aj za pravdu i za razvoj odnosa s drugim ljudima. No kako bi uistinu neto i ostvarile, potrebno im je partnerstvo. Ove osobe tako?er konstantno pokuavaju mentalno i emocionalno izbalansirati stvari, ali ipak, kad neto stvarno poele, odlu?ne su i istjeruju stvari do kraja. Imaju uro?enu mo? osvajanja, te iskazivanja umjenosti te znaju napraviti neke ustupke kako bi lake nametnuli svoje elje drugima. One instinktivno znaju kako se predstaviti u najboljem svjetlu i, premda su ambiciozne, ove osobe nisu spremne prelaziti preko mrtvih kako bi ostvarile svoje ciljeve.

Osobe ro?ene u Jarcu s podznakom u Vazi na prvi pogled izgledaju uko?enije nego to to uistinu jesu. Teko pokazuju svoje emocije i vie su okrenute tradicionalnom stilu i konzervativnim vrijednostima. Upravo iz tog razloga drugi bi mogli pomisliti kako se radi o poprili?no tekim i nezgodnim osobama, tim prije to se i same ?esto prave bezosje?ajne i nedostupne. Ali u tome nema ni zrnca istine. Jarac s podznakom u Vazi je u biti jako sentimentalna osoba, pritisnuta snanim osje?ajima dunosti, koji ponekad vode i do rtvovanja.


Joomla SEO powered by JoomSEF